MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI: 21558579.166.01.10.02/
KONU:
06/02/2014 - 2598
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
İlgi: 30.12.2013 tarihli ve 22823 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda; üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden Suriye'ye sevk edilmek
istenilen veya üçüncü ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine
konulan ve buralardan Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının
Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi Bakanlık
Makamının 26.12.2013 tarihli ve 2013/126 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu bildirilmişti.
Bu defa; Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 02.01.2014 tarihli ve 17
sayılı yazıda; 2013/126 sayılı Makam Onayı öncesinde hareket gümrük idareleri tarafından,
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen ve Onay tarihi itibariyle Suriye'ye gitmek üzere
bağlantı idarelerine gelmiş olup gümrük işlemlerine başlanmış olan araçlarla sınırlandırılmak
kaydıyla, mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesini teminen, bir defaya mahsus olmak üzere,
araçların çıkışlarına izin verilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü bildirilmektedir.
Ayrıca, 26.12.2013 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif tarih ve sayılı
bazı firma dilekçelerinde özetle; Onay tarihi itibariyle Suriye'ye sevk edilmek üzere Kapıkule kara
hudut kapısından giriş yapan yada Suriye'ye sevk edilmek üzere Mersin Limanı ve İskenderun
Limanında bekleyen kullanılmış araçlarının bulunduğu belirtilmekte ve firma mağduriyetlerinin
giderilmesi talep edilmektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bu itibarla, 04.02.2014 tarihine kadar üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden veya üçüncü
ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konularak buralardan
Suriye'ye sevk edilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesine gelen kullanılmış motorlu kara
taşıtlarının Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmesi
Bakanlık Makamının 04.02.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı Onayı ile uygun bulunmuş olup mer'i
transit rejimi hükümleri çerçevesinde teminat da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin
titizlikle alınarak gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gereği:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Bilgi:
-Kilis, Şanlıurfa ve Hatay Valiliklerine
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards