AHİLER KALKINMA AJANSI (Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir , Aksaray

advertisement
AHİLER KALKINMA AJANSI
(Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir , Aksaray ve Niğde İlleri)
ENERJİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI
Maksimum destek tutarı;500.000 TL
Son Başvuru Tarihi; 20 Mart 2015
Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar;
• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• İl ve ilçe müdürlükleri (Fiziki altyapı hizmeti veren)
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
• Belediyeler
• Özel İdareler
• OSB ve KSS Yönetimleri
Örnek Proje Konuları
Program kapsamında yapılabilecek projeler aşağıda örnek olarak sunulmuştur.
Desteklenecek projeler bunlarla sınırlı değildir.
Öncelik 1: Güneş, Jeotermal ve Rüzgar enerjisinin ısıtma, soğutma, depolama ve kurutma başta
olmak üzere kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi




Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) kırsal alanda içme suyu temini ve dağıtımında
kullanılmasına yönelik projeler,
Jeotermal enerjinin konut, turizm, tarım, sanayi gibi sektörlerde kullanılabilmesi ve geri
dönüşümünün Reenjeksiyon ile yapılması için altyapının geliştirilmesine yönelik projeler,
Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) veya hibrid sistemlerden elde
edilen enerji ile kamu binalarının aydınlatılmasına/ısıtılmasına veya soğutulmasına yönelik
projeler,
Tarihi ve kültürel alanların ışıklandırılması ve panolarının aydınlatılmasına yönelik projeler
Öncelik 2: Güneş, Jeotermal ve Rüzgâr enerji kaynakları ile Lisanssız Elektrik üretimine yönelik
altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi
 Güneş, Rüzgâr ve Jeotermal kaynaklardan lisanssız elektrik üretimine yönelik öncü projeler
vb.
Download