Hurda daha modern toplanacak, ithalat azalacak

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Hurda daha modern toplanacak,
ithalat azalacak
Hurda stoğunun daha iyi değerlendirilmesi ve modern bir sistem oluşturmak amacıyla
"Atık Getirme Merkezleri" kurulacak
Hurda stoğunu daha iyi değerlendirmek ve modern bir sistem oluşturmak için "Atık Getirme
Merkezleri" kurulacak. Bu kapsamda hurda ithalatının azaltılması amaçlanıyor.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
Eylem Planı verilerine göre, metal hurda toplanmasında ilkel yöntemlerden kurtularak takip ve
kontrol edilebilir modern bir sisteme geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar "Atık
Getirme Merkezleri" kurulacak.
Uygulama altyapısının hayata geçirilmesiyle yurtiçindeki hurda toplama işleminin daha sistemli
hale gelmesi ve izlenebilirliği ile ayrıştırma oranlarında artış sağlanması hedefleniyor.
Bu doğrultuda, metal hurda ayrıştırma ve işleme merkezlerine yönelik, potansiyeli yüksek bölgeler
tespit edilecek ve bu bölgelerde sanayi siteleri oluşturulması desteklenecek.
Yıllık bazda veriler oluşturulacak
Eylem planı çerçevesinde, yurtiçi demir-çelik hurda üretim kapasitesi ve üretimiyle ilgili güncel
verilerin yıllık bazda oluşturulması ile hurda üretim ve tüketim projeksiyonlarının yapılması da
planlanıyor.
Bu kapsamda hazırlanacak yıllık raporlar tüm paydaşların kullanımına açık olacak.
Hurda ithalatına son 6 yılda 45 milyar dolar harcandı
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Son 6 yılda 45,2 milyar dolarlık hurda ithalatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en önemli hurda
ithalatçısı ülkeleri arasında yer alıyor.
Söz konusu dönemde 117,5 milyon tonluk hurda ithal edilirken, AB en önemli ithalat pazarı
konumunda bulunuyor.
Yıllar itibarıyla hurda ithalatı miktarı ve tutarları şöyle:
Yıllar :
İthalat miktarı (Bin Ton)
2009
2010
15.665
İthalat Tutarı (Milyon Dolar ) 4.240
2011
19.192
7.122
2012
21.460
9.767
9.419
2013
2014
22.415
19.725
7.511
19.068
7.150
Kaynak:
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download