SEMPOZYUM KONUŞMACILARI Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN, 1978

advertisement
SEMPOZYUM KONUŞMACILARI
Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans
eğitimini 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku Yüksek Lisans alanında;
doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Özel
Hukuk alanında tamamlamıştır. 1998-1999 yılları arasında T.C. Başbakanlık Danışmanlığı ve Emlak Menkul
Değerler Genel Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN, halen Okan
Üniversitesi‘nde öğretim üyesi olarak olarak görev yapmaktadır.
Talip AYDIN; 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi Enstitüsü Adalet Yönetimi bölümünde ABD Mahkeme Yönetimi teziyle yüksek lisansını
tamamladı. Cenevre Güvenlik Politikaları Enstitüsünden mezun oldu. Değişik yerlerde Hakimlik görevini
yürüten Aydın 2004 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel
Müdürlüğü’nde Tetkik Hakimi olarak görev yapmaktadır.
Dr. GEMALMAZ; 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Malta
Üniversitesinde İnsan Hakları ve Demokratikleşme üzerine; 2002-2003 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi
Kamu Hukuku bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2008 yılında aynı üniversitede Kamu Hukuku
Doktora Programından başarıyla mezun oldu. 2009 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde Kamu Hukuku bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.
EMEL KARABAĞ; 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara
Hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Emirgazi, Kağızman, Bolu Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2003’ten
itibaren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi olarak görevini sürdürmektedir.
Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ; 1987 yılında Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği alanında Lisans çalışmalarını
tamamlayan Doç.Dr. Yusuf Güneş, 1993 yılında aynı üniversitenin Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989
yılında Orman Ekonomisi Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra 1999 yılında Purdue UniversityIndiana'dan "Forestry and Natural Resources" alanında Master derecesi aldı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi
Ormancılık Hukuku Doktora Programını tamamladı. 2006 yılında Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı ve Orman
Mühendisliği Alanında doçentliğini alan Yusuf Güneş, halen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve
Orman Hukuku Anabilim Dalında Doçent Dr. olarak görev yapmaktadır.
Yrd.Doç. Dr. Selman KARAKUL; 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 2000 yılında, Dışişleri Bakanlığı,
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı’na Uzman Hukukçu olarak atandı. 2000 ila 2003
yılları arasında Dışişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında, 2003 ila 2006 yılları arasında ise Fransa’nın
Strasburg kentinde bulunan Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nde Uzman Hukukçu olarak
görev yaptı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktorasını
tamamladı. Mart 2007 ila Haziran 2008 tarihleri arasında Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, öğretim üyesi
olarak çalıştı. 2009 yılının Eylül ayından bu yana Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmaları, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması olmak üzere,
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır.
H. Gürbüz SARI; 1995’de Galatasaray Lisesini bitirmiş, 2000’de ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun oldu ve ardından aynı üniversitede Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptı. 2001-2005
yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesinde uzman hukukçu olarak görev aldı. 2004-2007
yılları arasında Paris-I Sorbonne Üniversitesinde kamu ihale hukuku üzerine doktora araştırmalarını yürüttü.
2006 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Protokole göre Malvarlığı Haklarının Korunması” isimli
kitabı yayımladı.
Avukat Emine Erk, Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies, Hukuk Fakültesinden mezun
oldu. 1980’de de mesleki kuruluş olan Gray’s Inn’den “Barrister” ünvanını kazandı. 1983–1985 yılları arası
sözleşmeli olarak KKTC Dışişlerinde; 1996–1999 yılları arasında da yarı zamanlı olarak Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi nezdinde Türkiye aleyhine Kıbrıs ile ilgili davaların savunmasını yürüten hukuk ekibinde çalıştı.
1994–2002 arası iki dönem Lefkoşa Türk Belediyesi, Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Kıbrıs Türk Uzlaşım
Derneğinin, Hasta Hakları Derneğinin ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun
kurucusu ve aktivisti oldu.. 2005 yılından bu yana Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfının Mütevelli Heyeti
Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda 2006’dan itibaren KKTC Yüksek Adliye Kurulunun KKTC
Cumhurbaşkanını temsil eden üyesidir ve Kuzey Kıbrıs’ta mülkiyet, kayıplar, insan ticareti, işkence, çocuk
hakları, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konularda yoğun olarak çalışan Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın
yönetiminde yer almaktadır. Emine Erk’in KKTC’de 2006’da kurulan Taşınmaz Mal Komisyonunun hayata
geçirilmesinde yoğun katkıları olmuştur.
Dr. Costas PARASKEVA; Lisans eğitimini Yunanistan Aristotle Universitesi Hukuk Fakültesinde, Yüksek
Lisans eğitimini ise Londra Metropolitan Universitesi'nde "Uluslararası ve Avrupa Hukuku" alanında
tamamlamıştır. 2009 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukuka Uyarlanması ile Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin Devam Eden Reformları Arasındaki İlişki" başlıklı teziyle Londra Metropolitan
Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları ve Sosyal Adalet Araştırma Enstitüsü'nden Doktora
derecesini almıştır. Halen Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde Lellos P. Demetriades Hukuk Bürosunda avukat
olarak görev yapmaktadır.
dır
Dr. Roman ULIAZS; Polonya Wroclaw Üniversitesinden Hukuk Doktarasını alan Roman Uliasz, İngiltere
Staffordshire Üniversitesi, Hollanda Peter Pazmany Katolik Universitesi ve İzlanda Akureyri
Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve medeni
Hukuk alanında uzman olan Roman Uliasz halen Rzeszow Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır.
Download