TEKLİF TALEP FORMU Alım Koşulları

advertisement
Satınalma Organizasyonu
Teklif No
(100) SAM SA Org.
6000002658
TEKLİF TALEP FORMU
Teklif İstek Tarihi
Firma Adı
Teklif Talep Grup No
: 31.08.2016
: Teklif İstek Formu
: 1257
İlgilinin Dikkatine
İş bu formda cinsi, evsafı ve miktarı belirtilen Projeksiyon Cihazı termin işine dair ilgili teklifinizi iş bu formu
doldurmak suretiyle en geç 12.09.2016 tarihine kadar vermenizi rica ederiz.
Alım Koşulları
KDV: Dış Ticaret Kapsamında Satış Yapılacaktır.KKTC'ye yapılacak sevkiyatlar dış ticaret kapsamında
değerlendirilmekte olup KDV uygulanaksızın söz konusu satış ihracaata konu edilmelidir. (Satışa dair ihraç
beyannamesi açılması
ve malların gümrük sahası teslimine kadar oluşacak tüm giderler satıcı firmanın
sorumluluğundadır)
Gümrük: KKTC Gümrük Sahası masrafları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'na aittir.
Teklif Sunumunda Geçerli Para Birimi: Teklif USD, EURO, GBP ve TL cinsinden verilebilir. Tekliflerini, Türk
Lirası dışında sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilesi teklif edilen bedellerin değerlendirme tarihindeki Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TürkLirasına çevrilmesi suretiyle yapılır.
Ödeme Şekli: Ödeme, malın idare yetkililerince kabulüne müteakip yapılacaktır.
Teslim Yeri: Malın KKTC Gümrük Sahasına teslimine kadar oluşan tüm masraflar satıcıya aittir. KKTC Gümrük
Sahası işlemleri İdare tarafından yapıacaktır.
Ödemelerde Geçerli Para Birimi: Ödeme döviz cinsinden düzenlenen faturalarda ödeme tarihindeki KKTC Merkez
Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL olarak yapılaaktır.
Teklifin Değerlendirilme Yöntemi: Teklif değerlendirme teklif toplam değeri üzerinden yapılacaktır.
İstekli
ODTÜ KKK
Ad Soyad
Ad Soyad
İmza - Kaşe
İmza
Cavit Batır
Belge Tarihi : 31.08.2016 / 11:46:02
1 of 2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rektörlük Binası, Kat 1, Kalkanlı, Güzelyurt, K.K.T.C., Mersin 10-Turkey
Tel:+90 (392) 6612173, Fax:+90 (392) 6612179, e-mail:[email protected]
Satınalma Organizasyonu
(100) SAM SA Org.
Firma adı : Teklif İstek Formu
Teklif No
6000002658
Teklif Verme Bölümü
Teklif verme tarihi : ...... / ....... /............
Talebiniz doğrultusunda hazırlamış olduğumuz Projeksiyon Cihazı teklifimizi aşağıda incelemenizi arz ederiz.
S.No
Malzemenin Adı
Miktar Ölçü
Brm.
1
Epson EB965H projeksiyon cihazı (Tblok derslik
otomasyonuna uygun)
20
Adet
2
Sony VPL-DX 122 Projeksiyon cihazı
15
Adet
Birim
Fyt.
Toplam
Tutar
Marka-Model / Açıklama
Toplam
Geçerlilik Süresi :.................................................
Teslim Süresi
:....................................................
Garanti
:................................................................................................... .......................................
Ek Bilgi
:................................................................................................... .......................................
Teklif İstek Formunu inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim.
İstekli
ODTÜ KKK
Ad Soyad
Ad Soyad
İmza - Kaşe
İmza
Cavit Batır
Belge Tarihi : 31.08.2016 / 11:46:02
2 of 2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rektörlük Binası, Kat 1, Kalkanlı, Güzelyurt, K.K.T.C., Mersin 10-Turkey
Tel:+90 (392) 6612173, Fax:+90 (392) 6612179, e-mail:[email protected]
Download