Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında

advertisement
Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tel: 0212 311 52 72
E-posta: [email protected]
Eğitim
1999-2006
Kamu Hukuku Doktora, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
2000-2001
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Lund,
İsveç;
1994-1999
Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
1990-1994
Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Verdiği Dersler
Lisans:
•
•
•
•
•
•
•
İnsan Hakları Hukuku;
Uluslararası Hukuk I (İngilizce);
Uluslararası Hukuk II (İngilizce);
Önyargılar, Kalıp Yargılar ve Engellilik (dersin 3 haftalık kısmı);
İnfaz Hukuku (dersin 3 haftalık kısmı) (2012-2014);
Türkiye Örneği Üzerinden Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Giriş (İngilizce) (… - 2014);
Uluslararası Örgütler Hukuku (… - 2014);
Yüksek Lisans:
•
•
•
•
Uluslararası İnsancıl Hukuk;
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri;
Hukukta Ayrımcılık Yasağı (… - 2011);
Tıp, Sağlık ve İnsan Hakları (… - 2011).
Seçilmiş Yayınlar
Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme (Gökçeçiçek
Ayata ve diğerleri ile birlikte), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013;
Hukukta Ayrımcılık Yasağı, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Kenan Çayır ve Müge Ayan
Ceyhan (der.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012;
Hukukta Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitliği Sağlanmasında Hukukun Rolü, Ayrımcılık: Çok
Boyutlu Yaklaşımlar, Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan (der.), İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2012;
LGBT Davaları: AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları, SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığı
1, İdil Işıl Gül ve Diğerleri (der. ve çev.), İstanbul 2012;
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Yasama için Uygulama Rehberi, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012;
1
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Yargı için Uygulama Rehberi, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012;
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Kamu Kurumları için Uygulama
Rehberi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012;
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Sivil Toplum Kuruluşları için
Uygulama Rehberi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2012;
Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme (Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan ile birlikte),
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011;
“Eğitime Erişim: Eğitimde Ayrımcılık Yasağı ve Fırsat Eşitliği”, Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar
– Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi, (Derleyen:
Işık Tüzün; Yayına Hazırlayanlar: İrem Aktaşlı, Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Neyyir Berktay,
Aytuğ Şaşmaz), Eğitim Reformu Girişim Yayını, Yelken Basım, İstanbul 2009, (ISBN: 978-9758362-91-2) s. 17-99;
İdil Işıl Gül, Engelli Hakları Eğitimi Eğitici El Kitabı ve Engelli Hakları Eğitimi Öğrenci Kitabı,
İstanbul 2009 (Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Tarafından yürütülen “Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır);
“Ayrımcılık Yasağına İlişkin Bazı Sorunlar,” Uğur Alacakaptan’a Armağan, s. 339-357, II. Cilt,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008 (ISBN 978-605-399-044-4);
“Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık,” Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 229, 2008, s. 45-52;
“Turkey”, International Disability Rights Monitor Regional Report of Europe 2007, International
Disability Network, Chicago 2007, s. 473-516;
“Bir Hak Mücadelesi Alanı Olarak Engellilik ve Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi”, ÖZ-VERİ, Aralık 2008, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 1233-1249;
Engelli Haklarında Sıkça Sorulan Sorular, İdil Işıl Gül, Cevriye Aydın ve Sevda Bayramoğlu,
Erbil Matbaacılık, İstanbul 2008 (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu “Demokrasi ve İnsan
Hakları için Avrupa Girişimi (EIDHR) Türkiye 2006 Mikro Projeler” kapsamında Uluslararası
Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’nin Kocaeli Belediyesi’nin iştiraki ile yürüttükleri “Engellilerin İnsan Haklarına Ulaşımı
için Kocaeli’ndeki STK’ların Hak Arama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında
hazırlanmıştır);
HIV’le Yaşamak ve İnsan Hakları Eğitici Eğitimi Materyali, İdil Işıl Gül ve Yusuf Tunç Demircan,
İstanbul 2007 (T.C. Sağlık Bakanlığı ve The Global Fund desteği ile Pozitif Yaşam Derneği
tarafından yürütülen “Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı” kapsamında
hazırlanmıştır);
Ulusal Yönlendirme Mekanizmaları: İnsan Ticareti Mağdurlarının Haklarını Korumaya Yönelik
Ortak Çabalar – Uygulama için bir Kılavuz, İdil Işıl Gül ve Galma Jahic (İngilizce’den çeviren ve
derleyen), OSCE 2006;
İnsan Hakları Komitesi’nin Emsal Kararları (Derleyenler: Raija Hanski – Martin Scheinin,
Türkçe’ye çeviren: Defne Orhun, Türkçe çeviriyi yayına hazırlayan: İdil Işıl Gül), İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005;
Sivil Toplum Kuruluşları için Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu: Birleşmiş Milletler
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne Sunulacak Raporların Hazırlanması ve Sunumu,
Çeviren: İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004;
Avrupa Birliği Hukuku, İdil Işıl Gül ve Lami Bertan Tokuzlu (Türkçe’ye çeviren ve yayına
hazırlayan), Şefik Matbaası, İstanbul 2003;
2
İdari Görevler
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Programlardan Sorumlu Hukuk Fakültesi Dekan
Yardımcısı, 2014 - …
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kamu Hukuku Doktora Programı Direktörü, Eylül 2014- …,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Yüksek Lisans Direktörü, Eylül 2012-…,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Birimi Üyesi, Mart 2009 - ...,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002 – …
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Yüksek Lisans Programı, Yönetici
Asistanı, Eylül 2001 – Eylül 2002.
3
Download