EK - 4A - Beykent Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Mail
Ünvanı
: Güniz Meltem Giray
:[email protected]
:[email protected]
: Yrd. Doç. Dr.
(T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi,
İç Mimarlık Bölümü)
Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Bilkent Üniversitesi
2002
Yüksek Lisans
Sanat Tarihi
Ankara Üniversitesi
2009
Doktora
Sanat Tarihi
Ankara Üniversitesi
2014
Akademik Unvanlar: Yrd. Doç. Dr.
Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezi
“Sir John Soanne Müzesi; Mimarisi ve Müze Mimarisinde Doğal Aydınlatma Uygulamaları.”
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı 2006-2009.
Doktora Tezi
“J.P. Getty Merkezi: Mimarisi, Tasarımı ve Müze Mimarisinde Doğal Aydınlatma Uygulamaları.”
T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Sanat Tarihi Anablim Dalı 2009-2014.
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Meltem Giray, “Lo spazio interno della Sehzade Camii a Istanbul“
Article is about architecture of Sehzade Camii in Istanbul it s in Italian.
(h)ortus, rivista di archittettura journal. April 2012
http://www.vghortus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1540%3Atemplatescritti&catid=13%3Astudistorici
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Meltem Giray. Yeni Akropol Müzesi; Bernard Tschumi’nin Dekonstrüktivist Mimari Tasarımı ve Doğal
Aydınlatması. Sanatsal Göstergeler. (Artistic İndicators) Ankara 2013 s.151-171.
Meltem GİRAY. Sidney Opera Binası Mimari ve Aydınlatması, Jorn Utzon Sanat ve Estetikte Etkileşimler
(Interactions in Art and Aesthetics). Ankara 2011. S. 53-65.
Meltem GİRAY. Rolandseck Arp Müzesi ve Richard Meier,
Kültürel Bellek ve Estetik
Yansımalar (Cultural Memory and Aesthetics Reflections). Ankara 2011 s. 437-447.
Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda editötlük.
İngilizce Editörlükler:
Sanat ve Estetikte Etkileşimler (Interactions in Art and Aesthetics).
Ankara 29 Nisan. 2011
Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar (Cultural Memory and Aesthetics Reflections).
Ankara 29 Nisan 2011
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
G. Meltem GİRAY, “Soanne’un Gizemli İşığı: Londra Sir John Soanne’un Evi: Özel Müze
Mimarisinde Mekân ve Işık Tasarımlarında Çarpıcı İp Uçlarının Göstergesi.”
Rh+Sanart Ocak 2009 No:58. S. 62-65.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Mimari Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Bütünleşme: 2. Ulusal Sempozyum. Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü, İstanbul, 20-21.Ekim.2011.
“Soyut Mekandan Somut Mekana Geçiş; Mimari Okumaların Tasarım Sürecine Etkileri.”
T.C. Başkent Üniversitesi, Ankara. İç Mimarlık 3. Sınıf Tasarım Stüdyosunda Uygulanan Eğitim süreci
tanımlanmıştır.
Ulusal bilimsel toplantılarda Kongre düzenleme komisyonunda aldığı görevler
Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar (Changing Historical Processes Changing Concepts )
Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi. (İnternational Turkish Aesthetics and Art Congress)
24-26 Mayıs 2006 Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu.
Kongrenin düzenlenmesi, programının hazırlaması, metinlerin toplanması, editöre edilmesi ve kitabının
hazırlanması ve yayınlanması; Kitap basım Tarihi. 2007.
Diğer Çalışmalar ve Projeler
Resim ve Heykellerle 150 Yıl; Ekim 2013 de Ankara Congresium Kongre ve Kültür merkezinde Ziraat
Bankası Koleksiyonundan seçkilerle düzenlenerek açılan Sergi mekanının iç mimari tasarımı ve iç mimari
uygulamaları ile sergi küratör yardımcılığı.
Henk Lassche; Anı ve Değişen Işık Hollanda Türkiye İlişkilerinin 400. Yılı kapsamında “Dutch Delight”
etkinliklerinin kapsamı içinde, 3 Nisan 2012 tarihinde Ankara Cermodern Kültür merkezinde düzenlenen
serginin iç mekan tasarımı ve küratör yardımcılığı.
Ziraat Bankası Yüzyılın Sergisi Ankara Cermodern sergi mekanının ve aydınlatmasının tasarlanması ve
uygulanması ve küratör yardımcılığı 25 Ekim 2010- 25 Nisan 2011.
Çocuklar Çağdaş Sanatı Cermodern’de Keşfediyor: Children Discover Contemporary Art at Cer Modern
Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Sertifika Proframı: 3 Ağustos 2010- 24 Ağustos 2010.
Orhan Peker Sergisi sergi mekanının tasarımı ve aydınatma projesi ve küratör yardımcısı Beşikaş
Çağdaş İstanbul Mustafa Kemal Merkezi, Akatlar, İstanbul. Orhan Peker Retrospektif sergisi, 7 Mart - 17
Nisan 2006.
Kadının Rengi Sergisi Beşiktas Çağdaş MKM Akatlar Sergi Mekanının Tasarımı ve Küratör.
Yurt dışı araştırma inceleme ve akademik çalışmalar
Londra, İngiltere, Natioanal Galery, TATE Modern, TATE British müzelerinin mimarisi, iç mimarisi ve
aydınlatma özellikleri incelendi. Sir John Soane Müzesinin, mimari iç mimari ve doğal aydınlatma projesi
araştırıldı, fotoğrafları çekildi ve Yüksek Lisans Tezi hazırlandı 2005-2009.
Amerika, Los Angeles, J.P. Getty Merkezinde, Getty müzesi mimarisinde, müze mimarisi, iç mimari
tasarımları, plan ve müze yapılarında doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını araştırma, müze tasarım
ekibiyle çalışma. Ekim 2012-Mart 2014.
LACMA, MOCA, Malibu Getty Müzesi, Disney Opera Evi yapılarının, mimarisini, iç mimari tasarımlarını,
mimari plan uygulamaları ve yapılarda doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını araştırma. Ekim 2012Mart 2014.
Amerika, New York, Guggenheim, MOMA, Metropolitan müzelerinde, müze mimarisi, iç mimari
tasarımları, plan ve müze yapılarında doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını araştırma, müze tasarım
ekibiyle çalışma. Ekim 2012-Mart 2014.
Projeler
Esma Sultan Yalısı’nın Modern Sanatlar Müzesine Dönüşüm Projesi "Contemporary Museum Design of
Esma Sultan Mansion". Bilkent Üniversitesi İç Mimari Ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projesi. 2002
2002-2010 İş Deneyimleri Ve Projeleri Katıldığı Sertifika Programları
DKNY Satış Mağazası İç Mimari Tasarımı. Armada Alışveriş Merkezi Ankara
BRN Bed Store, Mağazası İç Mimari Tasarımı. Armada Alışveriş Merkezi Ankara
Arkadaş Kitapevi İç Mimari Tasarımı. Natavega Alışveriş Merkezi Ankara
Sevil Parfümeri. İç Mimari Tasarımı Samsun
Özel Sektörde İdari Görevler
T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü(2014 Eylül-halen)
T.C. Başkent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü(2009-2013)
Yaman Kurt İç Mimarlık A.Ş., iç mimari danışmanlık(2006-Halen)
Koleksiyon Mobilya Mağazası Satış ve Tasarım Bölümü 2004-2006
Tasarımcı İç Mimari Şirketinde İç Mimar ve Mağaza Yöneticisi, Çevre ve Mobilya Tasarımcısı 2002-2004
Edindiği deneyimler; Günlük iş akışı, organizasyonu, stok kontrolü, ev mekanlarının iç mimari tasarımı ve
mağazanın stok mallarının pazarlanması konusunda müşteri kontakları sağlamak, mağaza hesaplarını
kontrol etmek, mağazanın iç mimari tasarımı ve vitrinini düzenlemek, ürün akışını kontrol etmek
konularında deneyimler kazandı. Şirket 2004 krizinde kapanmak zorunda kaldı.
İtalya/Milano’da, Varenna ve Poliform şirketlerinde; Ürün tanıtımı, tasarım ve satış konularını kapsamına
alan aydınlatma malzemelerinin tanıtımı ve satışını yapmayı hedefleyen bir kursa davet edildi ve kursu
tamamladı. 2002.
Bologna Universitesi, Yaz Okulu Çevre ve Estetik programına katıldı ve sertifika aldı.
2002
Scuola Di Michelangola, Floransa, İtalyanca Dil Eğitimi, 1999 Temmuz, 2000 Temmuz, 2001 Temmuz.
Tepe İnşaat –Endüstri Anonim Şirketinde Staj. Ankara 1999
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Bilkent, Ankara.
İnşaat Saha kontrolörü olarak Staj, Hariran-Eylül, 1998, Bilkent, Ankara.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Ödüller
Son iki yılda ve öncesinde verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü(2015-2016 Güz)
Mobilya Tasarımı 1 (%30 İngilizce)
Tasarım Stüdyosu 3 (%30 İngilizce), 2 section
Graphic Communications 1(%100 ingilizce), 2 section
T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü(2014-2015 Bahar)
Tasarım Stüdyosu 3
T.C. Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü(2014-2015 Bahar)
Endüstriyel Tasarım Tarihi(%30 İngilizce)
Sürdürülebilirlik(%30 İngilizce)
Temel Tasarım 1 (%30 İngilizce)
Geometri (%30 İngilizce)
T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü(2014-2015 Güz)
Mobilya Tasarımı 1 (%30 İngilizce) 2 section
Tasarım Stüdyosu 3 (%30 İngilizce)
Fiziksel Çevre Kontrolü (%30 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2006-2007)
Teknik Çizim 1 (%100 ingilizce)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2007-2008)
Teknik Çizim 1 (%100 ingilizce)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2008-2009)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2008-2009)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2009-2010)
Teknik Çizim 1 (%100 ingilizce)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2010-2011)
Teknik Çizim 1 (%100 ingilizce)
Tasarım stüdyosu 2(%100 ingilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2011-2012)
Tasarım stüdyosu 2(%100 İngilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. (2012-2013)
Tasarım stüdyosu 2(%100 İngilizce)
Tasarım stüdyodu 3(%100 İngilizce)
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download