Avrupa Birliği ülkelerindeki 4 broiler kümesinden biri

advertisement
42
Avrupa Birliği ülkelerindeki
4 broiler kümesinden biri
salmonella ile enfekte
Dr. Marisol Castillo
eğitmek için geçtiğimiz ay Türkiye’ye
geldi ve eğitimden sonra bazı müşterileri de ziyaret etti.
Bu arada Dr. Marisol Castillo ile Avrupa
birliğinde Salmonella problemi ve
mücadelesi konusunda söyleşi yapma
imkanı bulduk.
Avrupa’da Salmonella problemi hangi
boyutlarda, diğer problemler arasında
önem sırası nedir ?
Dr. M. Castillo: Salmonella probleminin,
kanatlı üretiminde mücadele edilmesi
gereken en önemli problemlerden biri
olduğunu, hatta en başta gelen problem olduğunu söyleyebiliriz.
Hayvan beslemecilerin besleme kitaplarında veya konuları ile ilgili yayınlarda
rastladıkları ve aşina oldukları Salmonella ile mücadelede önemli bir silah
olan sporlu Basil grubu probiyotik
Toyocerin®, Nutriline Yem ve Besin Ltd.
tarafında Türkiye pazarına getirildi.
Barselona Üniversitesi Hayvan Besleme
Bölümü mezunu Dr. Marisol Castillo,
Toyocerin® ile ilgili Nutriline çalışanlarını
Bu araştırma, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan pek çok araştırma arasında 2. önemli sırayı almaktadır.
Bu önemli araştırma hakkında biraz
bilgi verebilir misiniz ?
Dr. M. Castillo: Memnuniyetle. EFSA’nin
sonuçlarını 2007 yılında yayınladığı bu
önemli araştırma, Ekim 2005 yılında başlayıp Eylül 2006 yılında tamamlanmıştır.
Avrupa birliği ülkelerini kapsayan ve
kapasitesi 5000 ve daha yukarı 7440
Salmonella Avrupa Birliğinde insan sağlığını tehdit eder boyutlarda diyebilir
miyiz?
Dr. M. Castillo: Salmonella, insanlarda
gıda kaynaklı önemli bir problemdir.
Çiftlik hayvanları ve hayvansal orijinli
gıdalar salmonella enfeksiyonunun
kaynağını oluşturmaktadır. En çok
görülen salmonella serotipleri sırasıyla
1- S.Enteridis
2- S.Typhimurium
3- S.Infantis
4- S.Mbandala
5- S.Hadar
Bu önemli problemin boyutlarını belirlemek için Avrupa Birliği bu geniş kapsamlı araştırmayı yapmıştır.
Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde görülüyor
mu?
Dr. M. Castillo: Farklı boyutlarda olmak
kaydıyla evet. EFSA’nın yayınladığı salmonella haritasında hangi ülkede
röportaj
EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği makamı)
nın 2005-2006 yıllarında yaptırdığı bir
araştırma var.
adet broiler kümesinden örnekler toplanmıştır. Kesimden 3 hafta önce alınan
örneklerin % 23,7 si Salmonella pozitif
bulunmuştur. Bu Avrupa birliği ülkelerindeki 4 broiler kümesinden birinin enfekte olduğunu göstermektedir.
Nutriline Yem ve Besin Katkıları San ve Tic.Ltd.Şti.
Yeni Sahra, Barbaros Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Kent Plus Sitesi B11 D:16 34746 Kadıköy - İstanbul
Tel: 90 216 688 26 01 pbx Fax: 90 216 688 4103
44
hangi serotipin ne oranda yaygın olduğunu görebilirsiniz.
Broiler kümeslerinin % 11 inin S.Enteridis
veya S.Typhimurium ile bulaşık olabileceği tahmin edilmektedir. Bu iki tür
insanlarda en çok rastlanan türlerdir.
Salmonella ile bulaşık broiler kümesleri,
broiler etinin kontamine olmasına
neden olduğundan, broilerde salmonella ile mücadele daha büyük önem
kazanmaktadır.
Toyocerin’in salmonella ile mücadelede ne gibi avantajları var ?
Dr. M. Castillo: Bildiğiniz gibi Salmonella
etraflıca mücadele edilmesi gereken
bir sorundur. Tek başına bir silahla
mücadele etmek yeterli olmayabilir.
Toyocerin direkt olarak salmonellayı
öldüren bir etkiye sahip olduğundan
mücadelede önemli bir silahtır.
Son yapılan çalışmalar, enterik bakterilerin ürettiği spesifik bazı moleküllerin
(N-acyl-homoserine lactones), bakteri
belirli bir populasyona ulaştığında
“bağırsak duvarını işgal et” sinyali gönderdiğini, Toyocerin gibi basil kökenli
probiyotiklerin bakterinin bu iletişimini
engelleyerek bağırsak duvarını işgal
işlemini önlediğini göstermiştir.
Toyocerin,
topraktan elde edilmiş,
sporlu Bacillus Toyoi adlı doğal bir bakteridir.
95
derece pelet ısısına dayanıklıdır.Bu
özelliği, yüksek pelet ısısında üretilen
broiler yemleri için çok önemli bir
avantajdır.
Avrupa Birliği Ülkelerinin salmonella haritası:
röportaj
Broiler kümeslerinde 2005-2006 yıllarında en sık rastlanan salmonella Serovars (salmonella pozitif ünitelerin yüzdesi). Parantez içerisindeki rakamlar Salmonella pozitif broiler
kümeslerinin yüzdesini göstermektedir.
Toyocerin; Salmonella, E.Coli ve
Clostridium gibi potansiyel bakterileri
inhibe etmenin yanı sıra, bağışıklık
mekanizmasını da harekete geçirmektedir.
Aşağıdaki grafikde Toyocerin®’le yapılan
çalışmalardan birinde kontrol grubuna
göre salmonella’nin azalışı görülmektedir.
Not:
EFSA’ nın hazırladığı raporun tamamını
www.nutriline.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
Download