"Tarîkatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir güneştir ki

advertisement
Sorularlarisale.com
"Tarîkatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir
güneştir ki; şimdi Şeyh-i Geylanî timsaliyle o mana
gösterilmiş. Risale-i Nur´a işaret eden otuzüç âyet-i
Kur´aniyenin en birinci âyeti olan Âyet-in Nur on vecihle
Risale-i Nur´a işaret ettiği Birinci Şua Risalesi´nde
gözümle gördüm, isteyen görebilir." İzah eder misiniz?
"Üçüncüsü: Tarikatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir
güneştir ki, şimdi Şeyh-i Geylânî timsaliyle o mânâ gösterilmiş.
Risale-i Nur'a işaret eden otuz üç âyet-i Kur'âniyenin en birinci âyeti
olan Âyetü'n-Nûr on vecihle Risale-i Nur'a işaret ettiği Birinci Şua
risalesinde gözümle gördüm, isteyen görebilir."(1)
Tarikat ve tasavvuf en az bin yıl İslam’ın yayılmasında ve güçlü olmasında bir
dinamik bir manevi kuvvet olmuştur. Lakin ahir zamanda kuvvet bulan dinsizlik
fikirleri alem-i İslam’a ciddi bir zarar, ciddi bir risk olmuş ve tarikat ve tasavvufta bu
fikirler karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır.
Bu zafiyet ve bu riski bu asırda Allah’ın bir inayet eseri olarak Risale-i Nurlar tam
halletmiştir. Risale-i Nurlar bir cihetle hem dinsizliğe set çekmiş hem de tarikatın
açıklarını ve zayıf noktalarını tamamlayarak Şeyh-i Geylânî timsaliyle insanlığı irşat
etmiştir. İşte Risale-i Nur'un bu mühim vazifesi ve önemi bu şekilde taltif ediliyor;
Risale-i Nurlar adeta bu zulümat asrına doğan manevi bir güneş gibidir, denilmek
isteniyor.
(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (85. Mektup)
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download