incir tanı çalışması analizleri

advertisement
2012
AYDIN
SANAYİ
ODASI
İNCİR TANI ÇALIŞMASI ANALİZLERİ
Bu analiz çalışması, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “AYSO Üyesi Tarıma Dayalı
Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile
ilgili tek sorumluluk Denizli ABİGEM ve Aydın Sanayi Odasına aittir ve T.C. Güney Ege Kalkınma
Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
0
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
1
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
I.
GİRİŞ:
Tüm tanı çalışmaları yüz yüze yapılmıştır. Tanı çalışmaları için alınan randevularda öncelikle
işletme sahibi ya da ortağı ile görüşme talebinde bulunulmuş olup, işletmelerin yönlendirmesi dahilinde
işletme sahiplerinin yanı sıra yönetici düzeyinde personel ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu durum,
bazı yanıtların işletme sahibi tarafından verilememesi, bazı yanıtların ise yöneticiler tarafından
verilememesi sonucunu ortaya koyduğu gibi, anket yapılan kişilerin bireysel bakış açılarını veya bilgilerini
de yansıtmıştır.
Örneğin “kurumsallaşma” ya da “Ar-Ge” düzeyini ölçmek için yer alan anket sorularına ilişkin olarak, bazı
işletmelerin bu kavramlara haiz olmadığı ve yanıtların yoruma dayalı verildiği gözlenmiştir.
Anketlerde
bazı
sorulara
“Yanıt
Yok”
seçeneğinin
işaretlenmesinin
çeşitli
sebepleri
bulunmaktadır. Örneğin “vizyon, misyon, kalite el kitabı” vb. işletmelerce aşina olunmayan kavramların yer
aldığı sorulara, sınırlı sayıda yanıt veren işletme olmuştur. Çapraz soru uygulanan sorular, soru tekrarı
olarak görüldüğü için ankete ilgiyi düşürmüş ve genellikle yanıt alınamamıştır. Anketler mesai saatlerinde
yapıldığı için, işletmelerin iş yoğunluğu yaşadığı zamanlarda ankete ilgi yine düşük kalmış olup, bu durum
ankette yanıt alınamayan sorulara neden olmuştur.
Anketlerde, soruların türlerine göre şirketlerin aynı soru için birden fazla seçeneği işaretlemeleri
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, yanıt sayısı şirket sayısından fazla olmaktadır. Bu şekilde çoklu yanıt
işaretlenebilen soruların tablolarında sonuçlar “Yanıt Sayısı” ile belirtilerek diğerlerinden ayrılmıştır. Tek
seçenekli soruların tablolarında ise “Şirket Sayısı” ifadesi kullanılmıştır.
Çalışma sırasında yanıt kombinasyonlarının anket sonuçlarını değerlendirmeye katkı sağlamadığı,
daha ziyade verilen yanıttaki yoğunlaşmanın, anket değerlendirmesinde daha belirleyici olduğu
görülmüştür.
İncir Tanı Çalışması yapılan 20 incir işletmesinden 1 tanesi Tariş İncir Birliğidir. Bazı işletmeler
yurt içinde firmalara ya da aracılara satarak dolaylı ihracat gerçekleştirmektedir. İşletmeler aynı zamanda
farklı tarımsal ürünler üreten ya da satan işletmeler olarak yer almaktadır. İşletmelerin sorudan soruya
farklı faaliyet kimlikleriyle yanıt verdikleri görülmüştür. Anketler uygulanırken, işletmelerden incir üzerine
yanıtlarını ön planda tutmaları istenmiştir.
2
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
II. ANKET SORULARI
GENEL BİLGİLER
1.
1.1
Anket Sıra No / Tarih
1.2
Üye Sicil No
1.3
Firma Unvanı
1.4
Şirket Tipi
Anonim
Limited
Diğer………………
1.5
Kuruluş Yılı
………………..
eski
1.6
Ortak Sayısı
1.7
Ticaret Sicil No
1.8
Sermayesi
1.9
Adres
1 yıldan yeni
1.10 Tel
1.11 Cep Tel
1.12 Faks
1.13
Kolektif
Firma Yetkilisinin
Adı/Soyadı
1.14 Görevi
1.15 NACE Kodu
1.16 Web site
3
1-3 yıl
Şahıs İşletmesi
3-5 yıl
5-10 yıl
10 yıldan
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
1.17
1.18
E-posta
İrtibat Kişisi (görüşme
yapılan kişi)
1.19 Firma Türü
1.20
Firmanızın istihdam
dağılımı
Birincil Tarım Üretici
İthalatçı
İhracatçı
Tarıma Dayalı Sanayi Üretici
Distribütör
Toptancı
Perakendeci
Diğer………………..
Üst Yönetim: …………………………………….
Orta Kademe Yönetim: ……………………………………. (müdür, birim
amirleri, şef)
İdari Personel: …………………………………….
Mühendis: Sürekli ………………… Mevsimlik………………….
İmalat İşçisi: Sürekli ………………… Mevsimlik………………….
Diğer: …………………………………….
Beyaz Yaka: ……………………………………….
Daimi____________
Mevsimlik__________
1.21 Çalışan Sayısı
Mavi Yaka: …………………………………………
Daimi____________
Mevsimlik__________
( )
Zeytinyağı ve Ürünleri
Zeytinyağı___________
1.22 Ürünler Hizmetler
( )
İncir ve Ürünleri
_____________
Zeytin____________
Yaş İncir____________
Kuru İncir
( )
Kestane ve Ürünleri
_________________________________________
1.23
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Ürünlerin son
kullanıcısı
Nihai kullanıcı / işlenmiş, paketlenmiş ürün
İmalatçı / yarı mamul
Mamul İşleme Hizmeti
İŞ ANALİZİ
Firma daha önce
profesyonel destek
aldı mı? (danışmanlık,
eğitim vb) Hangi
konuda?
Firmanızın Tescilli
Markaları (varsa)
Nelerdir?
Firmanızın AR-GE
faaliyetleri yürütüyor
mu? Ne tür
faaliyetlerdir?
Firmanız devlet
Evet
Hayır
desteklerine/teşviklerin Evetse hangi fona /fonlara başvurdu?
e başvurdu mu?
Yatırım Teşvik
KOSGEB
Nelerdir?
Kırsal Kalkınma
TÜBİTAK
4
İGEME
GEKA
Diğer …………….
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.5 Destek aldı mı?
Son 3 yılda yatırım
2.6 yaptı mı? Hangi
konuda ne kadar?
Evet
Hayır
Evetse hangi fona /fonlardan destek aldı?
Yatırım Teşvik
KOSGEB
İGEME
GEKA
Kırsal Kalkınma
TÜBİTAK
Diğer …………….
Bina/ Arsa
Yıl: ______________ Yatırım:______________ TL
Otomobil/araç
Yıl: ______________ Yatırım:______________ TL
Yeni Makine
Yıl: ______________ Yatırım:______________ TL
Yeni ağaç
Yıl: ______________ Yatırım:______________ TL
Diğer ____________Yıl: ______________ Yatırım:______________ TL
Firmanızın yabancı
Yatırımcı arayışı içinde
sermaye ile
2.7
ortaklıklara bakış açısı Olumlu ise hangisi;
nedir?
Yabancı Yatırımcı
2.8
Firmanızın/Ürünlerinizi
n Kalite ve Güvence
Belgeleri var mı?
Hangileri?
(birden fazla seçenek
işaretlenebilir)
2.9
Firmanızın
kurumsallaşma ile ilgili
faaliyetleri var mı?
nelerdir?
Sektörünüzdeki
2.10 rekabetin durumu
nedir?
İlgilenmiyor
Uygun şartlar olursa olabilir
Yerli Yatırımcı
Ortak
ISO 9001
ISO 22000 / HACCP
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği
TSE
Helal Belgesi
KOŞER Belgesi
Diğer ____________
Çok yıkıcı
Rekabet Yok
Rekabet Var
(nasıl rekabet etmekte, rakiplerden farkları nelerdir?)
Fiyat
Firmanızın rekabet
Kalite
2.11
stratejisi nedir?
Pazarlama
Piyasada eski ve tanınır olmak
Diğer _________________________
Evet
Hayr
EVETSE nerede;
Firmanızın üretim yeri
Meyve Bahçeleri ___________________________________
dışında başka
2.12
İşleme Tesisleri_____________________________________
lokasyonlarda birimleri
Depo / Soğuk Hava__________________________________
var mıdır? Nelerdir?
Showroom_________________________________________
Perakende Satış Noktası______________________________
Sektörünüz sezonluk
Tüm yıl
Sezonluk
mu çalışıyor?
Hangi aylarda daha
Sezonluksa Artış;
Yaz
Sonbahar
Kış
İlk bahar
2.13 fazla satış, hangi
Yüksek Satış Yapılan Ayları belirtiniz: ________________________________
aylarda satışlarınızda
çok düşüş
Sezonluksa Azalış;
Yaz
Sonbahar
Kış
İlkbahar
yaşamaktasınız?
Düşük Satış Yapılan Ayları belirtiniz: ________________________________
5
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
(
(
2.14
Büyümeyi Sağlayacak
Kaynaklara Sahiplik
2.15
Sektörün sorunları
nelerdir?
SATIŞ ve PAZARLAMA BİLGİLERİ
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
) Var
) Yok, yoksa neden?
Pazar bilgisi eksikliği
Teknolojik engeller (teknoloji ve makine parkı yenileme ihtiyacı
Daha üst segmentlere üretim yapacak tekno. ve metot bilgisine sahip
olmama
Ar-ge süreçlerinde yetersizlik
Finansal yetersizlik.
Enerji maliyetleri yüksek
Hammadde ve ara malı fiyatları yüksek
Lojistik maliyetleri yüksek
Finansman maliyetleri yüksek
Döviz kurlarının olumsuz etkisi var
Teşvikler yetersiz
Kayıt dışı ticaret var
Tanıtım sorunu var
Çevre ve mevzuat sorunları
Bağımsız Satış ve
Pazarlama
departmanlarınız var
mı? Birlikte mi? Kim
sorumlu şirket ortağı
çalışan? Çalışan
sayıları
Dış Ticaret
departmanınız var
mı? Departmanda
istihdam edilen kişi
sayısı?
Firmanızda hangi
diller
konuşulmaktadır?
Kaç kişi konuşmakta?
Satış ve Pazarlama
Personelinize
Performans Yönetimi
uyguluyor musunuz?
(Komisyon, ikramiye
vb)
Piyasa hakkında
bilgiyi nasıl
topluyorsunuz?
(gözlem, internet,
seminer, vd)
Satışlarınızın yurtiçi yurtdışı dağılımları
nasıldır?
Satış Departmanı Var ( ) Şirket ortakları ( ) Çalışan: Sayı______
Pazarlama Dept. Var ( ) Şirket ortakları ( ) Çalışan: Sayı______
Satış Pazarlama Birlikte ( ) Şirket ortakları ( ) Çalışan: Sayı______
Dış Ticaret Dept. Var ( ) Şirket ortakları ( ) Çalışan: Sayı______
Dış Ticaret Dept. Yok ancak dış ticaret var ( ) Şirket ortakları ( ) Çalışan:
Sayı______
Dış Ticaret Yok
İngilizce: Konuşan Sayısı_____________
Almanca: Konuşan Sayısı_____________
Fransızca: Konuşan Sayısı_____________
İtalyanca: Konuşan Sayısı_____________
İspanyolca: Konuşan Sayısı_____________
Rusça: Konuşan Sayısı_____________
Arapça: Konuşan Sayısı_____________
Diğer _________________: Konuşan Sayısı_____________
%......... Yurtiçi
%......... Yurtdışı
6
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.7
Yurtiçi satışlarınızın
bölgesel dağılımları
nasıldır?
%......... Ege Bölgesi
%......... Marmara Bölgesi
%......... İç Anadolu Bölgesi
%......... Karadeniz Bölgesi
%......... Akdeniz Bölgesi
%......... Güneydoğu Anadolu Bölgesi
%......... Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi: ………………………………………………………………………
Marmara Bölgesi: …………………………………………………………………
3.8
Önceki maddede
belirtilen bölgelerin
iller bazında dağılımı
İç Anadolu Bölgesi:..……………………………………………………………………
Karadeniz Bölgesi: ………………………………………………………………
Akdeniz Bölgesi: ……………………………………………………………………
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:…………………………………… ……………
Doğu Anadolu Bölgesi: …………………………………………………………
3.9
Kaç yıldır dış ticaret
yapıyorsunuz?
Yurtdışı satışlarınızın
ülkesel dağılımları
3.10
nasıldır? (Mevcut
Pazarlarınız)
3.11
3.12
Yurtiçi müşterilere
ulaşım kanalları?
Yurtdışı müşterilere
ulaşım kanalları?
Fuarlara katılım (ziyaretçi olarak değil, firma olarak iştirak etmek)
Mevcut ve potansiyel müşterilere broşür/katalog göndermek
Yerinde Müşteri (toptancı, perakendeci) ziyaretleri
Perakende satış noktaları açarak
Aracı firmalar vasıtasıyla
Fuarlara katılım (ziyaretçi olarak değil, firma olarak iştirak etmek) Hangi
fuarlar?____________________________________
Mevcut ve potansiyel müşterilere broşür/katalog göndermek. İçerikleri nedir?
__________________________
Yerinde Müşteri (toptancı, perakendeci) ziyaretleri
Yurtdışı bayi/toptancı ağı oluşturarak
Aracı firmalar vasıtasıyla
Web-site/E-Ticaret
İhracat için
hedeflediğiniz
3.13 ülkeler?
Neden bu ülkeleri
hedeflediniz?
3.14
Fiyat belirleme nasıl
oluyor?
Maliyete dayalı
Piyasa fiyatına dayalı
Rakipten alınan fiyat üzerinden iskonto yaparım
3.15
İskontolar nasıl
belirleniyor?
Fiyat Listesi
Müşterinin Pazarlık Gücüne Dayalı
Tüm müşterilere eşit fiyatlama
7
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.16
3.17
Yurtiçi Müşterilerin
ödeme şartları?
Peşin (ürünü göndermeden)
Vadeli
Senet/Çek
Sözleşme
Açık hesap
Yurtdışı Müşterilerin
ödeme şartları?
Akreditif
Vesaik Mukabili
Mal Mukabili/Açık Hesap
Peşin
Kabul Kredili/Senet, Poliçe
İhracatta
fiyatlandırmanızda
3.18
hangi Incoterms'leri
kullanıyorsunuz?
Peşin (ürün müşteriye ulaşınca)
CIF, CIP
FOB, FOT, FOR
EXW
C&F, CNF, CFR
CPT
Müşteri Profilinizden
bahsediniz.
3.19 (gelir durumu,
bölgesi, yaş aralığı,
sosyal statüsü vb)
Siparişlerde termin ve
teslim süreleriniz
nedir?
3.20 (tonaj veya araç
aralığı belirterek
termin sürenizi
açıklayabilirsiniz)
İstikrarlı olarak aynı
3.21 müşterilere mi satış
yapıyorsunuz?
Hedef ülkelere ihracat
3.22 koşullarını biliyor
musunuz?
Hedef pazarlara
3.23 girişteki engelleriniz
nelerdir?
Evet
Çoğunlukla Evet
Çoğunlukla Hayır
Hayır
Evet
Çoğunlukla Evet
Çoğunlukla Hayır
Hayır
Hedef fiyatı yakalayamama
Dış ticaret mevzuatlarını bilmeme
Standartları yakalayamama
8
Yabancı dil bilmeme
Hedef ülke mevzuatlarını bilmeme
Diğer_____________________
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
4.
4.1
Müşterilerinizden
ağırlıklı hangi
konularda şikâyet
alıyorsunuz?
4.2
Şikayetlerin çözümü
ile ilgilenen
departman/
kişi/pozisyonu
4.3
Şikayet aldığınızda
izlediğiniz süreç
nasıldır?
(örneğin; bilirkişi
raporu vs)
4.4
Müşteri şikayetlerini
kayıt altına alıyor
musunuz? Nasıl?
4.5
İade Mallarda şirket
politikanız nedir?
(önem derecesine göre puan veriniz) EN ÖNEMLİ ŞİKÂYET 8 PUAN
( ) Ürün
( ) Ambalaj/Etiketleme
( ) Termin
( ) Teslimat
( ) Bilgi Akışı/İletişim
( ) Ödeme koşulları/fiyat politikası
( ) Satış Personeli
( ) Diğer ………………………………………………………
( ) Hayır
( )
Evet,…………………………………………………………………………………
………………………
FİNANSAL BİLGİLER
5.
2011 yılında …………………………………………….. TL
5.1
Firmanın son 3 yıldaki
2010 yılında …………………………………………….. TL
net satış hasılatı (TL)
2009 yılında …………………………………………….. TL
2011 yılında …………………………………………….. TL
Ülkeler:……………………………………….
5.2
Son yıldaki ihracat
değeri
($, € vb)
2010 yılında …………………………………………….. TL
Ülkeler:……………………………………….
2009 yılında …………………………………………….. TL
Ülkeler:……………………………………….
5.3
Nakit Akış Tablosu
ve/veya Bütçe
çalışmaları yapıyor
musunuz?
9
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
5.4
Maliyet Dağılımı
%..... Hammadde %..... Kullanılan kimyasal/gübre. Vb.
%..... Enerji
%......Depolama
Diğer
%......._____________
%…… İşçilik
İMALAT, KALİTE, DAĞITIM
6
6.1
Ekipmanlar ve mevcut
üretim teknolojisinin
düzeyinin
değerlendirilmesi?
6.2.
Şirketiniz hangi üretim
alanlarında gelişmeyi
araştırıyor?
6.3.
Şirket tam kapasitede
mi çalışıyor?
Eğer tam kapasite
çalışmıyorsa,
6.3.
Kapasite Kullanım
Oranı (%) ?
Haftada kaç gün
6.4 üretim
yapılıyor/çalışılıyor?
Tam zamanlı mı
6.5 yoksa iş oldukça mı
çalışılıyor?
Günde kaç üretim
6.6
vardiyesi çalışılıyor?
Şirket hammade
sağlamada herhangi
6.7 bir problemle
karşılalışıyor mu?
Neden?
Şirketinizin ürün
geliştirme
6.8
birimi/faaliyetleri var
mı? Nelerdir?
Şirket üretim
6.9 geliştirme ile
ilgileniyor mu?
Şirketin resmi bir
kalite sistemi var mı?
6.10 Eğer varsa hangi
kalite
sistemi/satandardı?
Şirkette kaliteden
6.11 sorumlu bir kişi var
mı?
(Ör: otomatik ekipmanlar, kontrol, bilgisayarla üretim kontrolü, v.b.)
( ) Evet
( ) Hayır
0-20
20-40
40-60
10
60-80
80-100
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
Şirketin Kalite El
Kitabı var mı? Veya
vizyon & misyon
belirlendi mi?
Şirket bir kalite
standardını
onaylattırma arayışı
içinde mi?
Üretim prosesi
sonucunda herhangi
( ) Evet
bir emisyon ya da atık ( ) Hayır
madde çıkıyor mu ?
Eğer çıkıyorsa,
belirtiniz? Nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Şirketin atık yönetimi
ile ilgili, geleceğe ait,
herhangi bir planı var
mı? Eğer varsa,
belirtiniz?
Benzer sorunları
yaşayan şirketlerle
ortak bertaraf
çalışmasına katılır
mısınız? (Varsa
koşulları soralım)
İNSAN KAYNAKLARI
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Eğitim ihtiyacı/beceri
değerlendirilmesi
yapılıyor mu?
Şirket herhangi bir
eğitim programı
düzenliyor mu?
Eğer düzenliyorsa
içeriğini, nasıl
verildiğini, kimlere
yönelik olduğunu
özetleyin?
( ) Evet
( ) Hayır
( ) Evet
( ) Hayır
İşe gelmeme oranları
Doldurulmamış
Kadrolar var mı?
Hangi seviyede?
İşgücü ihtiyacınız
olacak mı? Hangi iş
için? İstenen kriterler
nelerdir?
11
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
7.7
İşe alma
prosedürlerinizi
belirtin
7.8
Ücret Belirleme
Politikanız
7.9
Zam ve ikramiye
politikanız
8.
GZFT
8.1
Firmanızın Güçlü
Yönleri
8.2
Firmanızın Zayıf
Yönleri
8.3
Sektörünüzdeki
Fırsatlar
8.4
Sektörünüzdeki
Tehditler
12
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
III. ANKET SONUÇLARI:
1. GENEL BİLGİLER
0
Anket Grubu:
İncir
1.4
Şirket Tipi
Şirket Tipi
Şahıs İşletmesi
Limited
5%
15%
Anonim
Birlik
20%
60%
1.5
Kuruluş Yılı
Şirket Yaşı
1-5
5-10
10-20
20-50
50den fazla
5%
40%
30%
15%
10%
13
Şirket Tipi
Şahıs İşletmesi
Limited
Anonim
Birlik
Firma Sayısı
4
12
3
1
Toplam
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
1.6
Ortak Sayısı
Ortak Sayısı
20%
40%
1 Ortaklı
2 Ortaklı
3 Ortaklı
6000 Ortaklı
30%
Yanıt yok
5%
5%
14
Ortak Sayısı
Firma Sayısı
1 Ortaklı
2 Ortaklı
3 Ortaklı
6000 Ortaklı
Yanıt yok
4
6
1
1
8
Toplam
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
1.8
Sermayesi
Sermaye Yapıları
1-50.000 TL
50-100.000 TL
> 500.000 TL
Bilinmiyor
100-500.000 TL
15%
25%
15%
Sermaye
Yapıları
1-50.000 TL
50-100.000 TL
100-500.000 TL
> 500.000 TL
Bilinmiyor
Firma Sayısı
Toplam
20
5
3
6
3
3
15%
30%
1.19
Firma Türü
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Firma sayısı
Firma Türü
25
20
15
10
5
0
Yanıt Sayısı
Birinci
Tarım
Perak
l
a
Distri İhraca
Topta İthala
Tarım
endec Dayalı
bütör
tçı
ncı
tçı
i
Üretic
Sanay
i
i…
2
1
12
1
20
18
2
15
Firma Türü
Birincil Tarım Üretici
Distribütör
İhracatçı
Perakendeci
Tarıma Dayalı Sanayi
Üretici
Toptancı
İthalatçı
Yanıt Sayısı
2
1
12
1
20
18
2
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
1.20
Üst Yönetim: /Orta Kademe Yönetim / İdari Personel / Mühendis / İmalat İşiçisi (SÜREKLİ
ÇALIŞANLAR) / İmalat İşiçisi (Mevsimlik)
Çalışan Dağılımı
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Çalışan Dağılımı
1.22
Üst
Yöneti
m
Orta
Kadem
e
Yöneti
m
İdari
Person
el
Mühen
dis
70
25
83
23
Çalışan Dağılımı
İmalat
İşiçisi
(SÜREK
Lİ
ÇALIŞA
NLAR)
İmalat
İşiçisi
(Mevsi
mlik)
506
1823
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Çalışan Dağılımı
BEYAZ
YAKA
MAVİ
YAKA
MEVSİMLİ
K
201
506
1823
Ürünler Hizmetler
İncir ve Ürünleri: Kuru İncir
1.23
Ürünlerin son kullanıcısı
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Ürünlerin son kullanıcısı
16
14
Firma Sayısı
12
10
8
6
4
2
0
Yanıt Sayısı
İmalatçı/
yarı
mamul
Mamul
İşleme
Hizmeti
Nihai
Kullanıcı/i
şlenmiş
Paketlen
miş Ürün
5
1
14
14
16
Ürünlerin son
kullanıcısı
İmalatçı/ yarı
Mamul
mamul İşleme
Nihai
Hizmeti
Paketlenmiş
Ürün
Kullanıcı/işlenmiş
Yanıt
Sayısı
5
S
1
14
14
Toplam
34
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Firma daha önce profesyonel destek aldı mı? (Danışmanlık, eğitim vb)
2.1
Profesyonel
Danışmanlık/Eğitim Desteği
Profesyonel
Danışmanlık/E
ğitim Desteği
Firma Sayısı
Belgelendirme
Diğer Konular
2.2
20
Firma Sayısı
Firma Sayısı
20
16
12
8
4
0
Destek Dağılımı
Evet
8
Hayır
16
12
8
4
0
12
Destek Dağılımı
Destek
Dağılımı
6
6
Firmanızın Tescilli Markaları (Varsa) Nelerdir
Firmanızın Tescilli Markaları (Varsa)
Nelerdir?
Aktaş
Alyora
Asaslan
Avare
Conary Fruit
Efekan 2000
Ege Beyza
Elmas
Erbay Brand
Fıgyork
Funda
Furuturk
Garden Frank
Güldere
Hayır
İtoalty Fruit
Kazım
Nazen
Günaydın
Nazillli
Nutco
Kaplanlar
Orlandas
Özaltın
Royal
Rüyam
Fruit
Selcuk
Sunmar
Sunny
Tariş
Tarım
Toroslular
Ümit
Yingori
Yazıcı
Zencirci
17
Belgelend
irme
Diğer
Konular
6
6
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.3
Firmanızın AR-GE faaliyetleri yürütüyor mu? Ne tür faaliyetlerdir?
Firmanızın AR-GE
faaliyetleri yürütüyor
mu?
Hayır
Evet
Firmanızın AR-GE faaliyetleri
yürütüyor mu?
Toplam
Firma
Sayısı
13
7
20
35%
Hayır
Evet
Ar-Ge Faaliyetleri
Dış Pazar Araştırmaları
Farklı Ambalajlama
İnovasyon Çalışmaları
Toprak ve Su Tahlilleri
Yeni Ürün Geliştirme
65%
2.4
Firmanız devlet desteklerine / teşviklerine başvurdu mu? & 2.5
Destek aldı mı?
Devlet Destekleri
20
15
10
5
0
Başvuru
Destek Alımı
Evet
18
Hayır
2
14
6
Başvurduğu ve destek aldığı kurumlar:
Başvuru yapan firma sayısı 18, destek alan firma sayısı14 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği
işaretlemesi ile alınan yanıtlar sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
18
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Yatırım
KOSGEB
Teşvik
2.6
GEKA
Kırsal
Kalkınm
a
İGEME TÜBİTAK
Başvuru
6
14
4
6
4
1
Destek Alımı
4
9
1
3
2
0
Son 3 yılda yatırım yaptı mı? Hangi konuda ne kadar?
(BİNA ARSA - OTOMOBİL /ARAÇ - YENİ MAKİNE - YENİ AĞAÇ – DİĞER)
YENİ AĞAÇ;
200.000,00
TL; 2%
DİĞER; 0,00
TL; 0%
YENİ
MAKİNE;
3.775.000,00
TL; 37%
BİNA ARSA;
5.500.000,00
TL; 53%
OTOMOBİL
ARAÇ;
815.000,00
TL; 8%
19
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.7
Firmanızın yabancı sermaye ile ortaklıklara bakış açısı nedir?
Firmanızın yabancı sermaye ile
ortaklıklara bakış açısı nedir?
İlgilenmiyor
45%
55%
Uygun şartlar
olursa olabilir
2.8
Firmanızın yabancı sermaye ile ortaklıklara
bakış açısı nedir?
İlgilenmiyor
Uygun şartlar olursa olabilir
Firma
Sayısı
11
9
Toplam
20
Firmanızın /Ürünlerinizin Kalite ve Güvence Belgeleri Var mı? Hangileri?
Kalite Belgeleri
14
12
10
8
6
4
2
0
ISO ISO
9001 2200
0
(HAC
CP)
Kalite Belgeleri 11
14
TSE Koşer Diğer Belge
(Hela si
l, Olma
BRC yanla
vs.)
r
9
4
2
3
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.9
Firmanızın kurumsallaşma ile ilgili faaliyetleri Var mı? Nelerdir?
Firmanızın kurumsallaşma ile
ilgili faaliyetleri Var mı?
Firmanızın kurumsallaşma ile
ilgili faaliyetleri Var mı?
Firma
Sayısı
Hayır
13
Evet
7
Toplam
20
35%
Hayır
Evet
65%
Faaliyetler
İşletmede görev ve sorumluluklar belirli ve
yetki dağılımı belirli
Kurumsal kimlik çalışmaları var
İncir Birliği'nin yeni logo tasarımı var
2.10
Sektörünüzdeki rekabetin durumu nedir?
Sektörünüzdeki Rekabetin
Durumu
10%
30%
Rekabet yok
Yıkıcı rekabet
Sektördeki rekabet durumu
nedir
Rekabet yok
Yıkıcı rekabet
Çok yıkıcı
Firma
Sayısı
2
12
6
Toplam
20
Çok yıkıcı
60%
21
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.11
Firmanızın rekabet stratejisi nedir?
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Firmanızın rekabet stratejisi
nedir?
18
Firma Sayısı
20
15
10
5
Firmanızın rekabet stratejisi nedir?
9
7
3
2
0
Fiyat
Güvenilir
olmak
Kalite
Pazarlama Piyasada eski
ve tanınır
olmak
Fiyat
Güvenilir olmak
Kalite
Pazarlama
Piyasada eski ve tanınır olmak
Firma Stratejisi
2.12
Firmanızın üretim yeri dışında başka lokasyonlarda birimleri Var mıdır? Nelerdir?
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Üretim yeri dışında başka
lokasyonlarda birimler var
mı?
Firmanızın üretim yeri dışında
başka lokasyonlarda birimleri
Var mıdır?
Evet
Hayır
Toplam
40%
Hayır
Firmaların Birimleri
Showroom
Perakende Satış
Noktası
Depo/Soğuk Hava
Meyve Bahçeleri
İşleme Tesisleri
22
8
12
20
Evet
60%
Firma
Sayısı
1
2
3
3
3
Yanıt
Sayısı
7
2
18
3
9
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Sektörünüz sezonluk mu çalışıyor?
2.13
Sektörünüz sezonluk mu
çalışıyor?
5%
25%
Sezonluk
Sektörünüz sezonluk mu
çalışıyor?
Sezonluk
Tüm yıl
Yanıt yok
Firma
Sayısı
14
5
1
Toplam
20
Tüm yıl
70%
Yanıt yok
Hangi aylarda daha fazla satış oluyor?
Hangi aylarda daha fazla satış
oluyor?
13
12
13
9
7
5
2
3
1
0
1
1
23
Hangi aylarda daha fazla satış
oluyor?
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
7
5
2
1
0
1
1
3
9
13
12
13
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Hangi aylarda daha az satış oluyor?
Hangi aylarda daha az satış
oluyor?
8
7
5
5
2
1
0
2.14
1
0
0
0
0
Hangi aylarda daha az satış
oluyor?
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
0
0
1
2
5
7
8
5
0
0
0
1
Büyümeyi Sağlayacak Kaynaklara Sahiplik
Büyümeyi Sağlayacak Kaynaklara
Sahiplik Var mı?
Büyümeyi Sağlayacak
Kaynaklara Sahiplik var mı?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
6
14
Toplam
20
30%
Evet
Hayır
70%
24
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Büyümeyi Sağlayacak Kaynaklara Sahiplik
Yoksa, Neden?
Yanıt Sayısı
Teknolojik engeller (teknoloji ve makine parkı
yenileme ihtiyacı)
4
Pazar bilgisi eksikliği
7
Finansal yetersizlik
Daha üst segmentlere üretim yapacak
teknoloji ve metod bilgisine sahip olmama
Ar-Ge süreçlerinde yetersizlik
10
2
3
Büyümeyi Sağlayacak Kaynaklara Sahiplik Yoksa, Neden?
Ar-Ge süreçlerinde yetersizlik
Daha üst segmentlere üretim yapacak teknoloji ve metod
bilgisine sahip olmama
Finansal yetersizlik
Pazar bilgisi eksikliği
Teknolojik engeller (teknoloji ve makine parkı yenileme ihtiyacı)
25
Yanıt
Sayısı
3
2
10
7
4
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
2.15
Sektörün sorunları nelerdir?
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Sektörün sorunları nelerdir?
Teşvikler yetersiz
Tanıtım sorunu var
Lojistik maliyetleri yüksek
Kayıt dışı ticaret var
Hammadde ve ara malı fiyatları yüksek
Finansman maliyetleri yüksek
Enerji maliyetleri yüksek
Döviz kurlarının olumsuz etkisi var
Çevre ve mevzuat sorunları
7
9
5
13
7
10
6
8
7
0
2
4
6
8
10
12
Sektörün sorunları
nelerdir?
Çevre ve mevzuat
sorunları
Döviz kurlarının olumsuz
etkisi var
Enerji maliyetleri yüksek
Finansman maliyetleri
yüksek
Hammadde ve ara malı
fiyatları yüksek
Kayıt dışı ticaret var
Lojistik maliyetleri yüksek
Tanıtım sorunu var
Teşvikler yetersiz
Yanıt
Sayısı
7
8
6
10
7
13
5
9
7
14
Yanıt Sayısı
3.1
Bağımsız Satış ve Pazarlama departmanlarınız Var mı? Birlikte mi?
Bağımsız Satış ve Pazarlama
departmanlarımız var mı? Birlikte mi?
30%
Satış
departmanlarımız var
0%
70%
Pazarlama
departmanlarımız var
Satış ve Pazarlama
departmanlarımız var
26
Bağımsız Satış ve
Pazarlama
departmanlarımız var
mı? Birlikte mi?
Satış departmanlarımız
var
Pazarlama
departmanlarımız var
Satış ve Pazarlama
departmanlarımız var
Toplam
Firma
Sayısı
6
0
14
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Kim sorumlu şirket ortağı çalışan? Çalışan sayıları ?
Kim sorumlu ?
20%
Çalışan
Şirket Ortağı
Firma
Sayısı
4
16
Toplam
20
Kim sorumlu
Çalışan
Şirket Ortağı
80%
3.2
Dış Ticaret departmanınız Var mı?
Dış ticaret departmanınız var
mı?
Dış Ticaret
departmanınız Var
mı?
Dış Ticaret
Departmanı Var
Dış Ticaret
Departmanı Yok
Ancak Dış Ticaret
Var
Dış Ticaret Yok
Dış Ticaret
Departmanı
Var
35%
50%
15%
Dış Ticaret
Departmanı
Yok Ancak Dış
Ticaret Var
Toplam
Dış Ticaret Yok
27
Firma
Sayısı
10
3
7
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Kim sorumlu şirket ortağı çalışan? Çalışan sayıları ?
Kim sorumlu?
Çalışan
Sorumlu yok
Şirket Ortağı
Firma
Sayısı
6
6
8
Toplam
20
Kim sorumlu?
30%
40%
30%
Çalışan
Sorumlu yok
Şirket Ortağı
3.3
Firmanızda hangi diller konuşuluyor?
Firmanızda Yabancı Diller
Konuşuluyor mu?
45%
55%
Evet
Hayır
28
Firmanızda Yabancı Diller
Konuşuluyor mu?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
9
11
Toplam
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Konuşulan Yabancı Diller ve Kişi Sayısı
15
K
i
ş
i
S
a
y
ı
s
ı
4
3
2
2
İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Rumence
3.4
1
1
Konuşulan Yabancı Diller
ve Kişi Sayısı
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Rumence
Arapça
İspanyolca
15
4
3
2
2
1
1
Arapça İspanyolca
Satış ve Pazarlama Personelinize Performans Yönetimi uyguluyor
musunuz?(Komisyon,ikramiye vb)
Satış ve Pazarlama Personelinize
Performans Yönetimi uyguluyor
musunuz?
20%
Evet
Hayır
80%
Satış ve Pazarlama
Personelinize Performans
Yönetimi uyguluyor
musunuz?(Komisyon,ikramiye
vb)
Evet
Hayır
Toplam
29
Firma
Sayısı
4
16
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Piyasa hakkında bilgiyi nasıl topluyorsunuz?(Gözlem,İnternet,Seminer vb)
3.5
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Piyasa hakkında bilgiyi nasıl topluyorsunuz?
16
14
Firma Sayısı
14
12
10
8
5
6
5
4
4
3
2
2
İhracatçı
Birliği
siteleri ile
Aydın
Ticaret
Odası
bilgileri ile
2
0
Yüzyüze
Fuarlara Gözlem ile Seminerlere İnternet ile
görüşme ile katılım ile
katılım ile
3.6
Piyasa hakkında
bilgiyi nasıl
topluyorsunuz?
Fuarlara katılım ile
Gözlem ile
İhracatçı Birliği siteleri
ile
İnternet ile
Seminerlere katılım ile
Yüzyüze görüşme ile
Aydın Ticaret Odası
bilgileri ile
Toplam
Satışlarınızın yurtiçi - yurtdışı dağılımları nasıldır? (Aşağıya Yurtiçini yazın)
Yurtiçi Satış Dağılımı
2% 1%
4%
EGE
9%
MARMARA
49%
15%
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
AKDENİZ
GÜNEYDOĞU ANDADOLU
20%
DOĞU ANADOLU
30
Yanıt
Sayısı
5
5
2
3
4
14
2
35
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Firmaların Paylaştığı Satış Yapılan İller:
EGE
•Aydın
•İzmir
3.9
MARMARA
•İstanbu
•Bursa
•İzmit
•Adapazarı
İÇ ANADOLU
•Ankara
•Eskişehir
•Kayseri
•Konya
•Sivas
•Samsun
•Giresun
•Trabzon
•Ordu
DOĞU ANADOLU
•Van
•Erzurum
•Sivas
Kaç yıldır dış ticaret yapıyorsunuz?
Kaç yıldır dış ticaret
yapıyorsunuz?
Yanıt yok
80
30
10
7
6
5
4
3
2
1
Toplam
3.10
KARADENİZ
Firma Sayısı
7
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
20
Yurtdışı satışlarınızın ülkesel dağılımları nasıldır? (Mevcut Pazarlarınız)
AB
Almanya
Amerika
Arabistan
Avustralya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Çin
Dubai
Fas
Filistin
Fransa
Gürcistan
İngiltere
İsrail
İsveç
İtalya
Kazakistan
Malta
Mısır
Polonya
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Suudi Arabistan
Ukrayna
Venezüella
Yunanistan
31
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Yurtiçi müşterilere ulaşım kanalları?
3.11
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Yurtiçi müşterilere ulaşım kanalları?
Yanıt Sayısı
Perakende satış noktaları açarak
Yurtiçi müşterilere ulaşım kanalları?
Yerinde müşteri ziyaretleri
Aracı firmalar vasıtasıyla
Mevcut ve potansiyel müşterilere
broşür / katalog göndermek
Fuarlara katılım
Perakende satış noktaları açarak
1
Fuarlara katılım
3
Mevcut ve potansiyel…
6
Aracı firmalar vasıtasıyla
Yanıt
11
Sayısı
7
6
3
1
7
Yerinde müşteri ziyaretleri
11
Yurtdışı müşterilere ulaşım kanalları?
3.12
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Yurtdışı müşterilere ulaşım kanalları?
Yanıt Sayısı
8
5
Aracı firmalar
vasıtasıyla
Fuarlara
Katılım
6
7
5
Mevcut ve Web sitesi / EPotansiyel
ticaret
Müşterilere
broşür/katalog
göndermek
4
Yerinde
Müşteri
Ziyaretleri
32
Yurtdışı bayi /
toptancı ağı
oluşturarak
Yurtdışı müşterilere ulaşım kanalları?
Yanıt
Sayısı
Aracı firmalar vasıtasıyla
8
Fuarlara Katılım
Mevcut ve Potansiyel Müşterilere
broşür/katalog göndermek
Web sitesi / E-ticaret
Yerinde Müşteri Ziyaretleri
Yurtdışı bayi / toptancı ağı oluşturarak
5
Toplam
35
6
5
7
4
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.13
İhracat için hedeflediğiniz ülkeler?
10
Rusya
5
5
Arap Ülkeleri
4
3
3
3
Japonya
Hollanda
2
2
2
Dubai
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Romanya
Okyanusya Ülkeleri
Kanada
İngiltere
Balkan Ülkeleri
Avustralya
0
2
4
İhracat için hedeflediğiniz ülkeler?
Avustralya
Avusturya
Balkan Ülkeleri
Hong Kong
İngiltere
İtalya
Kanada
Kuzey Afrika
Okyanusya Ülkeleri
Orta Avrupa
Romanya
Ortadoğu Ülkeleri
Dubai
Hindistan
Hollanda
Amerika
Japonya
Almanya
Arap Ülkeleri
Fransa
Rusya
Çin
6
8
10
Yanıt Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
10
33
12
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.14
Fiyat belirleme nasıl oluyor?
Fiyat belirleme nasıl oluyor?
35%
35%
Maliyete dayalı
Piyasa fiyatına dayalı
30%
Piyasa fiyatına ve
Maliyete dayalı
3.15
Fiyat belirleme nasıl
oluyor?
Maliyete dayalı
Piyasa fiyatına dayalı
Piyasa fiyatına ve Maliyete
dayalı
Toplam
Firma
Sayısı
7
6
7
20
İskontolar nasıl belirleniyor?
İskontolar nasıl belirleniyor?
36%
Fiyat listesi
Müşterilerinin pazarlık
gücüne dayalı
55%
9%
Tüm müşterilere eşit
fiyatlama
34
İskontolar nasıl belirleniyor?
Fiyat listesi
Müşterilerinin pazarlık
gücüne dayalı
Tüm müşterilere eşit
fiyatlama
4
1
6
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Yurtiçi Müşterilerin ödeme şartları?
3.16
Yurtiçi müşterilerin ödeme
şartları?
Peşin (ürün
müşteriye ulaşınca)
10%
10%
Peşin (ürünü
göndermeden)
40%
Vadeli (Açık Hesap)
Vadeli (Çek-senet)
Yurtiçi Müşterilerin ödeme
şartları?
Peşin (ürün müşteriye
ulaşınca)
Peşin (ürünü göndermeden)
Vadeli (Açık Hesap)
Vadeli (Çek-senet)
Firma
Sayısı
2
Toplam
20
2
8
8
40%
3.17
Yurtdışı Müşterilerin ödeme şartları?
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Yurtdışı Müşterilerin ödeme
şartları?
Yurtdışı
Müşterilerin
ödeme şartları?
Akreditif
Mal mukabili/ açık
hesap
Peşin
Vesaik mukabili
Akreditif
17%
8%
Mal mukabili/
açık hesap
33%
42%
Peşin
Toplam
Vesaik
mukabili
35
Yanıt
Sayısı
2
10
8
4
24
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.18
İhracatta fiyatlandırmanızda hangi Incoterms'leri kullanıyorsunuz?
İhracatta fiyatlandırmanızda hangi
Incoterms'leri kullanıyorsunuz?
6%
C&F, CNF, CFR
44%
CIF, CIP
39%
EXW
FOB, FOT, FOR
İhracatta
fiyatlandırmanızda
hangi
Incoterms'leri
kullanıyorsunuz?
C&F, CNF, CFR
CIF, CIP
EXW
FOB, FOT, FOR
Yanıt
Sayısı
1
7
2
8
11%
3.19
Müşteri Profilinizden bahsediniz.(Gelir durumu,bölgesi,yaş aralığı,sosyal statüsü vb.)
Müşteri profiliniz
Müşteri profiliniz
7
F
i
r
m
a
S
a
y
ı
s
ı
6
3
2
Toptancılar Tedarikçiler
Zincir
mağazalar
2
Orta gelir Yüksek gelir
düzeyi
düzeyi
Müşteriler
36
Orta gelir düzeyi
Tedarikçiler
Toptancılar
Yüksek gelir
düzeyi
Zincir mağazalar
Toplam
Firma
Sayısı
6
3
7
2
2
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.20
Siparişlerde termin ve teslim süreleriniz nedir?(Tonaj veya aralığı belirterek termin sürenizi
açıklayabilirsiniz)
1- 15 Gün Arası Sipariş Büyüklüğüne Göre Kargo, Ambar, Konteynr Ya Da Tır İle
3.21
İstikrarlı olarak aynı müşterilere mi satış yapıyorsunuz?
İstikrarlı olarak aynı müşterilere
mi satış yapıyorsunuz?
0%
0%
40%
Evet
Çoğunlukla evet
60%
Hayır
Çoğunlukla hayır
3.22
İstikrarlı olarak aynı müşterilere mi satış
yapıyorsunuz?
Evet
Çoğunlukla evet
Hayır
Çoğunlukla hayır
Firma
Sayısı
8
12
0
0
Toplam
20
Hedef ülkelere ihracat koşullarını biliyor musunuz?
Hedef ülkelere ihracat koşullarını
biliyor musunuz?
15%
Çoğunlukla evet
10%
Çoğunlukla hayır
Evet
55%
20%
Hayır
37
Hedef ülkelere ihracat
koşullarını biliyor
musunuz?
Çoğunlukla evet
Çoğunlukla hayır
Evet
Hayır
3
2
4
11
Toplam
20
Firma
Sayısı
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
3.23
Hedef pazarlara girişteki engelleriniz nelerdir?
Anket yapılan firma sayısı 20 olup, firmaların bir ya da birden çok seçeneği işaretlemesi ile alınan yanıtlar
sonucu, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Hedef pazarlara girişteki engelleriniz nelerdir?
Yabancı dil bilmeme
F
i Ülke pazarının diğer ürünü tanımaması
r
Standartları yakalayamama
m
a
Müşteriye ulaşamama
S
a
y
ı
s
ı
9
1
2
1
Hedef ülke mevzuatlarını bilmeme
7
Hedef fiyatı yakalayamama
5
Dış ticaret mevzuatlarını bilmeme
6
AB ülkelerine vize sıkıntısı
1
0
4.1
2
4
6
8
Hedef pazarlara girişteki
engelleriniz nelerdir?
AB ülkelerine vize sıkıntısı
Dış ticaret mevzuatlarını
bilmeme
Hedef fiyatı
yakalayamama
Hedef ülke mevzuatlarını
bilmeme
Müşteriye ulaşamama
Standartları
yakalayamama
Ülke pazarının diğer
ürünü tanımaması
Yabancı dil bilmeme
Yanıt
Sayısı
1
Toplam
32
10
Müşterilerinizden ağırlıklı hangi konularda şikâyet alıyorsunuz?
( ÜRÜN -
AMBALAJ / ETİKETLEME -
TERMİN - TESLİMAT - BİLGİ AKIŞI / İLETİŞİM -
ÖDEME KOŞULLARI / FİYAT POLİTİKASI - SATIŞ PERSONELİ - DİĞER)
Müşteri Şikayet Dağılımı
SATIŞ
PERSONELİ
6%
ÖDEME
KOŞULLARI /
FİYAT
POLİTİKASI
13%
DİĞER
15%
ÜRÜN
15%
AMBALAJ /
ETİKETLEME
16%
BİLGİ
AKIŞI /
İLETİŞİM
16%
TERMİN
16%
TESLİMAT
3%
38
6
5
7
1
2
1
9
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
4.2
Şikayetlerin çözümü ile ilgilenen departman/ kişi/pozisyonu
Şikayetlerin çözümü ile ilgilenen
departman/ kişi/pozisyonu
25%
Satış personeli
Şirket sahibi
Şikayetlerin çözümü ile
ilgilenen departman/
kişi/pozisyonu
Satış personeli
Şirket sahibi
Firma Sayısı
5
15
75%
Toplam
4.3
20
Şikayet aldığınızda izlediğiniz süreç nasıldır?(örneğin; bilirkişi raporu vs.)
İşletmeler genellikle ürün iadesi alıyor, bir kısmı ürünü tekrar analize gönderiyor, sonuçlandırırken ise
müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanıyorlar.
4.4
Müşteri şikayetlerini kayıt altına alıyor musunuz? Nasıl?
Müşteri şikayetlerini kayıt altına alıyor
musunuz?
40%
Evet
60%
Hayır
Müşteri şikayetlerini
kayıt altına alıyor
musunuz?
Evet
Hayır
Toplam
Firma
Sayısı
8
12
20
Müşteri şikayetleri, dosyada kayıt altında tutulup şikayet edilen ürünün numunesi alınır ve
tekrarlanmaması adına çalışmalar gerçekleştirilir.
4.5
İade Mallarda şirket politikanız nedir?
Ürün iadesi genellikle olmuyor. Ancak, yurt içi müşterilerin bazıları satamadığı için iade etmek
isteyebiliyorlar, bu durumda, ürün iadesi alınıyor, tekrar o müşteri ile iş yapmaktan kaçınıyorlar.
39
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Firmanın son 3 yıldaki net satış hasılatı (TL) 2011 – 2010 – 2009
5.1
20 firmadan dört tanesi yanıt vermedi, 2 tanesi yeni kurulduğu için sadece 2011 yılından sonrası için bilgi
verdi)
Yıllara Göre Satış Hasılatları
3800000
3731676,224
3700000
3600000
3584760,345
3500000
T
3400000
L
3300000
3291230,417
3200000
3100000
3000000
2009
5.2
2010
2011
Son yıldaki ihracat değeri? (TL) 2011 – 2010 – 2009
İhracat Değeri
35000000
31962103,6
30000000
25000000
26918000
23260000
T 20000000
L 15000000
İhracat Değeri (TL)
10000000
5000000
0
2009
2010
2011
40
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
5.2
Son yıldaki ihracat Ülkeleri 2011 – 2010 – 2009
2009
2010
•Kuzey Irak
•Almanya
•Fransa
•Azerbeycan
•Gürcistan
5.3
•Brezilya
•Almanya
•Fransa
•Azerbaycan
•Gürcistan
•Çin
•Mısır
•Almanya
•Fransa
•Filistin
•İsrail
•Azerbaycan
•Gürcistan
•Romanya
Nakit Akış Tablosu ve/veya Bütçe çalışmaları yapıyor musunuz?
Nakit Akış Tablosu ve/veya Bütçe
çalışmaları yapıyor musunuz?
20%
Evet
Hayır
80%
5.4
2011
Nakit Akış
Tablosu ve/veya
Bütçe
çalışmaları
yapıyor
musunuz?
Evet
Hayır
Toplam
Firma
Sayısı
4
16
20
Maliyet Dağılımı % Hammadde / Kullanılan Kimyasal / İşçilik / Enerji / Depolama / Diğer
Verilen yanıtlara göre ortalama maliyetler:
% 50 Hammadde (Yanıt Aralığı % 5 – 80);
%16 işçilik (Yanıt Aralığı %10-55);
% 8 Enerji(Yanıt Aralığı %1-30);
% 8 Kimyasal/Gübre (Tuz vb dahil) (Yanıt Aralığı %10-55);
% 3 Lojistik(Tek yanıt %3);
% 3 Depolama(Yanıt Aralığı %1-5)
% 12 Paketleme/Ambalaj(Yanıt Aralığı %10-25);
41
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.1
Ekipmanlar ve mevcut üretim teknolojisinin düzeyinin değerlendirilmesi?
Ekipmanlar ve mevcut üretim teknolojisi
Yarı otomatik
Ekipmanlar ve
mevcut üretim
teknolojisinin
düzeyi
Emek yoğun
Tam otomatik
Emek yoğun
0
2
Emek yoğun
7
Firma Sayısı
6.2
4
6
8
Tam otomatik
4
10
Yarı otomatik
9
Firma
Sayısı
7
Tam otomatik
4
Yarı otomatik
9
Toplam
20
Şirketiniz hangi üretim alanlarında gelişmeyi araştırıyor?
Şirketiniz hangi üretim alanlarında gelişmeyi
araştırıyor?
Gelişme planı yok
Pazarlama
Paketleme
Makineleşme
İhracat
0
İhracat
Firma Sayısı
6.3
2
4
6
Makineleşme Paketleme
1
4
8
Pazarlama
4
2
10
Gelişme planı
yok
9
Şirketiniz hangi üretim
alanlarında gelişmeyi
araştırıyor?
Firma
Sayısı
İhracat
Makineleşme
Paketleme
Pazarlama
Gelişme planı yok
1
4
4
2
9
Toplam
20
Şirket tam kapasitede mi çalışıyor?
Şirket tam kapasitede mi çalışıyor?
Şirket tam kapasitede
mi çalışıyor?
Firma
Sayısı
Evet
Hayır
2
18
Toplam
20
10%
Evet
Hayır
90%
42
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Eğer tam kapasite çalışmıyorsa, Kapasite Kullanım Oranı (%) ?
6.3
Eğer tam kapasite çalışmıyorsa,
Kapasite Kullanım Oranı?
10
F
i
r
m
a
S
a
y
ı
s
ı
9
8
6
6
4
3
2
1
0
0-20
6.4
1
20-40
40-60
60-80
Eğer tam kapasite
çalışmıyorsa, Kapasite
Kullanım Oranı (%) ?
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
Firma
Sayısı
Toplam
20
Haftada kaç gün
üretim
yapılıyor/çalışılıyor?
5 gün
5.5 gün
6 gün
7 gün
Firma
Sayısı
Toplam
20
1
6
9
3
1
80-100
Haftada kaç gün üretim yapılıyor/çalışılıyor?
Haftada kaç gün üretim
yapılıyor/çalışılıyor?
5%
5%
25%
5 gün
5.5 gün
1
1
13
5
6 gün
7 gün
65%
43
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.5
Tam zamanlı mı Yoksa İş oldukça mı çalışılıyor?
Tam zamanlı mı Yoksa İş oldukça mı
çalışılıyor?
25%
Tam zamanlı mı
Yoksa İş oldukça
mı çalışılıyor?
Tam zamanlı
Yanıt yok
İş oldukça
Firma
Sayısı
Toplam
20
5
3
12
Tam zamanlı
Yanıt yok
60%
6.6
15%
İş oldukça
Günde kaç üretim Vardiyası çalışılıyor?
Günde kaç üretim vardiyası çalışılıyor?
5%
15%
25%
2 vardiya
Mesaili çalışma
Günde kaç üretim
vardiyası çalışılıyor?
2 vardiya
Mesaili çalışma
Tek vardiya
Vardiyasız
Firma
Sayısı
1
3
11
5
Toplam
20
Tek vardiya
Vardiyasız
55%
44
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.7
Şirket hammadde sağlamada herhangi bir problemle karşılaşıyor mu? Neden?
Şirket hammade sağlamada herhangi
bir problemle karşılalışıyor mu?
15%
Evet
Hayır
Toplam
85%
6.8
Şirket hammade
sağlamada herhangi bir
problemle karşılalışıyor
mu?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
3
17
20
Şirketinizin ürün geliştirme birimi/faaliyetleri Var mı?
Şirketinizin ürün geliştirme
birimi/faaliyetleri var mı?
35%
Evet
Hayır
65%
Nelerdir?
Şirketinizin ürün
geliştirme
Ürün geliştirme
birimi/faaliyetleri
Farklı ambalaj
nelerdir?
Çikolata kaplı
incir
Yanıt
Sayısı
2
4
1
45
Şirketinizin ürün
geliştirme
Evet
birimi/faaliyetleri var
Hayır
mı?
Firma
Sayısı
7
13
Toplam
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.9
Şirket üretim geliştirme ile ilgileniyor mu?
Şirket üretim geliştirme ile ilgileniyor
mu?
40%
Şirket üretim
geliştirme ile
Evet
ilgileniyor mu?
Hayır
Firma Sayısı
Toplam
20
Evet
Hayır
60%
6.10
Şirketin resmi bir kalite sistemi Var mı?
Şirketin resmi bir kalite sistemi
var mı?
30%
Evet
Şirketin resmi bir
kalite sistemi var
mı?
Evet
Hayır
Hayır
70%
Toplam
46
Firma
Sayısı
6
14
20
12
8
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Eğer Varsa hangi kalite sistemi/standardı?
Eğer Varsa hangi kalite
sistemi/standardı?
33%
Eğer Varsa hangi
kalite
sistemi/standardı?
IFS BRC
ISO 9001
ISO 22000
34%
IFS BRC
Yanıt
Sayısı
1
1
1
ISO 9001
ISO 22000
33%
6.11
Şirkette kaliteden sorumlu bir kişi Var mı?
Şirkette kaliteden sorumlu
bir kişi var mı?
Şirkette kaliteden
sorumlu bir kişi Var
mı?
Evet
Hayır
25%
Evet
Hayır
75%
47
Toplam
Firma
Sayısı
15
5
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.12
Şirketin Kalite El Kitabı Var mı? Veya vizyon & misyon belirlendi mi?
Şirketin Kalite El Kitabı Evet mı? Veya
vizyon & misyon belirlendi mi
30%
Evet
Hayır
Şirketin Kalite El Kitabı
Evet mı? Veya vizyon &
misyon belirlendi mi?
Evet
Hayır
Toplam
Firma
Sayısı
6
14
20
70%
6.13
Şirket bir kalite standardını onaylattırma arayışı içinde mi?
Şirket bir kalite standardını
onaylattırma arayışı içinde mi?
40%
60%
Evet
Hayır
48
Şirket bir kalite
standardını
onaylattırma arayışı
içinde mi?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
Toplam
20
8
12
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.14
Üretim prosesi sonucunda herhangi bir emisyon ya da atık madde çıkıyor mu ?
(Anket anı anda hem, zeytin/zeytinyağı hem de kestane ya da incir üreten işletmelere uygulandığı,
bazılarının birden çok alanda faaliyet gösteriyor olması dolayısıyla bu sorunun yanıtı incirin yanı sıra
zeytinyağı üreten firmalarca da verilmiştir. Aşağıdaki yanıt sadece incire özgü atığı tanımlamaktadır )
6.15
Eğer çıkıyorsa, belirtiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tuzlu su, deşarj ediliyor. Hastalıklı incir, ihracatçı birliği yakıyor.
Üretim prosesi sonucunda herhangi
bir emisyon ya da atık madde çıkıyor
mu ?
40%
60%
Evet
Üretim prosesi sonucunda herhangi
bir emisyon ya da atık madde çıkıyor
mu ?
Evet
Hayır
8
12
Hayır
Toplam
6.16
Firma
Sayısı
Şirketin atık yönetimi ile ilgili, geleceğe ait, herhangi bir planı Var mı? Eğer Varsa,
belirtiniz?
Yok. Zaten çevreye zarar vermiyorlar. Uygun olmayan incirler yakılarak bertaraf ediliyor.
49
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
6.17
Benzer sorunları yaşayan şirketlerle ortak bertaraf çalışmasına katılır mısınız? (Varsa
koşulları soralım)
Benzer sorunları yaşayan şirketlerle
ortak bertaraf çalışmasına katılır
mısınız?
20%
Evet
Hayır
Benzer sorunları yaşayan
şirketlerle ortak bertaraf
çalışmasına katılır
mısınız?
Evet
Hayır
Toplam
Firma
Sayısı
4
16
20
80%
7.1
Eğitim ihtiyacı/beceri değerlendirilmesi yapılıyor mu?
Eğitim ihtiyacı/beceri
değerlendirilmesi yapılıyor mu?
Eğitim ihtiyacı/beceri
değerlendirilmesi yapılıyor
mu?
Evet
Hayır
20%
Evet
Hayır
80%
50
Toplam
Firma
Sayısı
4
16
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
7.2
Şirket herhangi bir eğitim programı düzenliyor mu?
Şirket herhangi bir eğitim programı
düzenliyor mu?
25%
Evet
Şirket herhangi bir eğitim
programı düzenliyor mu?
Firma
Sayısı
Evet
Hayır
5
15
Toplam
20
Hayır
75%
7.3
Eğer düzenliyorsa içeriğini, nasıl verildiğini, kimlere yönelik olduğunu özetleyin?
Hijyen, ISO belgelendirmeleri kapsamı gibi konularda personele dönük eğitimler düzenleniyor.
51
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
7.4
İşe gelmeme oranları
İşe gelmeme oranları
25%
Düşük
Yüksek
İşe gelmeme
oranları
Düşük
Yüksek
Firma
Sayısı
15
5
Toplam
20
75%
7.5
Doldurulmamış Kadrolar Var mı? Hangi seviyede?
Doldurulmamış Kadrolar Var mı?
Doldurulmamış
Kadrolar Var mı?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
6
14
Toplam
20
30%
Evet
Hayır
70%
52
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
7.6
İşgücü ihtiyacınız olacak mı? Hangi iş iç in? İstenen kriterler nelerdir?
İşgücü ihtiyacınız olacak mı?
İşgücü ihtiyacınız
olacak mı?
Evet
Hayır
Firma
Sayısı
14
6
30%
Toplam
20
Evet
Hayır
70%
İstenen kriterler
Yabancı dil bilen
Tecrübeli
Hangi departmanda işgücü ihtiyacı var?
Depo/Sevkiyat
Gıda mühendisi
Muhasebe
Pazarlama
Temizlik
Yabancı dil bilgisi olan
7.7
İşe alma prosedürlerinizi belirtin
İşe alma prosedürleriniz
15%
5%
15%
CV doldurularak
İşe alma prosedürleriniz
İnternet iş
ilanları sitesi ile
CV doldurularak
İnternet iş ilanları sitesi
ile
Tavsiye ile
Yüzyüze görüşme ile
Tavsiye ile
65%
Yüzyüze
görüşme ile
Toplam
53
Firma
Sayısı
3
1
3
13
20
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Ücret Belirleme Politikanız
7.8
Ücret belirleme politikanız
20%
45%
Asgari ücret
Piyasaya göre
Ücret belirleme
politikanız
Asgari ücret
Piyasaya göre
Pozisyona göre
Firma
Sayısı
9
7
4
Toplam
20
Pozisyona göre
35%
7.9
Zam ve ikramiye politikanız?
Zam ve ikramiye politikanız
15%
Piyasaya göre
Zam ve ikramiye
politikanız
Asgari ücret üzerinden
Performansa dayalı
Piyasaya göre
Yıllık bazda
Firma
Sayısı
8
3
6
3
Yıllık bazda
Toplam
20
Asgari ücret
üzerinden
40%
Performansa
dayalı
30%
15%
8.1
Firmanızın Güçlü Yönleri
8.2
Firmanızın Zayıf Yönleri
8.3
Sektörünüzdeki Fırsatlar
8.4
Sektörünüzdeki Tehditler
54
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Aydın İl’inde 20 incir firmasıyla yapılan yüz yüze anketler sonucu aşağıda genel bir
değerlendirmeye varılmıştır.
1.GENEL BİLGİLER
Aydın İl’indeki incir işletmelerinin %60’ı limited şirket, %20’si şahıs işletmesi ve %15’i anonim
şirket ve %5’i birliktir. Şirketlerin kuruluş yıllarına bakıldığında en yeni kurulmuş şirketlerin %40’ı 1 ila 5 yıl
aralığındadır. En eski kurulmuş şirket yaşı ise 50’den fazladır.
Bu şirketlerdeki ortak sayısına bakıldığında, şirketlerin %30’u 2 ortaklı, %20’si 1 ortaklı %5’i 3
ortaklıdır.%5’ini de 6000 ortaktan oluşturan birlik oluşturur.
Şirketlerin sermaye yapıları hakkında ise, %30’unun 100.000TL-500.000TL arasında, %25’i
50.000TL’den düşük, %15’i 50-100.000TL arasında, %15’i 500.000TL’den büyük olduğu söylenebilir. Bu
şirketlerin %15’inin ise sermaye yapıları bilinmemektedir.
Aydın İl’indeki bu 20 firmanın 20’si de Tarıma Dayalı Sanayi Üreticisidir. Ayrıca bu firmaların 18
tanesi toptancı, 12 tanesi ihracatçı, 2 tanesi birincil tarım üretici, 2 tanesi ithalatçı, 1 tanesi perakendeci, 1
tanesi de distribütördür.
Şirketlerdeki istihdam dağılımı ise şöyledir. Beyaz yaka çalışanların sayısı 201, mavi yaka
çalışanların sayısı 506 ve mevsimlik işçi sayısı ise 1823’tür.
Ürünlerin son kullanıcıları “imalatçılar, nihai üretici, paketlenmiş ürün, mamul işleme” olarak
görülmektedir.
2.İŞ ANALİZİ
Şirketlerden 6’sı belgelendirme konusunda profesyonel danışmanlık ve eğitim desteği almıştır.
Ar-Ge faaliyetlerine bakıldığında ise ”dış Pazar araştırmaları, farklı ambalajlama, inovasyon
çalışmaları, toprak ve su tahlilleri, yeni ürün geliştirme konularında Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.
20 şirketten 18’i devlet desteğine başvuru yapmış ve 14’ü de devlet tarafından desteklenmiştir.
Firmaların yatırım dağılımına bakılırsa, yatırımın %53’ü 5.500.000,00TL ile bina-arsa, %37’si
3.775.000,00TL ile yeni makine, %8’i 815.000,00TL ile otomobil/araç, %2’si 200.000,00TL ile yeni ağaçtır.
İncir firmalarının %55’i yabancı sermaye ile ortaklık ile ilgilenmiyor. %45’i ise uygun koşullar
sağlandığında yabancı sermaye (yerli ve yabancı yatırımcı) ile ortaklığa sıcak bakıyor. Kalite ve güvence
belgesi olarak, 20 incir firmasından 11’inin ISO 9001 belgesi, 14’ünün ISO 22000(HACCP) belgesi, 9’nun
TSE belgesi, 4’ünün Koşer belgesi, 2’sinin Diğer(Helal, BRC, vs.) belgeleri bulunmaktadır.
Firmaların % 30’u sektördeki rekabetin çok yıkıcı olduğunu, % 60’ı yıkıcı rekabetin olduğunu,
%10’u da sektörde rekabetin olmadığını belirtmiştir.
Kurumsallaşma faaliyetlerinin oranı ise %35’tir.
Rekabet içindeki firmaların stratejilerinin %45’i kalite, %23’ü piyasada eski ve tanınır olmak, %18’i
ise fiyat, %8’i pazarlama, %5’i güvenilir bir firma olmak olarak belirlenmiştir.
55
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Firmaların %40’nın soğuk hava deposu, showroom, meyve bahçeleri, depo/soğuk hava,
perakende satış noktası, işleme tesisleri olmak üzere üretim yerleri dışında da birimleri bulunmaktadır.
Ankete yanıt beren incir firmalarının %70’i sezonluk çalışırken; % 25’i tüm yıl çalışmakta iken
firmaların %5’inden yanıt alınamamıştır. Kış aylarında (ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart) daha fazla
incir satışı yapılırken, yaz aylarında (mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül) daha az incir satışı
yapılmaktadır.
Ankete yanıt veren İncir firmalarından %30’u büyümeyi sağlayacak kaynaklara sahip iken %70’i
bu kaynaklara sahip değildir. Firmalar bunun nedenini ise Ar-Ge süreçlerinde yetersizlik, daha üst
segmentlere üretim yapacak teknoloji ve metod bilgisine sahip olamama, finansal yetersizlik, Pazar bilgisi
eksikliği, teknolojik engeller olarak göstermiştir. Firmalar sektörün sorunlarının %14’ü finansman
maliyetleri yüksek, %18’i kayıt dışı ticaretin varlığı, %10’u teşviklerin yetersizliği, %12’si tanıtım
sorununu,%8’i enerji maliyetleri yüksekliğini,%7’si lojistik maliyetlerinin yüksekliğini,%10’u çevre ve
mevzuat sorunlarının bulunduğunu, %11’i döviz kurlarının olumsuz etkisi olduğunu, %10’u ise hammadde
ve ara malı fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmiştir.
3.SATIŞ ve PAZARLAMA BİLGİLERİ
İncir firmalarının %30’unun satış departmanları, %70’inin ise satış ve pazarlama departmanları
bulunmaktadır. Departmanlardan sorumlu kişiler ise şirket ortakları ve şirket çalışanlarıdır. Firmaların
%80’i satış ve pazarlama personeline performans yönetimi uygulamamaktadır.
Firmaların %50’sinde dış ticaret departmanı bulunmakta, %15’inde dış ticaret departmanı yok
ancak bu firmalar dış ticaret yapmakta, %15’inde ise dış ticaret yapılmamaktadır ve departmanların
sorumlusu şirket ortağı ve şirkette çalışan personeldir.
Firmaların %45’inde yabancı dil konuşulmakta, konuşulan yabancı dillerin %53’ü İngilizce olmakla
birlikte %47’lik oranında da diğer (Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rumence, Arapça) diller
konuşulmaktadır. %55’inde ise yabancı dil konuşulmamaktadır.
Firmalar piyasa hakkındaki bilgiyi, %40 oranında yüz yüze görüşmeler yolu ile %9 oranında
internet ile %6 ihracatçı birlikleri siteleri ile %6 oranında Aydın Ticaret Odası bilgileri ile % 14 oranında
gözlem yoluyla, %14 oranında fuarlara katılım ile %11 oranında seminerlere katılım ile toplamaktadır.
Yurtiçi satışların bölgesel dağılımları ise %15lik pay ile İç Anadolu bölgesi Ankara, Konya,
Kayseri, Eskişehir illeri; %49luk pay ile Ege bölgesi Aydın, İzmir illeri; %2lik pay ile Akdeniz bölgesi
Antakya, Antalya illeri;% 20lik pay ile Marmara bölgesi İstanbul, İzmit, Adapazarı illeri;%9luk pay ile
Karadeniz bölgesi Samsun, Ordu, Trabzon illeri; %1lik pay ile Güneydoğu Anadolu bölgesi Şanlıurfa ili,
%4lük pay ile Doğu Anadolu bölgesi Van, Erzurum illeri olarak belirlenmiştir.
Ankete katılan firmalardan 1 tanesi 80 yıldır, 1tanesi 30 yıldı, kalanı 10 yıldan kısa süredir dış
ticaret yapmaktadır.
Firmalar yurtiçi müşterilere aracı firmalar vasıtası ile mevcut ve potansiyel müşterilere broşür
göndererek, yerinde müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek ve perakende satış noktaları açarak ulaşmaktadır.
56
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Yurtdışı müşterilere ise fuarlara katılım, yerinde müşteri ziyaretleri yaparak, web site/ E-ticaret
yoluyla, yurtdışı bayi toplantılarına katılarak, aracı firmalar vasıtası ile ulaşmaktadır.
Firmalar ihracat yapmak için Çin, Rusya, Fransa, Arap ülkeleri, Almanya, Dubai başta olmak üzere
birçok Avrupa ve balkan ülkelerini hedeflemişlerdir.
Firmaların %35’i maliyete dayalı, %30’si piyasa fiyatına dayalı, %35’i hem piyasa hem de maliyete
dayalı fiyat belirleme yapmaktadır. İskontolar ise fiyat listesine göre veya müşterinin pazarlık gücüne göre
belirleniyor.
Yurtiçi müşterilerin ödeme koşulları %20’si peşin %80’i vadeli; yurtdışı müşterilerin ödeme
koşulları %42’si mal mukabili/açık hesap, %33’ü peşin, %17’si vesaik mukabili, %8’i akreditif şeklindedir.
İhracat yapan firmaların %44’ü fiyatlandırmada FOB, FOT, FOR, %39’u CIF, CIP, %11’i EXW,
%6’sı C&F, CNF, CFR incotermslerini kullanmaktadır.
Şirketlerin müşteri profilinden bahsedecek olursak %15’i tedarikçilerden, %35’i toptancılardan,
%10’u zincir mağazalardan, %30’u orta gelir düzeyi, % 10’u ise yüksek gelir düzeyli müşteriden
oluşmaktadır.
Siparişlerin termini ve teslim süreleri ise sipariş büyüklüğüne göre kargo, ambar, konteyner ya da
tır ile 1-15 gün sürmektedir.
Şirketlerin %60’ı çoğunlukla istikrarlı müşterilerle satış yapmakta, %40’ı ise istikrarlı olarak aynı
müşterilerle satış yapmaktadır.
Firmalar %37 oranında hedeflenen ülkelere ihracat koşullarını bilmekteyken %63’ü bilmemektedir.
Alınan yanıtlara göre şirketler hedef pazara giriş engellerinin %19’unu dış ticaret mevzuatlarını
bilmeme, %28’ini yabancı dil bilmeme, % 16’sını hedef fiyatı yakalayamama, %22’sini hedef ülke
mevzuatlarını bilmeme, %6’sını standartları yakalayamama, %3’ünü AB ülkelerine vize sıkıntısı, %3’ünü
müşteriye ulaşamama, %3’ünü ülke pazarının diğer ürünü tanıyamaması olarak belirlemişlerdir.
4.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Ankete yanıt veren firmalardan alınan yanıtlar, müşteri şikâyetlerinin %13’ü ödeme koşulları/fiyat
politikasından, %15’i üründen, %16’sı ambalaj/etiketlemeden, %16’sı terminden, %16’sı ise bilgi
akışı/iletişimden, %3’ü teslimattan, %6’sı satış personelinden, %15’ide diğer konulardan olduğunu
göstermektedir.
Bu şikâyetlerle ilgilenen kişilerin %75’i işletme sahibi iken %25’i şirket çalışanıdır.
Şikâyetlerde işletmeler genellikle ürün iadesi alıyor, bir kısmı ürünü tekrar analize gönderiyor,
sonuçlandırırken ise müşterinin memnuniyetinin sağlanmasına özen gösteriliyor. Bu süreçte firmaların
%40’ı müşteri şikâyetlerini kayıt altına alırken %60’ı kayıt almıyor.
57
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
5.FİNANSAL BİLGİLER
20 firmadan 4 tanesi yanıt vermedi, 2 tanesi yeni kurulduğu için sadece 2011 yılından sonrası için
bilgi verdi. Buna göre firmalarının son 3 yıldaki (2009-2010-2011) net satış hâsılatı sırasıyla
3.291.230,417TL, 3.731.676,224TL, 3.584.760,345TL’dir.
Son 3 yıldaki (2009-2010-2011) ihracat değeri sırasıyla 3.876.666,667TL, 44.86.333,333TL,
3.995.262,95TL’dir.
Şirketler genellikle Kuzey Irak, Azerbaycan, İsrail, Romanya, Çin, Mısır, Almanya, Fransa, Brezilya
gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmişlerdir.
Anket yapılan firmaların %20’si nakit akış tablosu ve/veya bütçe çalışmaları yapmaktadır.
Firmaların ortalama maliyetleri ise %50 Hammadde, %16 İşçilik, %12 Ambalaj/Paketleme, %8
Enerji, %8 Kimyasal/Gübre, %3 Lojistik, %3 Depolama olarak belirlenmiştir.
6.İMALAT, KALİTE, DAĞITIM
20 firmanın 9’unun üretim teknolojisinin düzeyi yarı otomatik, 4’ünün ise tam otomatiktir ve 7’si de
emek yoğun olarak çalışmaktadır.
Şirketlerin %90’ı tam kapasite ile çalışmamaktadır, kapasite kullanım %0-20 aralığında 1 işletme,
%20-40 aralığında 6 işletme, %40-60 aralığında 9 işletme, %60-80 aralığında 3 işletme, %80-100
aralığında 1 işletme bulunmaktadır.
Firmaların %65’i 6 gün, %25’i 7 gün, %10’u da 5 gün çalışmaktadır.
Firmaların %55’i günde tek vardiya, %25’i vardiyasız, %15’i mesaili olarak, %5’i ise 2 vardiya
olarak çalışmaktadır. Firmalar, %40 paketleme, pazarlama, makineleşme, ihracat gibi konularda gelişmeyi
amaçlamaktadır %60’ının ise üretim alanlarında henüz gelişmeyi araştırma çabaları bulunmamaktadır.
Firmalar %40 oranında üretim geliştirme ile ilgileniyor, üretim geliştirme faaliyetleri ise farklı
ambalajlama konusundadır. Hammadde sağlamakta %15 oranında problem ile karşılaşılıyor.
Anket yapılan firmaların % 30’unun kalite sistemi bulunmakta olup bu sistemler ISO, IFS, BRC
kalite sistemleridir ve işletmenin kalite sorumlusu şirket ortaklarıdır.
Firmaların %70’inin kalite el kitabı bulunmamaktadır fakat %40’ı kalite standardını onaylattırma
arayışı içindedir.
İncir üretim prosesi sonucunda %40 oranında atık madde çıkıyor ve şirketin atık yönetimi ile ilgili
geleceğe ait planı bulunmamaktadır çünkü çevreye zarar vermiyorlar, uygun olmayan incirler yakılarak
bertaraf ediliyor.
7.İNSAN KAYNAKLARI
Şirket içi eğitim ihtiyacı / beceri değerlendirilmesi yapılması konusundaki oran %20’dir. Hijyen
konusunda, ISO belgelendirmeleri gibi konularda eğitim verilerek eğitim ihtiyacı giderilmektedir.
İşe gelmemeler % 75 düşük oranda, %25 yüksek orandadır.
58
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
Doldurulmamış kadroların oranı ise %30’dur. İşgücüne ihtiyaç ise pazarlama, temizlik, muhasebe,
mühendis departmanlarında bulunmaktadır.
Firmalar işe alma prosedürlerinin %65’ini yüz yüze görüşme ile yaparken %15’ini tavsiye yoluyla,
%20’sini de internet iş ilanları sitesinde cv doldurtarak seçmektedir.
Ücret politikaları % 45 asgari ücret, %35 piyasa koşullarında, %20 de pozisyona göre
belirlenmektedir. Zam ve ikramiye politikaları ise %30 piyasa fiyatına göre, %15 performansa dayalı, %40
asgari ücret üzerinden, %15 ise yıllık bazda belirlenmektedir.
59
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
60
AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması Projesi
İncir Tanı Çalışması Analizleri
61
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards