kümülatif etki değerlendirme

advertisement
KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRME
• NEDİR?
• NEDEN GEREKLİDİR?
ENERJİ YATIRIMLARI ALANINDA SADECE ÇED
RAPORU DÜZENLEMEK YETERLİ DEĞİLDİR.
YATIRIMA ESAS ÖLÇÜTLERİ DAHA GENEL BİR
ÇERÇEVEDE TANIMLAMAK GEREKİYOR.
GENELLEŞTİRİLMİŞ ÇED: KÜMÜLATİF
ETKİ DEĞERLENDİRME - KED
KED KAPSAMINDA:
• ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME
• SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME
• YÖREDEKİ YAŞAM TARZI ÜZERİNDE
DOĞACAK ETKİLER
• MEVCUT YA DA GELECEK İÇİN
PLANLANMIŞ BAŞKA YATIRIMLAR İLE
ETKİLEŞİM
• ÇEVRE HUKUKU
• BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER –
HUKUKSAL ÇERÇEVE
DÜNYADA KED TARİHÇESİ
 THE NEW JERSEY OFFICE OF STATE PLANNING –
AĞUSTOS 93
 DÜNYA BANKASI – IFC – MEKONG DELTASI KED
RAPORU
 AB ÇED DİREKTİFİ (BUYRUĞU) – 2011/92/EU





İNSAN – SOSYAL ÇEVRE
DOĞAL ÇEVRE – EKOSİSTEM
PANAROMA – ÇEVRE ESTETİĞİ
MADDİ, EKONOMİK ÖLÇÜTLER
KÜLTÜR VE TARİH MİRASI
ÜLKEMİZDE KED ARŞİVİ VE MEVZUAT
 EPDK LİSANSLARI VE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI
 DANIŞTAY YÜKSEK İDARE KURULU
 ÇED YÖNETMELİĞİ – 03 EKİM 2013
 ÇED YÖNETMELİĞİ - 25 KASIM 2014
 AB MÜKTESEBATI
• Genel Hükümler
Yetki
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi
projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED
Olumsuz", "ÇED Gereklidir"
veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını
verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak
Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda
"ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli
Değildir" kararının verilmesi konusundaki
yetkisini, sınırlarını belirleyerek yetki
genişliği esasına göre Valiliklere
devredebilir.
• ACİL KAMULAŞTIRMA! BU NOKTADA
BİR SORUN VAR!
YEK’İ ESAS ALAN YENİ BİR ENERJİ POLİTİKASI
Download