Öğr.Gör. ASLIHAN GÜZİN SELÇUK

advertisement
1. Adı Soyadı
: Aslıhan Güzin SELÇUK
2. Doğum Tarihi
: 24.09.1984
3. Unvanı
: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu
: Doktora (Devam)
Lisans
Yüksek Lisans
Alan
İşletme Yönetimi (Tam Burslu)
Marketing (%75 Burslu)
Üniversite
İstanbul Kültür Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora
Yönetim ve Organizasyon
İstanbul Üniversitesi
Derece
Yıl
2006
2012
Devam
Ediyor
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Pınar, R. İ., Selçuk, A. G., Dağ, B., (2014), “E-Öğrenme Modelinin Öncülleri Bilgisayar
Özyeterliliği ve E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk: Meslek Yüksekokulları Örneği”,
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Sayı 2 – Cilt 2, ISSN 2147-8503.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Yılmaz, Ö., Selçuk, A. G., “Is Organizational Citizenship Behaviour Voluntary or Obligatory?: A
Psychological Contract Perspective”, Global Business Research Symposium, 27-29 Mayıs,
İstanbul, ISBN 978-1-60530-529-5.
Selçuk, A. G., Yılmaz, Ö.. “Kamu Kuruluşlarında Sosyal Medya Kullanımının Hizmet Kalitesine
Etkisi: Üsküdar Belediyesi Örneği”, Global Business Research Symposium 2016 Birinci Doktora
Konferansı, 13-14 Haziran, İstanbul.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Selçuk, A.G., Güneri, S., Arabacı, T., (2016)“Basın Yayın Sektöründe Rekabet Stratejileri Ve
Performans Arasındaki İlişki: Uluslararası Ve Yerel Dergilerde Bir İnceleme”, Toros
Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı5-Cilt 3, ISSN. 2147-8414.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Selçuk, A.G., Dağ, B., Berber, A. (2014), “Kelebek Ömürlü Projeler: Proje İptal Nedenlerine
Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24
Mayıs, Konya.
Pınar, R. İ., Selçuk, A. G., Dağ, B. (2014) “Meslek Yüksekokullarının E-Öğrenme Modeline
Geçişinde Dikkate Alınması Gereken İki Kavram: Öğrencilerin Bilgisayar Özyeterlilikleri ve EÖğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları”, 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik
Bilimler Kongresi, 21-22 Mayıs, Zonguldak.
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
Dış Ticaret Bölüm Başkanı 2014- 2015
Bologna Eşgüdüm Komitesi Üyeliği 2012 – Devam Ediyor
Mevlana Kurum Koordinatörü 2012 – Devam Ediyor
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 2010 - Devam Ediyor
Erasmus Kurum Koordinatörü 2010 - Devam Ediyor
Pazarlama Program Başkanı 2009-2011
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi En İyi Bildiri Ödülü (2014)
Bahçeşehir Üniversitesi Marketing Yüksek Lisans Birinciliği (2012)
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölüm Birinciliği (2006)
12.Son iki yılda verdiği önlisans düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Haftalık Saati
Dersin Adı
Teorik
Öğrenci
Sayısı
2015-2016
1
Dış Ticarete Giriş
2
Uygulama
0
30
2015-2016
1
Pazarlama
3
0
60
2015-2016
2
Uluslararası Pazarlama
3
0
60
2015-2016
4
Yönlendirilmiş Çalışma
2
0
40
2014-2015
3
Pazarlama İlkeleri 1
2
0
30
2014-2015
4
Pazarlama İlkeleri 2
2
0
30
2014-2015
3
Dış Ticaret İşlemleri 1
3
0
30
2014-2015
4
Dış Ticaret İşlemleri 2
3
0
30
2014-2015
3
Girişimcilik
2
0
60
2014-2015
3
Satış Yönetimi 1
3
0
30
2014-2015
4
Satış Yönetimi 2
3
0
30
2014-2015
3
E-Ticaret
2
0
30
2014-2015
4
Uluslararası Pazarlama
3
0
50
2014-2015
4
Mezuniyet Projesi
2
0
12
Download