Hurda kağıt ithalatına %13`lük ek maliyet geldi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Hurda kağıt ithalatına %13’lük ek
maliyet geldi
2014 yılı birim fiyat listesinde yapılan revizyonla Atık İthalat Uygunluk Yazısı başlıklı
tutar 375 TL’den 900 TL’ye çıkarıldı. Bu artışla genel maliyet yüzde 13 yükseldi
SELENAY YAĞCI
İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 16’ncı Grup Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj
Sanayi Komitesi, matbaa ve kağıt sanayi sektörü hakkında rapor hazırlıyor. Raporda sektörün
bugünkü durumu ve geleceği irdelenirken, çeşitli sektörlerin sorunlarına da değiniliyor. İSO’nun
16’ncı Grup Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj Sanayi Komitesi, DÜNYA gazetesi ev
sahipliğinde bir araya geldi. Kağıt sektörünün hammaddesi olan hurda kağıt konusunun çok
önemli olduğunu ifade eden Halkalı Kağıt Karton Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Saral
Kaya, sektörün atık kağıt ithalatının bu dönemde sektör için tek çare olduğunu ancak son
düzenlemelerle maliyetin yüzde 13 arttığını söyledi.
Ülkemiz kağıt geri-dönüşüm sektörünün 2013 itibariyle toplam tüketim hacmi 2.6 milyon tona
çıktı. Kullanılmış kağıttan kağıt üreten geri-dönüşüm tesislerinin önümüzdeki bir yıl içinde üretim
hacmini 3.5 milyon tona çıkaracağı belirtiliyor. Fatma Saral Kaya, buradaki nihai hedefin katma
değeri düşük hurda kağıdı alıp katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürüp hem çevreye hem de
ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Peki mevcut durumda dahi üretim için
yurtiçi hammaddesi yeterli olmayan kağıt geri-dönüşüm sanayii yapılan kapasite artışları ile
oluşacak ek hammadde ihtiyacını kısa vadede nasıl karşılayacak? Bu soruya Kaya, “Ağırlıklı
olarak hurda kağıt ithalatı ve orta ve uzun vadede ise yurtiçinde geri-kazanım/kağıt toplama
oranlarını artırmak tek çözüm olarak görünüyor” yanıtı verdi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Maliyetleri yüzde 13 artırıyor
İthalatın sektörün sürdürülebilirliği için kısa vadede tek çare olarak öne çıktığını vurgulayan Kaya,
burada yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı: “Halen uygulanmakta olan sisteme göre gümrüklerde
ithal edilen hurda kağıdı kontrol için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’den bir uzman
çağrılmakta ve TIR/konteyner başına 375 TL olan harç ya da uygunluk belgesi alınıyor. Bu rakam
yeni bir uygulama ile 900 TL’ye yükseltildi. Mevcut şartlar altında büyük sıkıntılar çekmekte olan
atık kağıt geri dönüşüm tesisleri bu sıkıntılarını kağıt ithalatı ile aşmaya çalışmakta fakat söz
konusu uygulama, sıkıntıları büsbütün artırıyor. Somut bir örnek vermek gerekirse; bir
TIR/konteyner yaklaşık olarak 22 ton hammadde/hurda kağıt alıyor. Bu, ton başına 40.9 TL yani
13.2 euro tutuyor. Şu an itibariyle hammadde/ hurda kağıt, navlun hariç yurtdışında yerinde 105
euroya temin edilmektedir. Yani talep edilen 900 TL’lik tutar hammadde/hurda kağıt alım fiyatına
yüzde 13 oranında ek bir maliyet oluşturmakta ve bu dönem için tek çare görülen ithalat üzerine
çok ciddi bir yük getirmektedir.” Bugün itibariyle yurtiçindeki hurda kağıt fiyatları sürekli bir artış
trendine girmiş durumda ve sektörün ihtiyacını karşılayamıyor. Kaya, “Bu nedenle Avrupa’da atık
kağıdın hammadde sayılmasının tartışıldığı şu günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sektörü
destekleme adına söz konusu tutarı, yurtiçi geri- kazanım oranları en azından Avrupa’daki
muadillerini yakalayana kadar kaldırması gerek” dedi.
Dönüşüm çalışmaları gerektiği gibi gerçekleşmediği için, hurda kağıt ithal ettiklerini kaydeden
Kaya, “Hurda kağıdın İthalatta Denetime Tabi Ürünler listesinden çıkartılmasını istiyoruz. Çünkü
hurda kağıt zaten bin bir çeşit yerden toplanarak gelen bir ürün ve belli bir standardı yok. Demir
hurdalarının ithalatında olduğu gibi, hurda kağıt ithalatına da binde 0.5 vergi uygulanmasını
istiyoruz” diye konuştu.
Makina envanteri sektörün önünü görebilmesi için önemli
Basım sanayinde İSO önderliğinde bir makine envanteri çıkarılması konusunun da önemli
olduğunu belirten Ege Basım Yönetim Kurulu Başkanı, İSO 16’ncı Grup Meslek Komitesi Başkanı
Ramazan Güven, “Sektörde kaç tane makine var bilinmeli. Ayrıca her makinenin şase
numarasıyla sistem oluşturulmalı ve internetten herkes, o makinenin yaşı, özellikleri, kapasitesi
hakkında bilgi alabilmeli” diye konuştu. Böylece kapasite raporu vermeme sorununa da çözüm
bulunabileceğine dikkat çeken Güven, şunları ekledi: “Bir matbaada ne kadar makine var ben
görüyorsam, kapasitesini de bilirim zaten istediği kadar vermesin. Makineler onlarca araç
değerinde ama hiçbir yerde kaydı yok. Bu kayıtlar olmadan sektörün geleceği hakkında doğru
dürüst karar veremiyorsunuz. Mutlaka makine envanteri tutulması gerek.”
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download