Radyasyonun Biyolojik Etkileri - E

advertisement
Radyasyonun Biyolojik
Etkileri
Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Tıbbı Laboratuar Teknikleri

İyonize radyasyonun moleküler düzeydeki
etkileri
◦ Direkt etki: moleküller iyonize radyasyona
maruz kalır ve ekzite olur.
◦ İndirekt etki: su moleküllerinin ayrışmasına
neden olur ve serbest radikaller oluşur.
◦ Oluşan serbest radikaller moleküllerde hasara
neden olur.
◦ Özellikle proteinlerde denaturasyona neden
olurlar ve lipidler, enzimler ve nükleik asitler
gibi maddeleri etkilerler.

Radyasyonun hücresel düzeyde etkileri
◦ En belirgin etkilerinden biri büyümenin
baskılanmasıdır.
◦ Bu nedenle mitoz hızı yüksek hücreler (tiroid,
kemik iliği hücreleri gibi) radyasyonun
etkilerinden daha fazla etkilenir.
◦ Sinir sistemi hücreleri gibi bölünmeyen hücreler
radyasyondan en az etkilenir.
◦ Kromozomların kırılmasına, yapışmasına neden
olabilir. Bu olaylar mutasyonla sonuçlanabilir.

Radyasyonun biyolojik sistemler üzerine
etkileri
◦ Hematopoetik sistem üzerine baskılayıcı etki
◦ Üreme sistemi üzerine geçici veya kalıcı sterilite
◦ Gastrointestinal sistemde mukozalarda ödem
dejenerasyon ve nekroz; sonucunda bulantı,
kusma, ishal .. Vb
◦ Deride ilk olarak eritem, tırnak ve saçlarda
değişiklik ve kıllanmada azalma, Yüksek
dozlarda ülserler, dermatit .. Vb
◦ Gözde katarakt

Doza bağlı etkiler;
◦ Düşük doz radyasyonun etkileri
◦ Genetik etkiler:kromozomlar ve DNA hasarı
◦ Kanserojenik etkiler: Hiroşima mağdurlarında
lösemi, tiroid ve meme kanserleri daha sık
◦ Embryo ve fetüs üzerine etkiler: İlk 7-10 günde
embryonun kaybı, 2-8 hafta en kritik dönem;
büyüme geriliği, organ anomalileri, kanser
yapıcı etki, 8-40 hafta; duyarlılık azalır ama
büyüme geriliği, sinir sistemi üzerine etkiler,
neoplastik eğilim.

Yüksek doz radyasyonun biyolojik etkileri
◦ Akut somatik etkiler
 Başlangıç; 0-48 saat; iştahsızlık, bulantı, terleme,
yorgunluk
 Latent evre; 48 saat-2-3 hafta; bulgularda
düzelme
 Ağır hastalık evresi; 2-3hf-6-8 hf; ateş,
enfeksiyon, cilt hassasiyeti, saç dökülmesi,
hemoraji, diyare, letarji, şuurda kapanma
 İyileşme;6-8 hf- birkaç ay; hemopoetik sistem,
gastrointestinal belirtiler, merkezi sinir sistemi
bulguları
◦ Kronik somatik etkiler;ciltte değişiklikler, yanık,
dermatit, kanser, yaşamın kısalması,
yaşlanmanın hızlanması, lösemi insidansında
artış, tümör insidansında artış.
Download