sabah stratejisi

advertisement
"SABAH STRATEJİSİ"
11 Ağustos 2017
Haftanın son işlem gününe negatif risk iştahı ile uyanıyoruz. Katalizör: Kore konusunun gündemde
kalmasıyla oynaklıkların yükselmesi (VIX = 16, +%44). S&P500, dün %1,45 oranında geriledikten sonra
vadeli işlemlerde %0,11 değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,5461 seviyesinden geçiyorlar. TSİ
10:00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Ödemeler Dengesi tablosunu
açıklayacak. Geçen sene Haziran ayında dış ticaret açığı 6,6 milyar Dolar tutarında gerçekleşmişti. Bu
sene dış ticaret açığı, artan altın ithalatına rağmen 6 milyar Dolar tutarında gerçekleşti. Geçen sene yine
Haziran ayında turizmden elde edilen gelir 1,1 milyar Dolar idi. Bu sene turizm geliri 1,6 milyar Dolar
tutarında açıklanabilir. Bu durumda cari açık, 1,1 milyar Dolar'lık iyileşmeyle 3,8 milyar Dolar tutarında
açıklanması mümkün. Piyasa beklentisi de benzer yönde 3,9 milyar Dolar tutarında. Bugünkü verinin
önemi, turizmdeki toparlanmanın ödemeler dengesi tablosuna yansımasını görmeye başlamamız. Temel
mal ve hizmet dengesi iyi seyrini sürdürürken beklenmedik şekilde artışa geçen altın ticareti nedeniyle
toplam cari açık tutarında açılma söz konusu. Sene başından beri 3,75 milyar Dolar ederindeki net altın
ithalatı 12 aylık cari açığın 35,3 milyar Dolar seviyesine yükselmesiyle sonuçlandı. Altın dışarıda
tutulduğunda temel mal ve hizmet dengesinde bir bozulma söz konusu görünmüyor (Şekil 1).
Şekil 1: Altın hariç cari açığın seyri (12 aylık toplam, USD milyar).
Kaynak: TÜİK, TCMB, Ziraat
Günün küresel piyasaları ilgilendiren verisi ise ABD'de TSİ 15:30'da açıklanacak tüketici fiyatları endeksi
(TÜFE). Dün beklenmedik şekilde gerileyen üretici fiyatları endeksi (ÜFE) arından TÜFE'nin nasıl
açıklanacağı piyasada bir risk unsuru haline geldi. Bundan en çok yararlanan piyasa enstrümanı altın.
Altın, bir yandan jeo-politik gelişmeler bir yandan da ABD'de düşük seyreden enflasyon ile birlikte ons
başına 1.286 ABD Doları seviyesine kadar yükseldi. Geçen ay sabit kalan TÜFE'nin bu ay %0,2 oranında
artış kaydetmesi bekleniyor. Dün FED'in New York Şube Başkanı William Dudley, enflasyonun %2
hedefine ulaşmasının zaman alacağını belirtti. Eğer bugün beklenti yönünde bir artış görürsek, yıllık
enflasyon ancak %1,8 oranına yükselecek. Çekirdek enflasyon beklentisi de %1,7 oranına artış.
Rusya'da TSİ 16:00'da Haziran ayı ticaret dengesi ve ikinci çeyrek büyüme verisi aynı anda açıklanacak.
Hafta başındaki Rusya değerlendirmemizden: "Birinci çeyrek te %0,5 büyüyen ülk enin ik inci çeyrek te
daha da ivme k azanarak %1,7 oranında büyümesi bek leniyor. Üst üste 2 yıl süren ek onomik daralmanın
ardından özel tük etim büyümenin sürük leyicilerinden. Tük etici güveninin toparlanması ve ücretlerdek i
artış tük etici harcamalarının büyümedek i payının artmasını sağlamak ta. Ülk ede işsizlik oranları Eylül
2014'ten bu yana en düşük seviyede. Ücretlerdek i artış ise Ağustos 2016'dan bu yana pozitif bölgede.
Enflasyondak i düşüşle ücretlerdek i artış birleşince ülk ede harcanabilir gelir de artmak ta. Bireylerde
bunu hane-halk ı harcamaları şek linde yansıtmak ta. Tük etici harcamalarının arttığını ik inci çeyrek te
perak ende satışlar verisiyle teyit edebilmiştik . Perak ende satışlar 2015 yılından 2017 yılının ik inci
çeyreğine k adar daraldık tan sonra, Merk ez Bank ası'nın k ademeli faiz indiriminin de k atk ısıyla ik inci
çeyrek te pozitif değer almaya başladı. Halihazırda birinci çeyrek büyüme verisinde de tük etici
harcamalarındak i toparlanmayı net olarak görme şansına erişmiştik . 8 çeyrek tir daralan tük etim
harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde %2,1 artışla Aralık 2013'ten bu yana en yük sek artışı
gerçek leştirmişti."
Sabahtan TSİ 9:00'da Almanya'da toptan satış fiyat endeksi, öğleden sonra TSİ 15:00'de Hindistan sınai
üretimi ve TSİ 16:00'da Meksika sınai üretimi açıklanacak. Diğer yandan, kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's bugün Güney Afrika'yı gözden geçirecek.
Günlük Şirket Getiri ve Çarpanları için Tıklayınız.
ŞİRKET HABERLERİ
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Pozitif): Türk Hava Yolları'nın 2. çeyrek net dönem zararı
194mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 460mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 414mn TL'nin
oldukça
altında
gerçekleşmiş
ve
olumlu
bir
görüntü
sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada
beklentimizden yüksek gelen diğer faaliyet gelirleri ve yatırım gelirleri etkili olmuştur. Türk Hava Yolları'nın
2Ç2017 satış gelirleri %32,3 artışla 9.364mn TL'ye yükselirken, brüt kar %187,4 artarak 1.848mn TL
olmuştur. Brüt kar marjı ise 10,6 puan artışla %19,7'yi göstermiştir. Operasyonel giderler sadece %5,9
artışla 1.317mn TL olmuş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 172mn TL gelir kaydedilmiştir.
Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 703mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 576mn TL faaliyet
zararı kaydedilmişti. Yatırım faaliyetlerinden 283mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlardan ise 87mn TL gelir yazılmıştır. Şirketin finansman öncesi karı 1.073mn TL olmuştur. Geçen
sene 2. çeyrekte finansman öncesi zarar 470mn TL idi. Türk Hava Yollarının ikinci çeyrekte zarara
geçmesinin sebebi olan finansman tarafında ise USD'nin EUR karşısında değer kaybetmesine bağlı
olarak 1.361mn TL'lik çok yüksek gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zarar 288mn TL ile 2Ç2016'daki
816mn TL'lik zararın oldukça altında gerçekleşmiştir. İlgili döneme ilişkin vergi geliri 94mn TL olmuştur.
Tüm bunların etkisiyle net dönem zararı 2016 ikinci çeyreğe göre 462mn TL azalarak 194mn TL olmuştur.
İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte THY'nin 6 aylık zararı 1.615mn TL ile 2016'nın aynı dönemindeki
1.894mn TL'lik zararın 279mn TL altındadır. Şirketin 6 aylık yolcu sayısı 30,3mn yolcu ile geçen sene
aynı dönemdeki yolcu sayısının %0,7 üzerinde gerçekleşmiştir. THY yıl sonu beklentilerinde değişikliğe
gitmemiştir. Türk Hava Yolları'nın 2017 yılı ciro öngörüsü 10,1 milyar USD, FAVKÖK marjı beklentisi
%17-19 arasındadır. Şirketin 2016 yılı cirosu 9,8 milyar USD, FAVKÖK marjı ise %16,6 idi.
Şirket ayrıca Temmuz ayı trafik verilerini yayınlamıştır. Temmuz 2016 dönemindeki 5,8mn olan toplam
yolcu sayısı, 2017 yılının Temmuz ayında %24,3 artışla 7,2mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki
artış iç hatlarda %26,8, dış hatlarda %22,5 oranındadır. Yolcu doluluk oranı da Temmuz 2017 döneminde
10,5 puanlık artış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 10,7
puanlık artış göstermiştir.
Migros (MGROS, Sınırlı Negatif): Migros'un 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık zararı 117,5mn TL ile
piyasanın 90mn TL olan zarar beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin zararının geçen
seneye kıyasla artmasındaki sebep operasyonel giderler ile finansman giderlerindeki artıştır. Satış
gelirleri Kipa'nın da 3 aylık katkısıyla %47,1 oranında artan Migros'un ikinci çeyrek brüt karı %43 artışla
1.015mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %48,4 artışla 925,1mn TL'ye yükselmiş ve neredeyse tüm
brüt karı eritmiştir. 67,9mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %53,3 gerilemeyle
21,6mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 1,2 puan gerilemeyle %0,6 olarak hesaplanmaktadır.
Migros'un FAVÖK'ü 2Ç2016'daki 149mn TL'den 2Ç2017'de 193mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı
%5,6'dan %4,9'a gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,8mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi
karı 18,8mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 134,9mn TL gider kaydeden Migros'un vergi
öncesi zararı 116,1mn TL'ye ulaşmıştır. 3,3mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık zararı 117,5mn
TL'ye yükselmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 36,3mn TL zarar
açıklamıştı. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 789,5mn TL olmuştur. 2016'nın
ilk 6 ayındaki net dönem zararı 62,1mn TL idi. Şirket geçen çeyrekte 1,1 milyar TL'lik yatırım
faaliyetlerinden gelir yazmıştı. Migros 2. Çeyrek sonuçlarının ardından 2017 beklentilerinde değişikliğe
gitmiştir. Şirketin 2017 yılında yeni mağaza hedefi 120-150 adetten 180 ve üstü olacak şekilde, konsolide
(Kipa'nın 10 aylık sonuçlarını içerecek şekilde) satış büyüme hedefi %30-35'den %35 üstüne revize
edilmiştir. Konsolide FAVÖK marjı beklentisi olan %5-5,5 aralığı ise aynı kalmıştır.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Nötr): Petkim'in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %33,3 oranında artarak 302,5mn TL'ye yükselmiş, ancak hem bizim beklentimiz
olan 312mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 314mn TL'nin hafif altında gerçekleşmiştir.
Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.
Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,1 oranında artarak 1.836mn
TL'ye yükselirken, brüt kar da %68'lik artışla 448,1mn TL'ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da
%22,7'den %24,4'e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden
elde edilen gelirler 4,4mn TL'den 12,4mn TL'ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece, şirketin
faaliyet karı 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,6 oranında artarak 391,1mn TL'ye
ulaşmıştır. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016'da kaydedilen 34,1mn TL'lik gelire karşın 2Ç2017'de
45,8mn TL gider kaydedilmesi karın daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. İkinci çeyrek kar
rakamıyla birlikte Petkim'in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 662,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın
aynı dönemine göre %77,5 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.
Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüksek
finansman giderine bağlı olarak 4,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2017 satış gelirleri
2Ç2016'ya göre %5,3 artışla 186,9mn TL olurken, satışların maliyeti %10 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt
kar %18,4 düşüşle 24,3mn TL olmuştur. Şirketin faaliyet karı 4,3mn TL olmuş ve geçen seneki 6,1mn
TL'lik faaliyet zararının tersi yönünde gerçekleşmiştir. 2Ç2016'da 5,1mn TL finansman gideri kaydeden
ASUZU, 2Ç2017'de 10,8mn TL finansman gideri yazmıştır. 2,2mn TL'lik vergi geliri kaydeden şirketin 2
çeyrek net dönem zararı 4,5mn TL olmuştur. 2Ç2016'daki net zarar 7,9mn TL idi. 2. çeyrek sonuçlarıyla
birlikte şirketin 6 aylık net dönem zararı 19mn TL olmuştur. 2016'nın ilk 6 ayındaki net dönem zararı
10mn TL idi.
Deva Holding (DEVA, Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %11 oranında azalarak 19,6mn TL'ye gerilemiştir. İkinci çeyrekte satış gelirleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artarak 199,9mn TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı aynı dönemler
itibariyle %8 oranında artarak 85,6mn TL olmuştur. Buna ilaveten operasyonel giderler de %25,7 oranında
artarak karı baskılamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 40,5mn TL olmuştur.
Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı 21,5mn TL ile bir
önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,1mn ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Satış gelirleri %98 oranında artarak 99,5mn TL'ye ulaşanŞirket'in brüt karı da 32,4mn TL gerçekleşerek
yine geçen yılın aynı döneminde elde edilen 11,1mn TL'lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık karı 30,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9,4mn TL idi.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in Temmuz ayı prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %47
oranında artarak 218,1mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Kara Araçları (Kasko) prim üretimi %53 oranında
artarak 72,4mn TL'ye, Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) ise %60 oranında artarak 58,9mn TL'ye çıkmış ve
prim üretimine önemli katkı yapmışlardır. Hastalık / Sağlık, Yangın ve Doğal Afetler ile Genel Zararlar
prim üretimleri ise sırasıyla %70, %15 ve %58 oranında artarak 12,3mn TL, 29,2mn TL ve 21,8mn TL
olmuşlardır. Prim üretiminde düşük bir paya sahip olan Doğruda Kefalet, Hukuksal Koruma ve Destek
branşlarındaki prim üretimi ise gerilemiştir. Temmuz ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in 2017 Ocak Temmuz dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 1.336mn
TL'ye yükselmiştir.
Kardemir (KRDMD, Sınırlı Pozitif): Kardemir mevcut 2,4mn ton yıllık kapasiteden 3,5mn ton
kapasiteye ulaşmak için yeni bir sürekli döküm makinesi kurulması kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan
açıklamada, 1,25mn ton kapasite ile kurulacak olan yeni sürekli döküm makinesi için ihale hazırlıklarının
devam ettiği, Kasım 2017 sonuna kadar yüklenici firmanın belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi.
Açıklamaya göre, 16 ayda tamamlanması planlanan yatırımla birlikte şirketin döküm kapasitesi 2019'da
3,5mn ton seviyesine ulaşacak. (Kaynak: Reuters)
Nuh Çimento (NUHCM, Nötr): Şirket'in % 100'üne sahip olduğu, Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm
aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket
bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na birleşme işlemi için
gerekli olan başvuru yapılmışır.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Finansbank (FINBN, Nötr): Banka, 10.08.2017 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcileri desteklemek amaçlı ikinci
kredisini imzalamıştır. 55 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli olan söz konusu finansman Türkiye'de
kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Saygılarımızla...
Bora Tamer Yılmaz
[email protected]
+90 212 363 1136
Harun Dereli
[email protected]
+90 212 339 8073
Gaye Aksongur
[email protected]
+90 212 339 8014
Turgut Uslu
[email protected]
+90 212 339 8071
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Ticaret Ünvanı: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mersis No: 0998010459400010
Download