Sorularlarisale.com Yahudi olan Benî Nadir kabilesine bağlı idi. İki

advertisement
Sorularlarisale.com
SÂYE
Yahudi olan Benî Nadir kabilesine bağlı idi. İki oğlu Sa’lebe ve Esîd, kutsal
kitaplarında haber verilen son peygamberle ilgili özelliklerin Hz. Muhammed’de
(a.s.m.) olduğunu görünce, Müslüman oldular.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download