KUVVET VE HAREKET

advertisement
KONU KUVVET VE HAREKET - I
Test
4
1. Maddelerin gaz hali için;
I. Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.
II. Molekülleri dönme ve öteleme hareketi yapar.
III.Sıkıştırılabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12 - A
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
FİZİK
5. Hareket halindeki bir otobüste bulunan yolcular birbirlerine göre hareketsiz, dışarıda durmakta olan bir gözlemciye
göre hareketlidirler.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
A) Seçilen bir referans noktasına göre cismin yeri değişiyorsa cisim hareket ediyor demektir.
C) Yalnız III
B) Sabit hızla hareket eden cisimler durgun bir gözlemci
tarafından hareketsiz olarak görülür.
E) I, II ve III
C) Herhangi bir referans noktası belirlenmezse cisimlerin
hareket durumu tanımlanamaz.
D) Seçilen bir referans noktasına göre cismin konumu zamanla değişiyorsa cisim o referans noktasına göre hareket ediyordur, değişmiyorsa cisim hareketsizdir.
2. Atmosfer ile ilgili olarak;
I. Yer çekimi Dünya’yı çevreleyen atmosferin dağılmasını
önler.
II. Atmosferin yoğunluğu yeryüzünden uzaklaştıkça azalır.
III.Atmosferin her katmanında iklim olayları gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Maddenin halleriyle ilgili olarak;
E) Cisimlerin hareket durumları dengede olup olmadıklarına göre değişir.
MEB 2016 - 2017
6. Aşağıda hareket türleriyle ilgili olarak bazı örnekler verilmiştir.
I. Salıncakta sallanan çocuk
II. Yolda hareket halindeki bir araba
III.Lunaparkta dönme dolaba binen bir adam
Buna göre bu hareket türleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
I. Katı maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti
büyüktür.
II. Maddenin plazma hali iyonlaşmış gaz ve serbest elektronlardan oluşur.
A) Öteleme, Dönme, Titreşim
III.Sıvıların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
B) Öteleme, Titreşim, Dönme
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Titreşim, Öteleme, Dönme
D) Dönme, Titreşim, Öteleme
A) Yalnız I
B) I ve II D) II ve III
C) I ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma halinde değildir?
A) Yıldız
B) Kutup ışıkları
C) Floresan lamba
D) Kan plazması
E) Yıldırım
E) Titreşim, Dönme, Öteleme
E) I, II ve III
1
7. Doğrusal yoldaki bir otomobil gittiği yolun 3 ’ünü 80 km/h
geri kalanını ise j sabit hızıyla gidiyor.
Bu otomobilin tüm yol boyunca ortalama hızı 90 km/h
olduğuna göre j hızı kaç km/sa’dir?
A) 96
B) 100
C) 112
D) 120
E) 144
12 - A
Test
4
FİZİK
KONU KUVVET VE HAREKET - I
8. Bir cismin hareketi ile ilgili olarak şekilde görüldüğü gibi A, B, C ve D noktaları tanımlanmıştır.
XAB
B
XCB
C
C
XCD
A
10. Bir hareketli O noktasından harekete başlamış ve şekilde
verilen yörüngeyi izleyerek hareketini E noktasında sonlandırmıştır.
D
A
D
B
O
E
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre;
I. O noktası referans noktasıdır.
B) A noktası cismin hareketi için referans noktası ise X AB
konum vektörüdür.
II. Hareketli 7 birim yer değiştirmiştir.
C) XCD konum vektörü ise C noktası cismin hareketi için
referans noktasıdır.
III.Hareketli 3 birim yol almıştır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Referans noktası C ise cisim A noktasından harekete
başlayıp B noktasında bitirirse X AB konum vektörü olur.
D) Cisim C noktasından harekete başlayıp D noktasında
bitirmişse XCD yer değiştirme vektörüdür.
9. Bir hareketli şekildeki gibi A noktasından harekete başlamış, B ve C noktalarından geçmiş ve D noktasında hareketini sonlandırmıştır.
B) I ve II
D) I ve III
MEB 2016 - 2017
E) X AB ve XCD vektörleri büyüklük bakımından birbirinden farklı vektörlerdir.
A) Yalnız I
C) Yalnız II
E) I, II ve III
11. Yörüngesi şekildeki gibi olan bir cisim harekete A noktasından başlamış ve sırasıyla B, C ve D noktalarına ulaşmıştır.
B
C
12 m
A
D
A
6m
D
Buna göre,
I. Cisim 3 birim yer değiştirmiştir.
II. Cisim 3 birim yol almıştır.
III.A’dan D’ye çizilen en kısa yönlü çizgi yer değiştirme vektörüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) I ve III
4m
C
Hareket 2 saniye sürdüğüne göre, cismin hareketiyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cisim 22 m yol almıştır.
B) Cismin sürati 11 m/s’dir.
B
C) Cisim 10 m yer değiştirmiştir.
C) Yalnız II
D) Cismin hızı 11 m/s’dir.
E) I, II ve III
E) Cisim A-C arasında 18 m yol almıştır. 1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download