Beşinci yılımızın ilk sayısı olan dokuzuncu sayımız İran

advertisement
Fe Dergi: Feminist Eleştiri 5 Sayı 1, 2013
128X
Ankara Üniversitesi KASAUM'un hakemli dergisidir. ISSN 1309-
Beşinci yılımızın ilk sayısı olan dokuzuncu sayımız İran'dan Albee'nin Hayvanat Bahçesi Hikayesi'nde
queer olgusunu ele alan bir yazı ile açılıyor. Bu yazı dergide - biraz zorlayarak da olsa - İngilizce yazılar
da yayınlamanın bir artısı sanki... İkinci yazımızda, adet olduğu üzre Bülent Korkmaz, bir başka Suriyeli
kadın yazar olan Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü çevirisi ve değerlendirmesini sunuyor. Bu sayıda üç
dosyamız var: İlki “Vatan, Millet, Sakarya” başlığını taşıyor. Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre
romanının ve Nefes filminin çözümlemeleri ışığında vatan kavramına, HES mücadeleleri ışığında bu
kavramın gündelik uzantılarına bakıyoruz. Ayizi Yayınevi'nden çıkan OHAL'de Feminizm adlı kitabın
eleştirisiyle vatanın mekanla ve zamanla değişen ve disipline edilen sınırlarının kadınların hayatlarına
etkisini anlıyoruz. Takip eden ve daha önceki sayılardan devam eden dosyamız “Cinsel Taciz Saldırı”da
Seher Kırbaş Canikoğlu, Sabancı Üniversitesi'nin 2012 yılında düzenlediği Dicle Koğacıoğlu Makale
Yarışması ikincilik ödülünü alan makalesini gözden geçirilmiş haliyle sunuyor: “Feminist Bir
Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu.” Bu mini dosyanın ikinci yazısı yazarlarımızdan
Alev Özkazanç'ın Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar kitabının bir eleştirisi. Bir başka mini
dosyamız “Sokak Siyaseti ve Kadınlar” başlığını taşıyor ve Berlin'deki kadın grafiticilerden Gezi
Parkındaki ortakyaşam denemelerinin diğer şehirlerdeki, özellikle Ankara'daki tezahürlerinde kadınların
rolüne dair kısa ve kolektif bir değerlendirmeyle sonlanıyor.
Power Struggle in The Zoo Story: A Performance of Subjectivity / Hayvanat Bahçesi Hikayesi 'nde İktidar
Mücadeleleri: Öznelliğin Sergilenişi
Parisa Shams ve Farideh Pourgiv_________________________________________________1
Suriyeli yazar Dima Vannus’tan “Seher” adlı öykü / “Sahar” by the Syrian writer Dima Wannous
Bülent Korkmaz_______________________________________________________________12
Vatan, Millet Sakarya
Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi / Nefes: Vatan Sağolsun (Breath:
Long Live the Homeland) As A War Tale and The Crisis of Hegemonic Masculinity
Eren Yüksel___________________________________________________________________15
Bir Desideratum Olarak Vatan Kavramının Tanzimat Dönemi Erkeklik Kavramı İnşasındaki Rolü / The Role of
Homeland Concept as a desideratum in the Construction of Tanzimat Era’s Masculinity
İlkay Özküralpli_______________________________________________________________32
HES Direnişlerinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği / Women's Experience in the Resistance Against the
HEPS Constructions: The Case of Fındıklı
Şahinde Yavuz ve Özlem Şendeniz_________________________________________________43
Kitap Eleştirisi: OHAL’de Feminizm: Nebahat Akkoç Anlatıyor – Ceren Belge / Book Review: Feminism in the
State of Emergency
Tolga Ulusoy________________________________________________________________59
Cinsel Taciz Saldırı
Feminist Bir Perspektifle Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu / Sexual Assault in Turkish Criminal Law in
Feminist Perspective
Seher Kırbaş Canikoğlu________________________________________________________61
Kitap Eleştirisi: Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar Üzerine -- Alev Özkazanç/ Book Review: On
Sexuality, Violence and Law: Feminist Essays .
Ezgi Sarıtaş__________________________________________________________________74
Sokak Siyaseti ve Kadınlar
“Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler / “Riot Is Not Diet”: Women's Graffiti in the Sample
of Berlin
Funda Çoban ________________________________________________________________76
Parklar, Kadınlar, Şehirler / Parks, Women, Cities
Kolektif_____________________________________________________________________88
Editör:
Elif Ekin Akşit, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (editör)
Yayın Kurulu:
Eda Acara, Queens University
Hülya Demirdirek, TODAİE
Funda Şenol Cantek, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Fisun Güven, ODTÜ, GİSAM
Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Ayça Kurtoğlu, ODTÜ, Kadın Çalışmaları
Ezgi Sarıtaş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD
Zehra Yılmaz, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Danışma Kurulu
Ayten Alkan, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Özlem Albayrak, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Simten Coşar, Başkent Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aslıcan Kalfa, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Emel Memiş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Serpil Sancar, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fevziye Sayılan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Nilüfer Timisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
İsenbike Togan, ODTÜ, Tarih Bölümü
Güzin Yamaner, Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası Danışma Kurulu
Krassimira Daskalova, St. Kliment Ohridski University of Sofia
Leila Harris, University of British Columbia
Teresa Heffernan, Saint Mary's University
Amy Mills, University of Texas at Austin
Maria Tamboukou, East London University
Dil Editörleri:
Pınar Tankut, İstanbul Şehir Üniversitesi
Melissa Seelye Northern Michigan University
Download