406- TOKİ`nin hukuki kişiliği nedir? Kamu tüzel kişisi midir

advertisement
TBMM
B: 132
17.7.2008
0:3
TOKİ'nin hukuki kişiliği nedir? Kamu tüzel kişisi midir, özel bir tüccar mıdır? Kamu tüzel kişisiyse özel bir tüccar statüsünde sayılması lazım bana göre. Neden bu kadar imtiyazlı bir duruma ge­
tirilmektedir, onu öğrenmek istiyorum.
Ayrıca, TOKİ kamudan kaç tane arazi almıştır iktidarlarınız döneminde? Hangi devlet dairele­
rinde ne miktarda arazi, arsa, bina almış, bunu öğrenmek istiyorum.
Gazetelerin yazdığına göre, Tayyip Erdoğan'la Kara Kuvvetleri Komutanının görüşmesinde,
Selimiye Kışlası'nın askeriyeden alınması yolunda bir şey söylendi. Bu doğru mudur?
Başka bir sorum: Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demiryolları, Millî Eğitime ait taşın­
mazların bu kanunla satılması öngörülüyor. Bundan ne kadar bir gelir sağlamayı düşünüyorlar?
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Daha bitmedi.
BAŞKAN - Size ekstradan bir dakika daha vererek iki dakika konuşturdum Sayın Genç.
Sayın Çelik...
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakana ben de bu tasarıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle 43'üncü madde
kapsamında köylere hizmet götürme birlikleri hususu var. Bu birlikler Kamu İhale Kanunu'na tabi
midir? Birliklerin denetim mekanizması nasıl çalışmaktadır? Denetimi varsa hangi kurumlarca de­
netlenmektedir? Birliklerden denetim sonucu suçlu bulunanlar mevcut mudur? Bunlar hakkında nc
gibi işlem yapılmıştır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Ağyüz...
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim.
Sayın Bakanım, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun TOKİ hakkında düzenlediği ra­
porlar ve iddialar ne derece kale alınmaktadır? Toplu Konut İdaresinin kendi iştiraki olan ve KEY he­
saplarını barındıran Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına arazi satış işlemi yapılmış ve
aracı kuruma 1,7 milyon YTL komisyon ödenmiştir. Bu komisyon geri alınmış mıdır? Alınmamış ise,
eski aracı kurumla sözleşme TOKİ tarafından yapılmış mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Paksoy...
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hâlen kaç adet özürlü kaydı vardır? Bunların kaç adedinde
yolsuzluk veya sahte beyan tespiti yapılmıştır? Bu tür yasa dışı uygulamaya başvuran merkezler hak­
kında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Kaç adet merkezin ruhsatı iptal edilmiştir?
İkinci sorum: İktidarınız döneminde TOKİ'den en fazla ihale bedeline sahip beş projenin kim­
lere verildiğini açıklar mısınız?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Uzunırmak...
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
-406-
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards