2) Aşağıdaki önermelerin doğru ve yanlış olanlarını

advertisement
1) Düzlemde birbirine paralel olan iki doğruya eşit uzaklıkta
bulunan noktalar ..............................................................
belirtir.
Uzayda birbirine paralel olan iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktalar ..................................................................
belirtir.
D
4)
Şekilde G1 , ABCD karesinin;
G2 ise BEC eşkenar üçgeninin
ağırlık merkezleridir.
ABCD karesi ve BEC eşkenar
A
G1
Uzayda herhangi bir doğrudan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi ........................................................................
belirtir.
B
üçgeni birbirine diktir.
C
|G1G2 |= 2 3 cm olduğuna
göre, ADE üçgeninin alanını
G2
E
bulunuz.
5 farklı doğru bir düzlemi en az ...... en çok ............ bölgeye
ayırır.
Uzayda 6 farklı noktadan oluşturulabilecek düzlem sayısı
en çok .............. olabilir.
2) Aşağıdaki önermelerin doğru ve yanlış olanlarını
belirleyiniz. Yanlış olanların nedenini açıklayınız.
Uzayda bir doğrunun bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün bir nokta belirtmesi için doğrunun düzleme dik olması
gerekir.
Uzayda bir dik açının bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün bir ışın belirtmesi için açının kollarından herhangi birinin düzleme dik olması gerekir.
Uzayda bir dik açının bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün bir doğru belirtmesi için açı düzleminin bu düzleme dik
olması gerekir.
Uzayda bir dik açının bir düzlem üzerindeki dik izdüşümünün bir dik açı belirtmesi için açının kollarından herhangi
birinin düzleme paralel olması yeterlidir.
Uzayda herhangi bir üçgenin bir düzlem üzerindeki dik izdüşümü; bir dik üçgen, bir dar açılı üçgen, bir geniş açılı
üçgen, bir doğru parçası veya bir nokta belirtebilir.
Uzayda paralel iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktalar
kümesi bu iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan bir düzlem
belirtir.
5)
Şekilde, köşelerinden eş
küpler kesilmiş bir küp
veriliyor. Kesilen küplerin
bir ayrıtının, küpün bir ay1
rıtına oranı dir.
5
Kesik cismin şekildeki gibi;
kesilen bölgeleri siyaha,
kalan bölgeleri ise beyaza
boyanıyor. Buna göre,
siyaha boyalı alanın,
beyaza boyalı alana
oranını bulunuz.
3)
P
A
30o
E
B
H
Şekilde;
[ AB] çaplı çember E
düzlemindedir.
[PH ] ^ E , |PH |= 2 br,
· ) = 30o , | AB |= 4 br
m(PBH
olduğuna göre,
VPAB nin alanını bulunuz.
Şekil II
6)
E
F
8)
G
E
Şekil I
E
H
1
K
3
D
N
D
C
F
D
C
A
A
(I) şekildeki GBCF tabanlı kare dik prizmanının içinde; 3 cm
G
6
4 cm
C
H
A
F
H
G
Şekildeki içi dolu dikdörtgenler
prizmasının A köşesinden E köşesine çizilebilecek en kısa çizginin
uzunluğunu bulunuz.
B
B
2 cm
3 cm
B
yüksekliğinde su ile, üst tabanı su seviyesinde ve alt tabanı
dipte olan bir başka kare dik prizma vardır.
|GB |= 6 cm ve|HK |= 1 cm dir.
(I) şekildeki prizma (II) şekildeki gibi ABCD yüzeyi üzerine
devrilip, içindeki kare dik prizma çıkarılınca; su seviyesi
(I) şekildeki prizmanın yüksekliğine eşit olduğuna göre,
küçük kare dik prizmanın taban ayrıt uzunluğunu bulunuz.
C
9)
R
N
K
L
D
P
B
60o
E
A
Şekildeki tabanı E düzleminde bulunan ikizkenar üçgen
eğik prizmanın ABCD düzlemi, E düzlemi ile 60o lik ölçek açı
yapmaktadır. Prizmanın KLN dik arakesit üçgeni, bir kenarının
uzunluğu 2 5 cm olan bir eşkenar üçgen olduğuna göre;
|PA| uzunluğunu bulunuz.
7)
Şekildeki gibi boyu eninin 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki
bir kartonun köşelerinden bir kenarı 1 cm olan eş kareler
kesilerek çıkarılıyor.
3
Kesilen kartondan şekildeki gibi hacmi 24 cm olan üstü açık
bir dik prizma elde edildiğine göre, bu prizmanın yüzey alanını
bulunuz.
10)
Şekilde bir ayrıtı 1 m olan
6 eş küp, birbiri üstüne
kenarlardan eşit mesafe
kalacak biçimde bir masanın
üzerine yerleştirilmiştir.
Oluşan şekli kaplamak için
kaç m2 kumaş gerektiğini
bulunuz.
Download