Katalog - Marmara Botanik

advertisement
www.marmarabotanik.com.tr
1
Fidanlık: İbrahimpaşa Cad. No:136/Z1 Kanlıca-İSTANBUL
www.marmarabotanik.com.tr
[email protected]
Tel: +90 216 680 9 080
Fax: +90 216 680 9 180
www.marmarabotanik.com.tr
3
www.marmarabotanik.com.tr
5
www.marmarabotanik.com.tr
7
BİZ KİMİZ?
WHO WE ARE?
1985 yılından itibaren siz değerli müşterilerimize hizmet veren firmamız,
kurumsal vizyonu ve yapısıyla her geçen gün gelişim göstermekte ve tecrübe
kazanmaktadır. Bu gelişimle birlikte, kalite anlayışımız deneyimli kadromuzla
birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, estetik ve işlevsel rekreasyon alanları, doğal
ve tasarım bütünlüğü içeren peyzajlar olmuştur. Tasarladığımız her projede,
kullanıcı isteklerini deneyimlerimiz doğrultusunda benzersiz peyzajlar ile
birleştirmekte, uygulama sonrası yapılan bakım işlemleri ile de sürdürülebilirliği
sağlanmaktadır. Sizlerin de desteğiyle çıktığımız bu yolda amacımız, beton
bloklara dönen şehirlerimizi tekrar doğaya kazandırmak; bir sonraki nesillere
daha yeşil ve sağlıklı yaşam alanları bırakmaktadır.
Our company which has serviced you precious custumers since 1985 has made
progress and gained experience with its institutional vision and quality day by
day. With this progress, the result which comes up with the integrity of our sense
of quality and our experienced staff is esthetical and functional recreation areas
and the landscapes which is eco-frendly and includes design unity. All landscapes
which we design in accordance with the user’s demands and our experience
compose unique nature lots and its sustainability is provided by the curing
processes which are performed after the application. Our objective in this way
which we started out with your support is to bring our cities which have turned into
concrete clocks to nature again andto leave greener and healtheir living spaces to
the next generations.
www.marmarabotanik.com.tr
9
CONIFERS
İBRELİLER
www.marmarabotanik.com.tr
11
CUPRESSOCYPARIS
LEYLANDII
CONIFERS
Bu aile 15 cins ve 140 türü ihtiva eder. Güney ve
Kuzey yarımkürenin ormanlarında geniş yayılış
gösterirler. 20 m’ye kadar boylanabilir ve hızlı büyürler. Mat koyu yeşil renkli pul yapraklar sürgünlere
karşılıklı olarak dizilmişler. Budamaya dayanıklıdır.
Hava kirliliğine dayanıklıdır. Piramit formlu büyürler.
En çok kullanılan çit bitkisidir. Park ve bahçelerde
rüzgâr perdesi olarak kullanılmaktadırlar.
This family contains 15 genus and 140 species. They
are widely distributed in the forests of Southern and
Northern hemispheres. They grow fast and up to 20 m
tall. Opaque dark green lamina leaves are arranged in
opposite each other along the stems. They tolerate pruning and air pollution. They grow in pyramidal forms.
They are widely used for hedging besides as wind barriers in parks and gardens.
C
CUPRESSOCYPARIS
(CUPRESSACEAE)
LEYLANDII
‘CASTLEWELLAN GOLD’
LEYLANDII ‘GOLD RIDER’
www.marmarabotanik.com.tr
13
HORIZANTALIS
‘ANDORRA COMPACTA’
CONIFERS
Kuzey Amerika’dan başlayıp, Orta Amerika, Avrupa,
Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalayalar’a kadar
geniş bir alana uzanan iğne yapraklı olan çalı ve
ağaç türleridir. Yaprak renkleri varyetelere göre değişiklik gösterir. Çiçekler yaprakların koltuklarında ya
da terminal olarak sürgünlerin uçlarında bulunurlar.
Bütün türleri, açık güneşli alanları ve hafif toprakları severler. Yavaş büyüme gösterirler. Gaza toza,
donlara dayanıklı bitkilerdir. Bitkisel toprak bulunan
her ortama uygundur. Işık, yarı gölge bitkisidir. Yol
kenarları kullanımı için uygundur.
J
JUNIPERUS
(CUPRESSACEAE)
Juniperus is a genus of shrubs or trees with needlelike leaves, widely distributed from North America to
Central America, Europe, North and East Africa, Asia
and Himalayas. Leaf color varies depending on the
variety. The flowers bloom on petiole or at the tip of
terminal buds. All varieties prefer open sunny locations
and light soils. They grow slowly, however; they are
resistant to gases, dust and frost. They are suitable for
everywhere having plant soil. They are plants of light or
light shade, and can be planted by the roadside.
SABINA
‘TAMARISCIFOLIA’
SABINA
‘TAMARISCIFOLIA’
SQUAMATA
‘BLUE &GOLD’
www.marmarabotanik.com.tr
15
OMORIKA
CONIFERS
Kuzey yarımkürenin soğuk ve ılıman yörelerinde
yayılış gösterir. 40 kadar türü vardır. 20-30 m boy
yaparlar. Herdemyeşil ve piramidal tepelidirler. İğne
yaprakları kısa, sivri uçlu ve kesitli dört köşedir.
Olgunlaşmış kozalağının pulları dağılmaz. Yayvan
kök yaparlar. Bu nedenle şiddetli rüzgâr ve fırtınadan etkilenirler. Soğuk iklime dayanıklıdır. Güneş ve
yarı gölge alanlarda iyi gelişirler.
They are distributed in cold and temperate regions of
northern hemisphere. There are 40 species. They may
grow up to 20-30 m, and are evergreen with pyramidal
crown. Needle-like leaves are short, acicular with quadrate edged. Scales of immature cones are not dispersed
around. As they strike broad roots, they are vulnerable
against strong winds and storms. However, they are
resistant to cold weather. They are best grown under
sun and partial shade.
P
PICEA
(PINACEAE)
PUNGENS
‘FAT ALBERT’
PUNGENS
‘GLAUCA GLOBASA’
PUNGENS
‘GLAUCA HOOPSII’
www.marmarabotanik.com.tr
17
PINUS DENSIFLORA
‘UMBRACULIFERA’
CONIFERS
20-25 m’ye kadar boylanan herdemyeşil bitkilerdir.
Bodur, yarı bodur ve boylu türleri vardır. Yaprakları
türlere göre renkli olabilir. İki tür yaprak vardır. Pul
yaprak; sürgün üzerinde teker teker ve sarmal dizilmişlerdir; oluşumlarından iki hafta sonra dökülürler
ve koltuklarında, kısa sürgünler üzerinde 2, 3, 5
(nadiren 8) adet iğne yaprakları vardır. Kabuk ileri
yaşlarda kalınlaşır ve derin çatlaklıdır. -40 °C’ye dayanan türleri vardır. Soliter olarak kullanılabilirler.
P
PINUS
(PINACEAE)
They are evergreen plants growing up to 20-25 m.
There are dwarf, semi-dwarf and tree species of Pinus.
The leaves may be colorful depending on the species.
There are two types of leaves: Scale leaves are single
and arranged spirally on the shoots. Scales leaves
are lost two weeks later and replaced with 2, 3, and
5 (rarely 8) needle-type leaves on the buds or on the
petioles. The bark gets thicker by age, and has deep
grooves. There are some species tolerating to -40°C.
They can be used as solitary.
MUGO
‘MUGHUS’
MUGO
‘MOPS’
NIGRA
‘BREPO’
www.marmarabotanik.com.tr
19
TAXUS
BACCATA
CONIFERS
Yavaş büyüyen, uzun ömürlü 40 m’ye kadar boylanabilen çalı ve ağaçlardır. 0.5 cm çapındaki meyveler
kuşlar tarafından yenir. İğne yapraklar 1-2,5 cm
uzunluğunda koyu yeşildir. Kırmızı kahverengi olan
kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür. Kırmızı çileksi
meyveleri vardır. Donlara karşı duyarlı olup, kütük
sürgünü verme yeteneğindedir. Makaslanarak istenilen şekil verilebildiğinden, parkçılık için aranan bir
türdür. Ilıman iklimleri sevse de soğuk iklimlere de
dayanıklıdır. Gölge ve yarı gölge bitkisidir.
T
TAXUS
(TAXODIACEAE)
Taxus is genus of slow growing shrubs or trees with
long lifespan and growing up to 40 m. The fruits in 0.5
cm diameter are eaten by birds. Needle-like leaves are
1-2.5 cm long and dark green. Reddish brown bark grooves irregularly and decomposes. The fruits are red and
look like small strawberries. They are vulnerable against frosts. They are able to produce log twigs. As they
can be shaped by trimmer, they are preferred species
for landscaping. Although they like temperate climates
they resist to cold habitats as well. They grow in shade
or in partial shade.
BACCATA
‘FASTIGIATA AUERA’
BACCATA
‘FASTIGIATA’
MEDIA
‘HICKSII’
www.marmarabotanik.com.tr
21
DECIDIOUS
TREES
YAPRAKLI
AĞAÇLAR
www.marmarabotanik.com.tr
23
DECIDIOUS TREES
JAPONICUM
‘ACONITIFOLIUM’
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
NEGUNDO
NEGUNDO
‘AUREOVARIEGATUM’
www.marmarabotanik.com.tr
25
DECIDIOUS TREES
NEGUNDO
‘FLAMINGO’
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
PALMATUM
‘ATROPURPUREUM’
PALMATUM
www.marmarabotanik.com.tr
27
DECIDIOUS TREES
PALMATUM
‘BLOODGOD’
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
PALMATUM
‘DISSECTUM GARNET’
PALMATUM
‘FIREGLOW’
www.marmarabotanik.com.tr
29
DECIDIOUS TREES
PALMATUM
‘ORANGE DREAM’
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
PALMATUM
‘SANGOKAKU’
PALMATUM
‘OSAKAZUKI’
www.marmarabotanik.com.tr
31
DECIDIOUS TREES
PLATANOIDES
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
PLATANOIDES
‘CRIMSON KING’
PLATANOIDES
‘CRIMSON SENTRY’
www.marmarabotanik.com.tr
33
DECIDIOUS TREES
PLATANOIDES
‘GLOBOSUM’
Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin
olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda
bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç
türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları
“pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker.
Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan
akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü
oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım
alanları vardır.
A
ACER
(ACERACEA)
Acer is a genus of trees or shrubs commonly known
as maple. There are approximately 200 species, most
of which are native to China. There are some species
of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as
well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in
distinctive pairs each containing one seed enclosed in a
“nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery
tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are
red, green or yellow. Acers, with small flowers on them,
present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are
preferred due to their stamina against gases, dust and
wind. They are widely used in many areas.
PSEUDOPLATANUS
PLATANOIDES
‘ROYAL RED’
PSEUDOPLATANUS
‘ATROPURPUREUM’
www.marmarabotanik.com.tr
35
DECIDIOUS TREES
AESCULUS
CARNEA
Asya ve Avrupa’da doğal yayılış gösteren ve “At
Kestanesi” olarak bilinen büyük bir yaprak döken
ağaçtır. Yaklaşık 19 türü vardır. Yapraklar, 13-30 cm
uzunluğunda, kenarları dişli ya da düz olup 5-9 yaprakçıktan oluşan el görünümündedir. Mayıs ayında
açan pembe ve beyaz renkli çiçekleri vardır. Böcekler
aracılığıyla tozlaşan çiçekleri gösterişlidir ve çiçek
tacı dört veya beş taç parçasından oluşan salkım
şeklindedir. Çiçekler dik duran uzun bir sap etrafında
oluşur. Meyve olgunlaştığında üzeri dikenli veya düz
büyük bir kapsüle dönüşür. Güneşli ve yarı gölge
yerleri sever ama peyzajda yürüyüş alanları ve otopark yakınlarında kullanımı uygun değildir.
A
AESCULUS
(HIPPOCASTANACEAE)
Aesculus, native in Asia and Europe, is a large deciduous tree, commonly known as Horse-chestnut tree. It
has approximately 19 species. The leaves are palmately
compound with 5–9 leaflets of which each leaflet, with
serrated margins or straight edge, is 13–30 cm long. It
has pink and white flowers blossoming in May. Flowers
are showy, insect-pollinated, with four or five petals
fused into a lobed corolla tube, arranged in a panicle
inflorescence. The flowers are produced around an
erect long panicle. The fruit matures to an unsmooth
or flat capsule. Aesculus likes sunny or half-shadow
positions but is not ideal for landscape around walking
tracks and car parks.
HIPPOCASTANUM
CARNEA
‘BRIOTTI’
HIPPOCASTANUM
‘BAUMANNII’
www.marmarabotanik.com.tr
37
ALBIZIA
JULIBRISSIN
DECIDIOUS TREES
Anavatanı Asya’nın tropik bölgeleridir. 15 m’ye
kadar boylanabilirler. Haziran ve Temmuz aylarında, kokulu olan açık pembe renkli küçük çiçekleri
kümeler halindedir ve taç yapraklarından çok daha
uzundurlar. Güneşli ve yarı gölge ortamları severler.
Çiçekleriyle ve yapraklarıyla etkili dekoratif bir ağaçtır. Hızlı büyürler. Park ve bahçelerde soliter olarak
kullanılabilirler.
It is native to tropical regions of Asia and may reach up
to 15 m tall. In June and July, their fragrant, light pink
small flowers are in bundles, with showy stamens much
longer than the petals. Albizzia likes sunny or halfshadow positions. With its flowers and leaves, it is an
attractive and fast growing ornamental tree. They may
be planted solitary in parks and gardens.
A
ALBIZZIA
(LEGUMINOSAE)
JULIBRISSIN
‘SUMMER CHOCOLATE’
JULIBRISSIN
‘UMBRELLA’
www.marmarabotanik.com.tr
39
DECIDIOUS TREES
BETULA
ALBA
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika’da yayılım gösteren 15-20
metre boy yapan ve 40 türü bulunan huş ağacı olarak
bilinen Betula’nın ülkemizde de biri endemik olmak
üzere beş türü doğal olarak yetişmektedir. Dalları, ağaç
yaşlandıkça sarkık bir görünüm alır. Beyaz renkli gövde
kabuğu en karakteristik özelliklerindendir. Yumurta ya
da üçgen biçimindeki yaprakları genellikle sivri uçlu ve
kenarları dişlidir. Nemli ve serin yerlerde yetişirler. Hızlı
büyüme özelliğine sahip ağaçlardır. Gövdesi ilk zamanlar
gri kahverengidir, daha sonra kabuk ayrılır ve beyazlaşır.
Yaprakları açık yeşil renktedir ve sonbaharda sarı renge
dönüşür. Güneşli ve yarı gölge yerleri severler. Park,
bahçe ve yol ağacı olarak kullanılabilirler.
B
BETULA
(BETULACEAE )
Betula, also known as birch tree, is mostly natives of Asia,
Europe and North America, with 40 species reaching up to
15-20 m. There are five Betula species cultivated in Turkey
of which one of them is endemic. Twigs become pendent as
tree ages. White bark is one of most notable characteristics.
The leaves are obovate, deltoid or generally spur-like, and
with serrated margins. They like wet and cool regions, and
are fast growing trees. The bark of birch tree is grayish brown
in the early stages, then separates into thin, papery plates,
and eventually whitens. The leaves are light green; however
they turn yellow in fall. They like partial shade and sunny
areas. They can be planted in the parks, gardens, and also be
used as roadside trees.
PENDULA ‘YOUNGII’
PENDULA
UTILIS
www.marmarabotanik.com.tr
41
DECIDIOUS TREES
CARPINUS
BETULUS
Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu ve
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterirler. 20-25
m boy, yuvarlak-geniş bir tepe yapar. Önce piramidal, sonra dağınık yuvarlak tepeli, kışın yapraklarını
döken ağaçlardır. Kabuk gri renkli, ince ve düzdür
çatlamaz ve gövde olukludur. Sürgünlere almaşlı
dizilmiş uzunca yumurta biçimindeki yapraklar 7-10
cm büyüklüğünde sivri uçludur. Ilıman iklimlerde,
bol güneşli-gölge yerlerde kuru-nemli ya da ıslak
kireçli, ağır balçık ve kil toprakları üzerinde yetişirler.
Güneşi severler. Budama ile şekil verilebilirler.
C
CARPINUS
(BETULACEAE )
They can be found in Thrace, Aegean, Marmara,
Northern Anatolia and Eastern Anatolia Regions. They
are wide and round at the top, and may reach up to
20-25 m height. They form pyramidal top at first, but
later, turn into straggling round top, and are deciduous
in winter. The bark is gray, thin, smooth, seamless and
well-grooved. The leaves are with spiny margin, 7-10
cm long, obovate in panicles on buds. They are cultivated in temperate climate under full sun or in shady
places in dry-humid or wet calcareous and clay soil.
They like sun, and can be shaped by pruning.
BETULUS ‘FASTIGIATA’
BETULUS
‘PENDULA’
www.marmarabotanik.com.tr
43
DECIDIOUS TREES
CATALPA
BIGNONIOIDES
Anavatanı Kuzey Amerika’nın ılıman iklimli bölgeleridir. 20 metreye kadar boy yapan yaprak döken ağaçlardır. Yapraklar oval-kalp biçimli ve sivri uçludur. Alt
yüzü damarlar boyunca tüylü, üst yüzü tüysüz ve
açık yeşil renklidir. 25-30 cm uzunluğunda bir sapa
sahiptir. Nemli ortamları severler. Bakım isteği çok
azdır. Kahverengi gri gövde ileri yaşlarda çatlaklıdır.
Çiçekler beyaz renkli olup Haziran ve Temmuz aylarında açarlar. Büyük yaprak boyutu nedeniyle gölge
ağacı olarak kullanılabilirler. Birçok kuş için de favori
yaşam ortamıdır. Yol ağaçlandırmasında tercih edilen bir ağaçtır.
C
CATALPA
(BIGNONIACEAE)
It is native to warm temperate regions of Northern
America. It is a deciduous tree reaching up to 20 m
height. It is recognized by its oval, heart-shaped, needle
typed leaves. The leaves are smooth and light green,
beneath feather-veined. They have 25-30 cm long
petiole. They prefer humid conditions. They do not
require much care. Brownish gray bark cracks with age.
Flowers are white and blossoms in June and July. Due
to their large leaf size, catalpas provide very dark shade
and are a popular habitat for many birds. It is preferred
as a roadside tree.
BUNGEI
www.marmarabotanik.com.tr
45
CELTIS
AUSTRALIS
DECIDIOUS TREES
Kuzey yarımkürenin ılıman iklime sahip bölgelerine yayılmış bir bitkidir. 15-20 m boy yapabilirler.
Yaprakları 3-10 cm basit ve kenarları tırtıklıdır. Kabuk
genellikle ince, düz gri renktedir ve uzun yıllar çatlamaksızın kalır. Bazı türleri süs ağacı olarak yetiştirilmekte ve susuzluğa karşı dayanıklılığı için tercih
edilmektedir. Tam güneş ağacıdır. Park ve bahçelerde grup halinde ya da aile ağacı olarak kullanılırlar.
It is distributed to temperate climate regions of northern hemisphere. They may grow up to 15- 20 m
height. The leaves are simple, with serrated margins.
The bark is generally thin, smooth and grayish, and
keeps itself smooth for ages. Some species are cultivated for ornamental purpose and preferred due to
their resistance against aridity. They like sun, and are
planted in bundles or as family tree in the parks and
gardens.
C
CELTIS
(CANNABACEAE )
www.marmarabotanik.com.tr
47
CERCIS
SILIQUASTRUM
DECIDIOUS TREES
Anavatanı Güney ve Orta Avrupa’dır. 7-15 m boy
yaparlar. Ilıman iklimleri severler. Yapraklar yuvarlak
kalp biçiminde 5-10 cm boyunda yeni çıktıklarında
pembemsi yeşil, daha sonraları ise üst yüzleri koyu,
alt yüzleri açık yeşile döner. İlkbaharı müjdeleyen
mor çiçekleri kendini gösterir. Çim alanların içerisinde soliter veya gruplar halinde kullanılırlar.
They are native to South and Central Europe, growing
up to 7-15 m height. They like temperate climates. The
leaves are round, heart-shaped, 5-10 cm long, pinkgreen at first, later upper part is green and beneath
light green. Purple flowers appear in spring. They can
be planted solitary or in bundles in grass areas.
C
CERCIS
(LEGUMINOSAE )
SILIQUASTRUM
CANADENSIS
‘FOREST PANSY’
SILIQUASTRUM ‘ALBA’
www.marmarabotanik.com.tr
49
CHAMAEROPS
ARECACEAE
DECIDIOUS TREES
Tropik iklim bitkisidir. Güneybatı Avrupa ve
Kuzeybatı Afrika’da bulunurlar. 5m’ye kadar boy 45
cm çap yapabilirler. Yaprak sapları az dikenli yada
dikensizdir. Bodur ve boylanan varyeteleri vardır.
Kumlu, deniz kenarlarında ve kayalık alanlarda
rahatlıkla yetişirler. Soliter ve gruplar halinde kullanılabilirler.
It is a tropical climate plant, found in Southwest Europe
and Northwest Africa, and may grow up to 5 m height
and 45 cm as diameter. Petioles are less spiny or spineless. Some varieties are dwarf and some are growing
tall. They can be cultivated in sandy, seaside and rock
areas. They can be planted solitary or in bundles.
C
CHAMAEROPS
(ARECACEAE )
EXCELSA
HUMILIS
www.marmarabotanik.com.tr
51
FAGUS
SYLVATICA
DECIDIOUS TREES
Genellikle 35 m’ye kadar büyüyen orman ağaçlarıdır. Görünümü, bulunduğu yaşam ortamına bağlı
olarak değişir, ormanda yetiştiğinde dikine dallı ve
dar tepeli olurken, tek başına yetiştiğinde iri ve uzun
dallar gelişir. Sürgünleri tüylüdür. Önceleri yavaş
sonra normal hızda büyür. Yapraklarını döker. Kabuk
rengi gri renkte ve düzgündür. Çiçek rengi beyaz ve
sarı, budamaya yatkındır. Aşırı yağışa ve sert kışlara
dayanıklıdır. Bahar donlarından hoşlanmazlar.
Generally, they are tall forest trees growing up to 35 m.
Its appearance varies depending on its growing environment. When grown in the forest, they are fastigiated
and with narrow-topped, however they are huge and
have long branches when grown solitary. The twigs are
pinnate venation. At first they grow slow, later at normal rate. They are dedicious trees. The bark is brown
and smooth. The flowers are white or yellow. Fagus can
be pruned and is resistant to high precipitation and
severe winters, however vulnerable to spring frost.
F
FAGUS
(FAGACEAE )
SYLVATICA
‘DAWYCK PURPLE’
SYLVATICA
‘AUTROPURPUREA’
SYLVATICA
‘FASTIGIATA’
www.marmarabotanik.com.tr
53
FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA
DECIDIOUS TREES
Anavatanı Amerika, Avrupa ve Kafkasya’dır. Boyu
10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün
gövdeli yuvarlak tepeli ağaçlardır. Genellikle sulak ya
da derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar. Yaprak
döken veya bazen herdemyeşil ağaç veya çalı formunda olabilirler. Çiçekler Nisan Mayıs aylarında
açar ve beyaz renklidir. Türlere göre çiçekler yapraklanmadan önce açar. Yarı gölge ortamları sever.
Parklarda kullanım için uygundur.
Fraxinus is native to America, Europe and Caucasia.
They are dense and hard trees with round crown and
may reach up to 30 m height. They are generally found
in wetlands and deep soiled areas. They are deciduous
and sometimes evergreen trees or shrubs. The flowers
bloom in April or May and are white. Flowers bloom
prior to foliation depending on varieties. They like partial shade and are suitable for parks.
F
FRAXINUS
(OLEACEAE )
AMERICANA
EXCELSIOR
www.marmarabotanik.com.tr
55
HIBISCUS
MALVACEA
DECIDIOUS TREES
Doğal yayılış alanı Çin ve Hindistan’dır. Kışın yaprağını döken, 2-3 m boyunda yuvarlak tepeli bitkililerdir.
Kenarları kaba dişli, üç loplu yapraklar 5-10 cm
boyundadır. Tomurcuk ve yapraklar sürgünlere çok
sıralı sarmal olarak dizilmiştir. Haziran’dan Eylül ayına
kadar pembe, beyaz, kırmızı, eflatun renkli açan
çiçekleri vardır. Gösterişli çiçekleri ile göze çarpar.
Güneşli yarı gölge yerleri sever. Peyzajda soliter olarak kullanılabilirler.
Hibiscus is deciduous, rounded-crown plant growing
up to 2-3 m, and distributed to China and India. The
leaves are 5-10 cm long with three lobes, and margins
may be dentate. The gemmas and leaves are arranged
on buds. The flowers bloom pink, white, red, purple
from June to September. The genus is attractive with
showy flowers. They like sunny or lighter shaded areas,
and can be used as solitary in landscape.
H
HIBISCUS
(MALVACEAE )
SYRIACUS RED HEART
SYRIACUS
SYRIACUS 1/2 TIGE
www.marmarabotanik.com.tr
57
DECIDIOUS TREES
LAGERSTROEMIA
LYTHRACEAE
Anavatanı Japonya ve Çin’dir. 50 kadar türü olan
ağaç ve çalı formundaki bitkilerdir. Yapraklarının
uzunluğu 2-8 cm arasında değişir. Uzun dönem
çiçeklidir. Çiçekler çok gösterişli terminal durumlu
başaklar halinde bulunur. Pembe, lila, beyaz, kırmızı
tonlarda çiçekleri vardır. Sütlü kahve-pembemsi
renkli düzgün ve parlak gövdesiyle çiçeksiz mevsimde de göz alır. Yavaş büyürler. Sonbaharda kırmızı
renk alırlar. Güneşli ortamları sever. Peyzaj alanlarında soliter ağaç ve çalı formlarda kullanılırlar.
Lagerstroemia is a genus of around 50 species of trees
and shrubs native to Japan and China. The length of
leaves varies from 2 to 8 cm long. Blooming period is
generally long. The showy flowers exhibit themselves
on terminal buds. The flowers are in color tones of pink,
purple, white or red. Even in the defoliation season, it is
also attractive with smooth and glossy, light brownishpink bark. They grow slowly and become reddish in fall.
They like sunny areas, and can be planted as solitary
tree or as shrub in landscaping.
L
LAGERSTROEMIA
(LYTHRACEAE)
INDICA ‘ROSEA’
INDICA
INDICA ’NANA’
www.marmarabotanik.com.tr
59
MAGNOLIA
MAGNOLIACEAE
DECIDIOUS TREES
Yaprak döken ve herdemyeşil türleri bulunmaktadır. 30-40 m boylanırlar. Yapraklar basit, derimsi,
kenarları düz veya yapraklar parçalıdır. Yaprak döken
türlerinin önce çiçekleri sonra yaprakları açar. Yaprak
dökmeyen türlerin ise Mayıs-Ağustos aylarında
çiçekleri açar. Beyaz, pembe, kırmızı, mor ya da sarı
renkli çiçekleri güzel ve kokuludurlar. Soliter olarak
kullanılırlar.
Magnolia has evergreen or deciduous species, growing
up to 30-40 m. The leaves are simple, leathery and
cross-venulate with entire margins. Flowers bloom
prior to foliation in deciduous species. On the other
hand in evergreen species, the flowers bloom in MayAugust. White, pink, red, purple or yellow flowers are
showy and fragrant. It is generally planted as a solitary.
M
MAGNOLIA
(MAGNOLIACEAE)
KOBUS
GRANDIFLORA
‘GALLISONIENSIS’
SOULANGIANA
www.marmarabotanik.com.tr
61
DECIDIOUS TREES
OLEA
OLEACEAE
Anavatanı Suriye ve Türkiye’dir. 15 m’ye kadar boy
yapabilir. Herdemyeşil, mızraksı, çok kısa saplı, deri
gibi sert yaprakları vardır. Yaprağın üst yüzü koyu
gri-yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi gümüşi renkte
ve beyaz sık ipeksi tüylerle kaplıdır. Çiçekler teker
teker yaprakların koltuğunda veya terminal durumlu
mürekkep salkım vaziyetinde bulunur, beyaz ve
güzel kokuludur. Gövde çok dallı, gri renkli, çok
pürtüklü kabukludur. Kuraklığa dayanıklıdır. Güneşli
ortamları sever. Gövdesinin kullanıldığı mekana tarihi bir doku katar. Soliter kullanıma uygundur.
O
OLEA
(OLEACEAE)
Olea is a genus of evergreen trees or shrubs, growing
up to 15 m, native to Syria and Turkey. The leaves are
leathery, thick, and subulate with very short petiole.
Upper part of the leaf is grey-green while beneath is
bluish silver, and the leaf is covered with white, dense
feathers. The flowers are produced on stipule or on
terminal bud in panicles, they are white and fragrant.
Stem has many branches and is gray; the bark is very
scabrous. It tolerates to drought and likes sunny habitats. Its bark creates an historical influence in where it is
exhibited. Suitable as solitary.
EUROPAE
EUROPAE EXTRA
www.marmarabotanik.com.tr
63
ROBINIA
LEGUMINOSAE
DECIDIOUS TREES
Yaprak döken, Kuzey Amerika kökenli bir ağaçtır.
Çoğunlukla dikenli dalları birçok yaprakçıktan oluşmuş uzun yapraklarla donanmıştır. Beyaz, pembe
çiçekleri olan türleri vardır. Yayılıcı ve istilacı kök
sistemi vardır. Soğuğa, kuraklığa, hava kirliliğine,
denize dayanıklıdır. Çok kireçli olmadıkça her türlü
toprakta yetişirler. Çok hızlı büyürler. Budamaya
elverişlidir. Peyzaj da yol boyu ağaçlandırılmalarında
yoğun olarak kullanılmaktadır.
Robinia is a deciduous tree, native to North America.
Spiky branches are covered by long leaves composed
of many leaflets. There are some species with white or
pink flowers. Rooting system is creeping and invasive.
They are resistant to cold, drought, and air pollution
and sea conditions. They can grow in any soil, but lime
soil. They grow fast and can be pruned. They can be
used as avenue trees in landscaping.
R
ROBINIA
(LEGUMINOSAE)
HISPIDA ‘ROSEA’
PSEUDOACACIA
‘UMBRACULIFERA’
www.marmarabotanik.com.tr
65
TILIA
TILIACEAE
DECIDIOUS TREES
Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü
5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle
kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun
saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge
ve karakteristik bir kokuya sahiptir. HaziranTemmuz aylarında çiçek açarlar. Şehir koşullarına
oldukça dayanıklıdır. Ilıman ve soğuk iklimlere
dayanan türleri vardır. Güneşli ve yarı gölge alanlarda iyi gelişir.
They may reach up to 20-30 m. The leaves vary 5-10
cm across and are generally heart-shaped, dentate
with long petiole. Overhanging flower panicles are
in yellow and have a distinct scent. They blossom
in June-July. They tolerate urban conditions. There
are some species resistant to temperate and cold
climates. They grow well in sunny areas or in partial
shade.
T
TILIA
(TILIACEAE)
CORDATA
AMERICANA NOVA
TOMENTOSA
www.marmarabotanik.com.tr
67
SHRUBS
ÇALILAR
www.marmarabotanik.com.tr
69
ABELIA
CAPRIFOLIACEA
SHRUBS
Anavatanı Çin olan bu bitki 1,5 m’ye kadar boylanabilen bir çalıdır. Sıcak ılıman ve güneşli yerleri sever.
Yaz boyunca sonbahara kadar güzel kokulu, pembe
ve beyaz renkli, küçük çanları andıran çiçekler açar.
Budanarak çok iyi şekil verilebilirler. Sıcak iklimlerde herdemyeşil iken, soğuk iklimlerde yapraklarını
dökerler. Yapraklar, birbirine ters veya üçlü helezonik
yapıda, oval, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü yeşildir;
yaprakların kenarları tırtıklıdır. Yaprakların her iki yüzü
de tüysüzdür ve sonbaharda renkleri kahverengi veya
kırmızımsıdır. Bahçelerde, duvar diplerinde kullanıma
da uygundur. Yapraklarının sonbaharda renk değiştirmesi ve çiçek değeri bakımından görsel değeri yüksek
bir bitkidir.
A
ABELIA
(CAPRIFOLIACEAE)
Abelia, which is native to China, is a shrub that may
reach 1.5 m tall. Prefers warm and sunny locations. Many
fragrant, small pink-flushed white tubular, funnel-shaped
flowers appear all summer through fall. Abelias, by pruning, can be given nice shapes. They are evergreen in warm
climates and deciduous in colder climates. The leaves are
opposite or in whorls of three, ovate, glossy, dark green,
and lighter green beneath, with serrated margins. Both
sides of the leaves are glabrous. It is brown or reddish in
fall. It is also cultivated in garden alongside the fence.
Due to color change of leaves in fall and its flower value,
abelia’s visual value is highly appreciated.
EDWARD ‘GOUCHER’
CONFETTI ‘CONTI’
FRANCIS MASON
www.marmarabotanik.com.tr
71
AGAPANTHUS
LILIACEAE
10 türü bulunan ve anavatanı Güney Afrika olan
soğanlı bir bitkidir. Her yıl yaz aylarında mavi ve
mor renklerin tonlarında beyazlaşan gösterişli
çiçekler açar. Çiçeklerin uzunluğu 1 metreye
kadar ulaşır. Yaprakları zambak yaprağına benzer.
Soğuk iklimlerde soğanlar sonbaharda topraktan
çıkarılmalıdır.
SHRUBS
Agapanthus, having 10 species, is an alliaceous
plant and native to South Africa. In summer
months, they have funnel-shaped flowers, in hues
of blue to purple, fading to white. Flowers may
grow up to 1 m tall. Leaf of Agapanthus resembles
lily leaf. In colder climate, the bulbs should be dug
up in fall.
A
AGAPANTHUS
(LILIACEAE )
AFRICANUS
www.marmarabotanik.com.tr
73
ASTER
ASTERACEAE
Asterlerin çoğu, Kuzey Amerika dahil dünyanın
birçok yerinde yayılış gösteren tek veya çok yıllık
otsu bitkilerdir. Dünyada 250 türü vardır. Yazın
çiçeklenir. Çiçekleri kırmızı, pembe, mavi, leylak
rengi ve beyazdır. Yüksek ve orta boylu çeşitler
çok yıllık bitki bordürleri oluşturmak için uygundur. Çalı grupları önünde veya çim alanlar içinde
de kullanılabilirler.
SHRUBS
Most of the Asters are perennial or annual herbaceous widespread plants in many parts of the world,
including North America. There are 250 species in
the world. It blossoms in summer. Flowers may be
red, pink, blue, white or mauve. High and medium
height species are well to establish perennial borders. They can also be used in the front of shrubs or
in grassy gardens.
A
ASTER
(ASTERACEAE )
ALPINUS
NOVAE BELGI
www.marmarabotanik.com.tr
75
AUCUBA
CORNACEAE
Asterlerin çoğu, Kuzey Amerika dahil dünyanın
birçok yerinde yayılış gösteren tek veya çok yıllık
otsu bitkilerdir. Dünyada 250 türü vardır. Yazın
çiçeklenir. Çiçekleri kırmızı, pembe, mavi, leylak
rengi ve beyazdır. Yüksek ve orta boylu çeşitler
çok yıllık bitki bordürleri oluşturmak için uygundur. Çalı grupları önünde veya çim alanlar içinde
de kullanılabilirler.
SHRUBS
Most of the Asters are perennial or annual herbaceous widespread plants in many parts of the world,
including North America. There are 250 species in
the world. It blossoms in summer. Flowers may be
red, pink, blue, white or mauve. High and medium
height species are well to establish perennial borders. They can also be used in the front of shrubs or
in grassy gardens.
A
AUCUBA
(CORNACEAE )
JAPONICA
AUCUBA CORNACEAE
www.marmarabotanik.com.tr
77
BERBERIS
BERBERIDACEAE
SHRUBS
Dünya genelinde ılıman ve yarı tropik bölgelerde yetişen 1,5
metreye kadar boylanabilen yaprak döken ve herdemyeşil
yaklaşık 450 türü olan bir cins türüdür. Yapraklar tam, kenarları
tırtıklı ve dikenli olanları vardır. Yapraklar varyetelerine göre
sarı, yeşil, kırmızı-yeşil ve kırmızı renklerde olabilirler. Genelde
çalı yapıdakilerin gövdelerinde lentiseller ve dikenler vardır.
Odunlarında ‘berberin’ maddesi bulunur. Tomurcuklar sarmal
dizilidir. Budamaya elverişlidirler. Peyzajda dikenli yapısından
dolayı çocuk oyun alanlarında kullanılması tavsiye edilmemektedir. Yol kenarı çalışmalarında park ve bahçelerde gruplar
halinde ya da tek başına kullanılabilir. Çatı teras balkonlarda
yetişebilen türleri de vardır. Ayrıca dar bahçeli ev ve binaların
önlerinde de kullanılırlar.
B
BERBERIS
(BERBERIDACEAE )
Berberis is a genus of about 450-500 species of deciduous and
evergreen shrubs up to 1.5 m tall, found throughout the temperate and subtropical regions of the world. There are some species
having entire leaves or with spiny or serrated margins. The leaves
may be yellow, green, red-green or red depending on the variety.
Generally, shrub species have thorny shoots and lenticels. Their
wood contains “berberine”. Gemmas are structured in panicles.
They can be pruned. Due to its thorny characteristic, it is not
recommended to plant on playgrounds in landscape; however
they can be planted as pedestrian barriers or solitary in the gardens and parks. There are some species that can be cultivated in
terraced roof balconies. They can be planted in front of narrow
gardens and apartment blocks, as well.
MEDIA RED JEWEL
OTTAWENSIS ‘SUPERBA’
www.marmarabotanik.com.tr
79
BUXUS
BUXACEAE
Anavatanı Avrupa’dır. 3 m’ye kadar boy yapabilirler.
Koyu yeşil krem kenarlı yapraklar 1-1.5cm büyüklüğündedirler. Sürgünleri dört köşelidir. Zorlu şehir içi
koşullarına ve endüstriyel kirliliğe dayanıklıdır. Park
ve bahçelerde soliter, grup halinde veya çit elamanı
olarak kullanılabilirler. Ilıman iklimleri sever ancak
soğuk bölgelerde de yetişebilir. Yarı gölge bitkisidir.
Çelikle üretimi uygundur.
SHRUBS
It is native to Europe and may grow up to 3 m. Dark
creamy-green leaves are typically 1.5–5 cm long. The
buds are four-sided. It tolerates extreme urban and
industrial pollution. It can be planted solitary in the
parks and gardens besides planting as bundle or fence
element. It likes temperate climate; however can also
be cultivated in cold regions. It is well-adapted to halfshadow. It is propagated by cuttings.
B
BUXUS
(BUXACEAE)
MICROPHYLLA
‘FAULKNER’
MACROPHYLLA
‘ROTUNDİFOLİA’
SEMPERVIRENS
www.marmarabotanik.com.tr
81
CALLISTEMON
MYRTACEA
SHRUBS
Avustralya’ya özgü 34 türü barındıran bir cinstir.
Fırçayı andıran çiçekleri vardır. Nispeten yavaş
büyüyen bu bitkiler 15 m kadar boylanabilirler.
Yaprak döken ve herdemyeşil türleri vardır.
Genelde yaprak renkli ve sürgünler tüylüdür.
Yapraklar ezildiğinde limona benzer bir koku
yayar. Budamaya yatkındır. Su baskılarına dayanıklıdır. Ülkemizde sahil bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur.
It is native to Australia and contains 34 species. Its
flowers resemble brush. These plants are relatively
slow-growing plants; however they may reach up
to 15 m. They have evergreen or deciduous species.
The leaves are generally colorful, and the buds are
feathered. When the leaves are crunched, lemon
like smell is obtained. They can be pruned. They
tolerate floods. It can be grown in coastal areas of
Turkey.
C
CALLISTEMON
(MYRTACEA)
LEAVIS
www.marmarabotanik.com.tr
83
CHAENOMELES
ROSACEAE
Anavatanı Uzak Doğu’dur. 3 m’ye kadar boy
yapabilirler. Yoğun öbekler halinde turuncu-kırmızı, pembe ya da kan kırmızısı renkte çiçekleri
vardır. İlkbaharda yapraklarından önce çiçeklenen dipten dallanan dağınık formlu bir bitkidir.
Parklarda, apartman bahçelerinde hava kirliliğine, kar yağışına, dona dayanabildiği için çok
kullanılırlar.
SHRUBS
They are native to Far East, and may grow up to 3
m height. Orange-red, pink or bloody-red flowers
appear in dense bundles. They are amorphously
growing plant twigged from lower parts and blooming prior to the foliation in spring. Due to their
resistance to air pollution, heavy snow and frost,
they are widely planted in parks and gardens.
C
CHAENOMELES
(ROSACEAE )
JAPONICA
www.marmarabotanik.com.tr
85
EUONYMUS
CELASTRACEAE
SHRUBS
Yaprak döken ve herdemyeşil olan, yaklaşık 180
türü olan çalı ve ağaççıklardır. Yapraklar basit oval
2-15 cm büyüklüğünde yeşil, sarı, alacalı, altuni,
gümüşi renklerde olabilir. Genellikle yaprak kenarları dişlidir. Bazı türlerinde yaprak renkleri sonbahar
renklenmesi gösterirler. Mayıs-Haziran aylarında
çiçeklenirler. Çiçekleri göze çarpmayan küçük gruplar halinde sarı renklidir. Bol güneşli yerleri severler.
Çit bitkisi olarak veya gruplar halinde kullanıma
uygun bitkilerdir.
Euonymus comprises of about 180 species of deciduous and evergreen shrubs and small trees. The leaves
may be green, yellow, variegated, golden or silvery
and are simple ovoid, typically 2–15 cm long and usually with a finely serrated margin. In some species, the
leaves change their colors in fall. Blooming starts in
May-June. The flowers occur in small groups, inconspicuous and of yellow shades. They grow well in sunny
locations. They are suitable for using as hedge plants
or in bundles.
E
EUONYMUS
(CELASTRACEAE )
FORTUNEI
ALATUS
JAPONICA
‘ALBOMARGINATUS’
www.marmarabotanik.com.tr
87
HYDRANGEA
HYDRANGEACEAE
Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Alttan dallanan,
çok dala sahip olan ve yaprağını döken bir çalıdır. Kalın karşılıklı duran yaprakları oval-eliptik,
kenarları testere dişli ve tüysüzdür. Çiçek rengi
kırmızı, beyaz, pembe veya mordur. Doğrudan
güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan
yararlanır. Hava akımlarından kolayca etkilenir.
SHRUBS
Hydrangea is genus of deciduous, leggy shrub native to China and Japan. Opposite hard leaves are
ovate-elliptical, serrated margins and pinnate. The
flowers are red, white, pink or purple. Although the
direct sunshine exposure is not required, Hydrangea
benefits from indirect sunshine. However it is vulnerable against air currents.
H
HYDRANGEA
(HYDRANGEACEAE)
MACROPHYLLA
www.marmarabotanik.com.tr
89
MAHONIA
BERBERIDACEAE
SHRUBS
Anavatanı Kaliforniya’dır. Yaklaşık 70 türü vardır.
Kenarları dişli ve dikenli genç yaprakları kırmızı,
sonraları parlak koyu yeşil renkli yapraklara sahiptir.
Yaşlılarda kırmızımtırak ve kahverengi bir gövde
rengine sahip, yerden dik dallanan çalı formunda,
50-150 cm boyunda herdemyeşil bir bitkidir. Nemli
topraklarda, -5 °C’ye kadar ortamlarda yetişir.
Soğuk, sıcak, ılıman bütün bölgelerde yetişirler.
Çiçekleri sarıdır. Mavi-siyah meyveleri vardır. Güneşli
yarı gölge yerleri severler.
Mahonia is genus of about 70 species, native to
California. Mahonia leaves are pinnate with serrated
margins. They are red when young, later turn to dark
green. Mahonia is an evergreen shrub, branching
vertically, growing to 50-150 cm, having reddish or
brown trunk color when gets older. In humid soil, they
can be grown up to -5°C in cold regions besides mild
and temperate regions. The flowers are yellow, and the
fruits are blue-black. They like sun and partial shades.
M
MAHONIA
(BERBERIDACEAE)
AQUIFOLIUM
MEDIA
‘CHARITY’
www.marmarabotanik.com.tr
91
ROSA
ROSACEAE
Anavatanı Anadolu ve Çin’dir. Kırmızı, pembe, sarı
renkte büyük, çan biçiminde güzel çiçek açarlar.
Işıklı ve ılık yerleri severler. Park ve bahçelerin
süslenmesinde kullanıldığı gibi odaları, balkon ve
terasları da süsler. Kesme çiçekçilikte çok talep edilen bir çiçektir.
SHRUBS
Rosa is native to Anatolia and China. The large, showy
and funnel like flowers are red, pink or yellow. They
like bright locations and temperate climates. They
are used for decorative purposes in the parks and orchards besides balconies and terraces. It is a preferred
flower for cut flower production.
R
ROSA
(ROSACEAE)
CLIMBER
CHINENSIS
www.marmarabotanik.com.tr
93
VIBURNUM
CAPRIFOLIACEAE
SHRUBS
Yaklaşık 175 türü olan yaprak döken ve herdemyeşil olan türleri bulunmaktadır Güney Amerika ve
Güneydoğu Asya’nın tropikal dağlık bölgelerine
kadar geniş bir yayılış gösterirler. Yaprakları basit,
tam dişli, tırtıklı olanları vardır. Bazı türlerinin güçlü
güzel kokulu çiçekleri vardır. Çiçekler pembe, beyaz
renkte olabilirler. Meyveler kırmızı, mor, mavi, siyah
oval ve biraz basit sert çekirdekli meyveli olabilir.
Ilıman iklimleri sever. Güneşli yarı gölge alanlarda
gelişir. Budamaya dayanıklıdır. Çit yapımı için iyi bir
bitkidir.
V
VIBURNUM
(CAPRIFOLIACEAE)
Viburnum, evergreen and deciduous, has about 175
species. They are widely distributed on tropical highlands of South America and Southeast Asia. The leaves may be simple with fully dentate or serrated. Some
species have strong flowers with nice fragrance. The
flowers may be pink or white. The fruits may be red,
purple, blue, black and ovate, and simple with hard
seeds. They like temperate climates, and grow well in
sunny or partial shade areas. They endure pruning,
and can be planted for hedging.
LUCIDUM
TINUS
www.marmarabotanik.com.tr
95
MEVSİMLİK
ÇİÇEKLER
SEASONAL
FLOWERS
www.marmarabotanik.com.tr
97
MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
BEGONIA
BEGONYA
Anayurdu Güney Amerika ve özellikle Brezilya’dır. Bahçe begonyaları
30 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bitkilerdir. Ama, pek duyarlı
yapıda ol duklarından çoğu kez çiçek açışı bitip de bitki bozulmaya
başladığında, biryıllık işlemi uygulanır ve bitki elden çıkarılır. Açık
ya da koyu yeşil veya bronz rengi irice yaprakları; tek tek ya da ikili
açan yalınkat çiçekleri varbahçe begonyasıdır. İlkbahar mevsiminde
başlayıp kış mevsibahçe begonyasıminin sert donlarına kadar sürekli
çiçek açan bu bitkilerin çiçekleri beyaz, pembe, kırmızı ya da bordo
renklerde veya sayılan bu renklerin bileşimleri halinde olur. Bahçe
begonyaları yukarıda değindiğimiz gibi sürekli renkli ve çiçekli oluşları
nedeniyle bahçelerde çiçek tarhları, bordürler ve evlerde balkonlar ile
pencere önüne konulan saksılar için ideal sayılan bitkileri oluştururlar.
B
BEGONIA
BEGONYA
Begonia’s are native in South America especially in
Brazil. Garden begonias which are perennial herbaceous plants can reach to 30 cm tall. But, because of its
sensitive structure we can behave like an annual plant
and throw them out from the garden after season.
Garden begonias having big leaves within light or dark
green or bronze colour and single or double blossomed
flowers. These flowers which begin to blossom in spring
and finishing by first frozen days are having white, pink,
red or maroon colours. Garden begonias can be used in
flower beds, balconies and pots in front of the windows
etc. because of its continuous colourful flowers.
www.marmarabotanik.com.tr
99
MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
IMPATIENTS
WALLERIANA
Vatanı, Doğu Afrika. Hacim olarak eşit miktarlarda tınlı toprak, yaprak
çürüntüsü ve kumun karışımıyla elde edilen harç kullanılabilir. Yazın bitkiye
bol miktarda su verilmeli, sıcak havalarda yapraklarına su püskürtülmelidir.
Gölgeli yerlerde yetiştirilir. Yüksek orantılı nem(% 70) ister. Yıl boyunca iyi
çiçeklenebilmesi için, kışın 13 C derecede bulundurulması gerekir. MayısEylül ayları arasında 2 haftada bir kez gübre verilir. Üretimi tohum ve
çelik ile yapılır.Tohumlar Mart ayında herhangi bir tohum harcına ekilirler.
Çimlenme için sıcaklık 16-18 C derecedir. Çelikle üretimde, tepe çelikleri,
kuvvetli dalların uç sürgünlerinden (7,5-10 cm. olmak üzere) Nisan-Eylül
ayları arasında alınırlar. Hacim olarak eşit miktarlardaki torf ve kum
karışımına dikilen çelikler, 16 C derecede köklendirilirler. Saksı Değiştirmesi
her 2 yılda bir Nisan ayında yapılır.
I
IMPATIENTS
WALLERIANA
Native in East Africa. As ideal soil mixture; sand, peat and loamy soil
should be mixed in same volume. In summer season plant should irrigated more even water should have sprayed to leaves in warmer days.
Impatiens grow well in shade places. Needs high humidity rate (%70). In
order to get better blooms during the year, it should be kept at min 13
°C in winter. It is recommended to give fertilisers two times in a year between May-September. It can be produced in both way; generative and
vegetative. Seeds should put the the soil mixture in March. It is enough
16-18 °C for germination. In production by cuttings, top shoot should be
taken (as 7, 5- 10cm) in dates between April-September and plant them
in a mixture of sand and peat in same volume. Rooting is possible in 16
°C. Repot in each two years in April.
www.marmarabotanik.com.tr
101
MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
TAGETES
ERECTA
Compositae familyasına ait anayurdu Orta Amerika bölgesi
olan kadife çiçekleri tüm dünyada ve ülkemizde yaygın
olarak yetiştirilen yıllık otsu bitkilerdendir. Yaprakları tek veya
almaşıklı dizilmiştir. Çiçek rengi turuncu, sarı, kahverengi –
kırmızı ve alaca renkli olabilmektedir. Kadife bitkisinin hem
yaprağı hem de çiçeği keskin kokuludur. Uzun süre çiçekli
kalmaktadır. Haziran başından ekim sonuna kadar çiçekli kalır.
Türlerine göre kadifelerin boyları 15 cm ile 120 cm arasında
değişir. Halk dilinde Hint gülü, Hint karanfili, çıtlık isimleri ile
anılan her bahçede görülen ve güzel görünüşe sahip olan
bir çiçektir. Kadifeler, petunya ve zinyalarla birlikte her amaca
cevap veren yıllık bitkilerdir. Hazirandan ekime kadar çiçeklidir.
T
TAGETES
ERECTA
Tagates are belonging Compositae family and native in Central America. Its one of the perennial herbaceous plant that are widely grown all over the world
and in our country. The leaves are arranged single
or composited. Flower can be coloured as; orange,
yellow, brown-red and tawny. Leaves and flowers of
Tagates plants having sharp fragrant as well. It has
a long flowering period as from beginning of June to
end of the October. Depending on varieties Tagates
flowers height can reach from 15 cm to 120 cm.
Tagates varieties are annual plants that respond to
every purpose together with petunias and zinnias.
www.marmarabotanik.com.tr
103
MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
VINCA
TRICOLOR
Menekşegiller familyasındandır. Anayurdu kesin olarak bilinmeyen hercai menekşelerin
melez türleri ilk kez Avrupa’da üretilmiş, oradan çiçekler dünyasına tanıtılarak
sevdirilmişlerdir. 20 cm. kadar boylanabilen hercai menekşeler çok yıllık ya da iki yıllık
bitkiler olmalarına karşın, bir yıllık işlemi görürler. Ucuna doğru sivrilen oval biçimli,
kenarları dişli yaprakları yeşil renklidir. Hafif ama hoş kokulu çiçekleri ilkbahardan
başlayıp serin yerlerde yaz mevsimi boyunca açar. Bu çiçeklerde dördü aşağı, biri yukarı
doğru bakan beş iri ve güzel taç yaprağı bulunur. Doğal hercai menekşeler sarı renkte
çiçek açarken kültür türlerinde beyaz, mor, mavi ve koyu kırmızı renklerde, üzeri düz
ya da çizgili veya lekeli çiçek açan örnekleri de elde edilmiştir. Kentlerin kirli havasına
kolayca uyum sağlayan hercai menekşeler, bahçe ve parklardaki çiçek tarhlarında
yetiştirildiğinde çok süsleyici oldukları gibi, saksı ve plastik kutularda yetiştirilerek de
pek hoş pencere önü ve özellikle balkon bitkisi özelliği kazanırlar.
V
VINCA
TRICOLOR
Vinca’s are belonging to Violaceae family.
Homeland of plants couldn’t determine but
hybrid species were first produced in Europe and
introduced to floristic world from there. Violas
can reach 20 cm height and people behaves
as annual plant despite its biennial structure.
Natural varieties having yellow coloured flowers
beside it cultivars having purple, white, blue,
dark red colours and patterns on flowers (spotted or striped). It is resisted to urban pollution
and can be used in city landscapes in refuges
also in balconies, pots in front of the windows.
www.marmarabotanik.com.tr
105
HAZIR
RULO ÇİM
TURFGRASS
www.marmarabotanik.com.tr
107
Özel üretim çiftliklerinde
özel bakıma tabi tutularak
tohumdan üretilen yüksek
kalitede çimin kalıplanarak,
çimlendirilmek istenen
alana montajın yapıldığı
vejalatif bir yerleştirme
metodudur. Hazır çim
günümüz peyzajının en
önemli parçası olarak
kabul görmekte ve
uygulanmaktadır.
Zevkinize ve kullanım
amacınıza göre tercih
sizindir.
HAZIR RULO ÇİM
HAZIR
RULO ÇİM
TURFGRASS
İdeal ortamda güçlüce yetiştirilen hazır çim tüm
hastalık ve yabancı otlardan arındırılmıştır. Uygulama
yerinde otlardan arındırılmıştır. Daha az su, daha az
bakım ister. Sıcak yaz günlerinde hazır çimin sık formu
kullanım çevresinde serinlik sağlar ve bol oksijen ihtiva
eder. Sık yapılı hazır çim, hava kirleticiler için iyi bir
filtredir. Çim alan oluşturmanın en sağlıklı, en hızlı ve
en ekonomik yolu hazır çimdir.
A strong Turfgrass which produced in ideal environment should be purged from all diseases and weeds.
Needs less water and maintenance. Dense structure of
turfgrass provides coolness to its environment and contents more oxygen in hot days. And also dense structured turfgrass is very good filter for air polluters. The best
way of establishing an economic, healthy lawn area is
using turfgrass fast as well.
H
HAZIR RULO ÇİM
TURFGRASS
www.marmarabotanik.com.tr
109
ÇİM
TOHUMU
LAWN SEEDS
www.marmarabotanik.com.tr
111
ÇİM TOHUMU
LAWN SEEDS
ÇİM TOHUMU
Tohumlar özel bir teknoloji kullanılarak gübre ile
kaplanmıştır.
Tohumlar özel elekler kullanılarak temizlenmiştir bu
sebeple içerisinde yabancı ot tohumu barındırmaz.
Sağlıklı tohumlar seçilerek kaplandığı için hızlı
çimlenir, çimlenme yüzdesi çok yüksektir, çimlenen
her çim tohumunun etrafında gübre olduğu için
rekabet gücü yüksektir.
Hızlı ve güçlü büyür.
Hastalıklara, kuraklığa, yıpranmaya ve basılmaya
oldukça dayanıklıdır.
Ç
ÇİM TOHUMU
LAWN SEEDS
Grass seeds are coated with a
special fertilizer by using a special
technology. Seeds cleaned by
using specific sieves that’s way
it may not contains weed seeds.
Because of selection of healthy
seeds, the germination rates are
very high. And each seed has high
competitiveness because of its
coated by fertiliser. Seeds grows
strong and fast and they are resist
to diseases, drought and press.
www.marmarabotanik.com.tr
113
İTHAL TORF
PEAT
www.marmarabotanik.com.tr
115
İTHAL TORF
PEAT
Beyaz Baltık Torfu bütün bitkiler için temel yetiştirme ortamıdır.
Tarım, çiçekçilik, peyzaj ve örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılır.
(Sebze, meyve, çiçek ve süs bitkisi yetiştiriciliğinden fide dikimi,
tohum ekimi, saksı değişimi, çim alanlar. gibi çok geniş kullanım
alanı vardır.) Bahçe ve tarlalarda kullanılması toprak islahı için
tavsiye edilir. Su tutma kapasitesi yüksektir. Havalanma kapasitesi
yüksektir. Sterildir. Nematod, fungus vb. hastalık etmenleri
içermez. Hacim olarak hafiftir. Harç yapımı için çok elverişlidir.
TORF
White Baltic peat is one of the main growing environment for all
plants. It can be used in agriculture, floriculture, landscaping and
greenhouse production. It is recommended to use in gardens and
farm fields for improvement of soil. It has a high rate of keeping
water and aeration capacity. It is sterile material and doesn’t
contains nematodes, fungi or any disease agents. Its light as
volume and very convenient for mulch.
T
İTHAL TORF
PEAT
www.marmarabotanik.com.tr
117
CÜRUF
KAHVERENGİ
POMZA
RED
PUMICE
www.marmarabotanik.com.tr
119
CÜRUF KAHVERENGİ POMZA
RED PUMICE
Volkanik bir türftür; su tutma kapasitesini arttırır ve nemi korur. Bünyesinde demir cürufu ihtivs
eder. Otla mücadelede etkindir, ekonomiktir. Ayrıca malç malzemesi olarak kullanılır. Yürüme
yoluna dökülerek çamurlaşma önlenir. Toprağa karıştırılarak bitki kökünün havalandırılması sağlanır.
Çevre düzenlemesi yapılan alanlarda dekor amaçlı kullanılır. Doğasında yabancı ot barındırmaz ve
atık sorunu yoktur. Saksılarda ve fidan dikiminde kullanılır. Nem tutma özelliğine sahiptir. Saksıların
topraklarını hafifletmek amacı ile kullanılır.
CÜRUF
It is a volcanic turf; It increases the water holding capacity and retains moisture. It contains iron slag within
its structure. Pumice is effective in weed control and an economical material. It is also used as mulch material.
Its used in pedestrian ways for preventing the mud. It provided the aeration of plant roots by mixing to soil.
It is used in areas with landscaping. Used in pots mixtures and planting of saplings. It is capable of retaining
moisture. Also used for the purpose of alleviating the soil mixture in pots.
C
CÜRUF KAHVERENGİ POMZA
RED PUMICE
www.marmarabotanik.com.tr
121
AĞAÇ
KABUĞU
www.marmarabotanik.com.tr
123
MALÇ
NATURAL AĞAÇ KABUĞU
MALÇ
M
NATURAL AĞAÇ KABUĞU
MALÇ
www.marmarabotanik.com.tr
125
RENKLİ
TAŞ
www.marmarabotanik.com.tr
127
TAŞ
RENKLİ
TAŞ
T
RENKLİ
TAŞ
www.marmarabotanik.com.tr
129
RENKLİ
YONGA
www.marmarabotanik.com.tr
131
YONGA
RENKLİ
YONGA
Y
RENKLİ
YONGA
www.marmarabotanik.com.tr
133
ÇİM
AYRACI
www.marmarabotanik.com.tr
135
AYRAÇ
ÇİM
AYRACI
A
ÇİM
AYRACI
www.marmarabotanik.com.tr
137
3.
GELENEKSEL
BAHAR
ŞENLİĞİ
www.marmarabotanik.com.tr
139
Fidanlık: İbrahimpaşa Cad. No:136/Z1 Kanlıca-İSTANBUL
www.marmarabotanik.com.tr
[email protected]
Tel: +90 216 680 9 080
Fax: +90 216 680 9 180
www.marmarabotanik.com.tr
143
PLANT GRAFİK
0264 281 99 11
Download