Çevrecileri “Düşman” İlan Edenlere Sesleniyoruz

advertisement
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
BASIN AÇIKLAMASI
02.04.2016
Çevrecileri “Düşman” İlan Edenlere Sesleniyoruz:
SİZİN GELECEK
SAVUNUYORUZ
NESİLLERİNİZİN
YAŞAM
HAKKINI
SİZE
RAĞMEN
1. Türkiye’deki çevresel kıyım ve tahribat artık saklanamaz bir gerçektir.
2. Yale Üniversitesi tarafından hazırlanan 2016 yılı Çevresel Performans İndeksi’nde
Türkiye, tahribatın en yüksek olduğu ülkelerden biridir.
3. Hal böyleyken; görevi çevreyi korumak olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı;
çevreyi koruma hassasiyeti ile davranan ve ÇED raporlarına karşı dava açan
vatandaşları, “yatırım düşmanı” ilan etmiştir.
4. Bir ülkenin suyu, havası, toprağı, tüm doğal ve kültürel değerleri o ülkenin
zenginliğidir. Başlanacak her maden projesinde, yapılacak her inşaatta, kısacası
“yatırım” diye adlandırılan her işte bu değerlere verilecek zarar mutlaka hesap
edilmelidir. Bir takım şirketlerin kısa vadeli karları uğruna koskoca bir toplumun
geleceği karartılamaz.
5. Şunu iyi bilelim; havasını, suyunu, toprağını kirlettiğimiz, ağaçlarını kestiğimiz,
betonlaştırdığımız, altını üstüne getirdiğimiz bir ülke giderek yaşanabilir olmaktan
çıkar. Yurttaşlarımıza on yıllarca iş ve istihdam sağlayacak kalıcı yatırımcılar
açısından da cazibesi kalmaz.
6. Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin
hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların
ödevidir. Anayasa’nın 36. Maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak, dava açan
yurttaşlar, onların avukatları, TBB ve Barolarımızın çevre komisyonları işte bu “çevre
hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler.
7. Daha dünyaya gelmemiş gelecek nesiller adına çevreyi korumak için hiçbir maddi
kaygı gütmeden çırpınan bu insanların “düşman” olarak ilan edilmesi, büyük bir
haksızlıktır.
8. Çevre hak ve ödevlerini yerine getirenlerin üzerine gazla, copla gidilmesi kabul
edilemez. Sayın Bakan’ın, çevrenin talan edilmesinin önünde kalan tek kısmi engel
olan ÇED raporunun etrafından dolanılmasını sağlayacak yasa hazırlıklarını işaret
eden açıklaması dehşet vericidir. ÇED raporlarını iptal eden mahkemelere gözdağı
anlamına gelecek açıklamalar ve çevre davalarını açan avukatlara uygulanan baskı
amaçlı vergi incelemeleri Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok
sayıda maddesini aynı anda ihlal etmektedir.
Buradan çevreyi katletmeye hevesli olanlara ve çevreyi korumak için çabalayanlara baskı
uygulayanlara sesleniyoruz:
Türkiye Barolar Birliği, barolar ve avukatlar, sizin gelecek nesillerinizin de yaşam
hakkı için mücadele ediyor. Size rağmen!
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards