Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?

advertisement
Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?
İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna Soruldu:
Soru: Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?
Cevap: Öncelikle 'dinin görüşü nedir?' denilmez 'İslam'daki hükmü nedir?' denilir.
İkinci olarak, günümüzde tasavvuf olarak isimlendirilen olgu çoğunlukla şirkî ve diğer bid'atler ile amel
üzeredir. Bazılarının 'medet ey Efendim!' şeklindeki sözleri, kutuplara nida edip seslenmeleri, toplu
zikir ayinleri düzenlemeleri ve Allah'ın kendisini isimlendirmediği 'hu, hu' 'ah, ah' gibi zikirler yapmaları
bunun örneğidir. Onların kitaplarını okuyanlar şirkî ve diğer birçok münker bid'atlerini öğrenirler.
Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına salât ve selam olsun.
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân Nâib: Abdurrezzak Afîfî Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz [Kaynak:
Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime, 1/2/269]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards