Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?

advertisement
Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?
İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna Soruldu:
Soru: Günümüzdeki tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?
Cevap: Öncelikle 'dinin görüşü nedir?' denilmez 'İslam'daki hükmü nedir?' denilir.
İkinci olarak, günümüzde tasavvuf olarak isimlendirilen olgu çoğunlukla şirkî ve diğer bid'atler ile amel
üzeredir. Bazılarının 'medet ey Efendim!' şeklindeki sözleri, kutuplara nida edip seslenmeleri, toplu
zikir ayinleri düzenlemeleri ve Allah'ın kendisini isimlendirmediği 'hu, hu' 'ah, ah' gibi zikirler yapmaları
bunun örneğidir. Onların kitaplarını okuyanlar şirkî ve diğer birçok münker bid'atlerini öğrenirler.
Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına salât ve selam olsun.
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân Nâib: Abdurrezzak Afîfî Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz [Kaynak:
Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime, 1/2/269]
Download