Parkinson ve Hareket Hastalıkları Polikliniği

advertisement
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
“Parkinson ve Hareket Hastalıkları Polikliniği”
Hareket bozuklukları, beyinde hareketi ince planda kontrol eden merkezlerin
hastalıklarına bağlı olarak kişinin hareketlerinde ortaya çıkan yavaşlık ya da istemsiz
hareketlerle kendini gösteren geniş bir grup hastalığı kapsar. Bu hastalıklardan en sık görüleni
temelde yavaşlık ve titreme ile giden Parkinson hastalığıdır. İstemsiz hareketlerle giden
hastalıklar içinde en sık grubu, genelde yaşlılıkla ortaya çıkan “iyi huylu titreme hastalığı”
(esansiyel tremor) denen ailevi titreme bozukluğu oluşturur. Bunların dışında kalan yavaşlık
veya istemsiz hareketlerle seyreden tüm hareket hastalıkları polikliniğimizde
değerlendirilmekte, gerekli durumlarda botox uygulaması da yapılabilmektedir.
Parkinson hastalığı:
Hastalık bulguları arasında en sık rastlanılan bulgu el veya ayakta titremedir. Titreme
özellikle hasta birşey yapmazken yani istirahat halinde ortaya çıkar. Hareketlerde yavaşlama
olur, hastalar öne bükük şekilde ellerini sallamadan yürümeye başlar. Hastaların mimiklerinde
azalma olur ve hastalar donuk donuk bakar. Hareketle ilgili bulguların dışında uyku
bozuklukları (uyku sırasında aşırı hareket etme, bağırma…), zihinsel yeteneklerde bozulma,
özellikle ayağa kalkınca olan tansiyon düşüklüğü, göz kararması, kabızlık, sayılabilir.
Günümüzde Parkinson hastalığının tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Ağız
yoluyla alınan ilaçların yanında, hastalığa yönelik yapılan basit ameliyatlar, sürekli ilaç
salınımı yapan pompalar, deriye yapıştırılan ilaçlar, ince bağırsakta çözünen ilaçlar bunlardan
bazılarıdır. Tedavide esas olan eksik maddelerin yerine konmasıdır. Hastalıktaki sorun
“dopamin” eksikliği olduğundan bu madde bir şekilde beyinde tamamlanmalıdır. Önemli olan
hastaya ve hastalığın aşamasına göre doğru tedavinin şeklinin seçilmesi, dozunun ayarlanması
ve yakın takibin yapılmasıdır.
Download