tıbbi terminoloji

advertisement
TIBBİ TERMİNOLOJİ
A
2013 GÜZ ARA 2144-A
1.
Zıt anlamlı kelimelere ne ad verilir?
7.
A) Eponim
B) Antonim
C) Anonim
D) Akronim
E) Kısaltma
2.
A) Kalp dolaşım sistemi içerisinde bir motor
olarak çalışır.
B) Dakikada 60-80 vuruş arasında değişen bir
hızla çalışır.
C) Normal bir insanda ortalama ağırlığı 250-300
gramdır.
D) Kalp kası olarak bilinen düz bir kas
mevcuttur.
Kalp
kası kendiliğinden kasılma özelliğine
E)
sahiptir.
Terminoloji bilim dalı aşağıdaki konulardan
hangisi ile ilgilenir?
A) Kalp hastalıkları
B) Anestezi
C) Anatomi
D) Terimler
E) Bulaşıcı hastalıklar
3.
8.
Anemia nedir?
Latincedeki  harfinin Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
6.
9.
karşılığı
Beta
Sigma
Delta
Gama
Alfa
Hemostaz
Homostaz
Homartroz
Homeostaz
Homeros
Aşağıdakilerden hangisi kalp kapakçığıdır?
10. Aşağıdakilerden hangisi vücudu mikroplara
karşı korur?
A) Lökosit
B) Trombosit
C) Fibrinojen
D) Eritrosit
E) Epitel
Y
E
U
I
O
Büyük
dolaşım
ile
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
uyum
A) Miyokart
B) Endokart
C) Mitral
D) Perikart
E) Ventrikül
Aşağıdakilerden hangisi Latincedeki sesli
harflerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Canlıların
yaşadığı
ortama
sağlamasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Ağrı
B) Kansızlık
C) Kalp atımının artması
D) Kalp atımının azalması
E) Baş dönmesi
4.
Kalp ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
11. Anacusis nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
A) Sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter
B) Vücutta kirlenen kanın kalbe getirildiği
Göz küresinin istemsiz hareketleridir.
Kulaktan gelen iltihaptır.
Kulaktan gelen kanamadır.
Kulak ağrısıdır.
Total işitme kaybıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi üst
yollarına ait anatomik bir yapıdır?
dolaşım çeşididir.
C) Sağ karıncıktaki temiz kan, aort atardamarı
ve diğer atardamarlarla iç organlara ve tüm
dokulara taşınır.
D) Lenfatikler asıl kaynaklardır.
E) Kirlenen kan toplardamarlarla kalbin sol
kulakçığına getirilir.
solunum
A) Trachea
B) Bronchus
C) Larynx
D) Bronşiyol
E) Alveol
1
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2013 GÜZ ARA 2144-A
13. Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasını
tanımlar?
19. Sinir hücrelerinin beslenmesine ve kimyasal
görevlerine katkıda bulunan yardımcı
hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anosmia
B) Epistaxis
C) Rhinorrhea
D) Hemoptysis
E) Cyanosis
A) Oligodendrositler
B) Mikroglialar
C) Astrositler
D) Nöronlar
E) Ependim hücreleri
14. Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta işitme ile
ilgili yapıların bulunduğu kemik yapıdır?
20. Aşağıdakilerden
tanımlar?
A) Ossicula auditus
B) Malleus
C) Cochlea
D) Incus
E) Stapes
A) Amnezi
B) Hysteria
C) Mani
D) Psikonöroz
E) İnsomnia
15. Pneumonia nedir?
Akciğer iltihabıdır.
Nazofarenks iltihabıdır.
C) Akciğerlerden birinin tamamının
büzüşmesidir.
D) Akciğer apsesidir.
E) Akciğer zarı iltihabıdır.
A)
B)
16. Kişinin iç dünyasındaki bir çatışmayı
simgesel bir biçimde dışa vurmasına yol
açan, duygusal veya hareketsel işlevlerdeki
bozulmaya ne ad verilir?
A) Depresyon
B) Mani
C) Şizofreni
D) Psikoz
E) Konversion
17. Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresinin
yapısında bulunmaz?
A) Myozin
B) Çekirdek
C) Akson
D) Stoplazma
E) Dentrit
18. Dura mater, araknoid ve pia
birleşmesiyle
aşağıdakilerden
oluşur?
materin
hangisi
A) Medulla spinalis
B) Kortex
C) Medulla
D) Medulla oblangata
E) Meninks
2
CEVAPLAR
1. B
2. D
3. B
4. E
5. D
6. B
7. D
8. D
9. C
10. A
11. E
12. C
13. B
14. C
15. A
16. E
17. A
18. E
19. C
20. A
hangisi
hafıza
kaybını
Download