Yazıcı: Gümrük Kapılarımız 24 Saat Vardiyalı Sistemle Çalışıyor

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Yazıcı: Gümrük Kapılarımız 24 Saat Vardiyalı
Sistemle Çalışıyor
Trafik akışını hızlandırmak beklemeleri ortadan kaldırmak amacıyla alternatif geçiş noktaları arayışlar
beklentileri de dikkate alınarak sürdürülüyor. Gümrük kapılarımızda hiçbir aksaklığın oluşmaması için
azami
Gümrük
derecede
kapılarındaki
geçişlerde
özen
yaşanan
sorunlar
gösteriliyor.
bakanlığımız
ile
ilgili
değildir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ülkemiz ile arasında "İkili Karayolu
Taşımacılığı Anlaşması" imzalanan ülkelerin nakliyecilerinin Ülkemiz üzerinde uluslararası taşımacılık
işlemlerini
gerçekleştirilebilmesi
için
"geçiş
belgelerine"
sahip
olmaları
gerekmektedir.
Söz konusu taşıma belgelerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığına (UDHB) aittir.
Geçiş belgelerinin dağıtımı, kullanımı ve kontrolüne ilişkin esaslar UDHB tarafından belirliyor.
Dolayısıyla, Bakanlığımız personelinin şu an itibariyle sınır kapılarında gerçekleştirmekte olduğu
"geçiş belgesi" kontrolleri UDHB tarafından Bakanlığımıza iletilen esaslar çerçevesinde yürütülüyor.
2013 yılı içerisinde Türkiye ve Bulgaristan arasında uluslararası karayolu taşımacılığı konusunda,
ortaya çıkan sorunların ardında yatan temel neden ise; uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
geçiş belgelerinin kullanım/dağıtım esasları ve bu belgelere yönelik olarak gerçekleştirilen kontroller
açısından iki ülke Ulaştırma Bakanlıklarının karşılıklı olarak mutabakata varamamış olmalarıdır.
Yukarıda bahsedilen ve iki ülke arasında karayolu taşımacılığı alanında yaşanan sıkıntılara sebep
olarak gösterilen geçiş belgesi kontrolleri sınır kapılarında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile 25/07/2006 tarihinde imzalanan "Ulaştırma Bakanlığı Uhdesinde Bulunan Bir Kısım İş ve
İşlemlerin T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından Yürütülmesi Amacıyla Yapılan Yetki
Devrine İlişkin Protokol"üne istinaden ULAŞ-NET üzerinden Bakanlığımız personeli tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla Bulgaristan ile yaşanan sorunlar nedeniyle UDHB tarafından geçiş belgeleri harici için
ULAŞ-NET programı üzerinden işlem yapılmasına izin verilmemesi Bakanlığımızın bu konuda politika
ya da yasal düzenlemenin belirleyicisi değil
sadece uygulayıcısı durumunda olmasından
kaynaklanmaktadır.
Yapılan kontrollerde UDHB'ı tarafından belirlenen politika ve yapılan düzenlemeler doğrultusunda
hareket edildiğinden bahsedilen krizlerde Bakanlığımızın herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.
Bakanlığımız
sadece
uygulayıcıdır.
Konuya ilişkin olarak, söz konusu haberlerde yer verilen Gümrük kapılarının son durumlarına ilişkin
bilgiler aşağıda sunulmuştur.
SURİYE’YE ve IRAK’A AÇILAN KARA HUDUT KAPILARIMIZDA SON DURUM
911 kilometre kara sınırımız bulunan Suriye’de yaşanan karışıklıklar nedeniyle Suriye ile ülkemiz
arasındaki Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın kara hudut kapılarına yönelik aldığı ve esasen gümrük
hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülüyor.
Bu çerçevede, Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale Kara Hudut Kapılarında verilmekte olan
gümrük hizmetleri Bakanlığımızca yeniden planlanmıştır. Ayrıca, Suriye'ye açılan kara hudut
kapılarımızda Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale hudut kapılarımızdan hem yardım
malzemelerinin hem de ihracat eşyasının Suriye’ye sevkine izin verilmektedir. Nusaybin, Çobanbey ve
İslahiye
demiryolu
hudut
kapıları
ise
kapalıdır.
Ülkemiz ile 384 km. uzunluğunda kara sınırı mevcut olan Irak ile aramızda sadece “Habur - İbrahim
Halil” Kara Hudut Kapısı faaliyet göstermektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Irak ile ülkemiz arasında giriş-çıkış yapan yolcu ve araçların işlemleri 24 saat vardiyalı çalışma
sistemine göre yapılmakta,X-ray cihazı sayesinde gerekli kontroller güvenli bir şekilde yerine
getirilmektedir.
Habur Hudut Kapısının kapasitesinin artırılması için üçüncü köprünün inşa edilmesi yönünde
çalışmalar devam etmektedir. Habur’da Türkiye’den çıkış yönünde kuyruk yoktur. Frigofirik araçlara
öncelik
tanınmaktadır.
Hayati YAZICI
Gümrük
Ticaret Bakanı
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download