ÜNİTE 4: ENERJİ ALIŞTIRMA 1: İş ve Güç 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

advertisement
ÜNİTE 4: ENERJİ
ALIŞTIRMA 1: İş ve Güç
1.
5.
F=4 N
50 cm
F
h
m
Şekildeki F kuvveti cismi 10 saniyede 50 cm hareket
ettirdiğine göre, kuvvetin yaptığı işi ve gücü hesaplayınız.
30
0
(
Şekildeki m kütleli cisim F kuvveti ile eğik düzlemin altından
tepe noktasına kadar sabit hızla çekiliyor. Kuvvetin yaptığı işi
m, g, h cinsinden bulunuz.
2.
F2=4 N
F3=3 N
F1=5 N
1
kg
10 m
Şekildeki 1 kg kütleli cisim F1, F2, ve F3 kuvvetlerinin etkisinde
6.
10 m yer değiştiriyor. Her bir kuvvetin yaptığı işi bulunuz.
r=50 cm
O
r=50 cm
3.
Şekildeki 5 kg kütleli cisme etki eden sürtünme kuvveti yolun
F=10 N
0
)37
2
kg
her noktası için eşit ve 10 N dur. Buna göre,
a) ağırlığın yaptığı işi,
b) sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulunuz.
2 kg kütleli cisim F kuvvetinin etkisinde 2 s hareket ederse,
kuvvet kaç joule iş yapar. (Sürtünmeler önemsizdir.)
7.
4.
1
F=35 N
m=3 kg
2
3
m
Kütlesi 3 kg olan cisim şekildeki F kuvvetinin etkisinde 10 m
Şekildeki eğik düzlemin tabanındaki cisim 1, 2, 3 yollarından
yükselirse,
tepe noktasına çıkarıldığında, yerçekimi kuvvetine karşı
a) F kuvveti kaç J iş yapar?
yapılan işler sırasıyla W1, W2, W3 oluyor. Bu işler arasındaki
b) yerçekimi kuvveti kaç J iş yapar?
büyüklük ilişkisi nedir?
sin 30 0 =
3
2
1
1
3
0
0
0
0
2
; sin 45 0 = cos 45 0 =
; sin 60 0 =
, cos 30 0 =
, cos 60 0 = , sin37 =0,6 ; cos37 =0,8; sin53 =0,8; cos53 =0,6; π=3; g=10 m/s
2
2
2
2
2
150
Download