emeklilik fonları faaliyet raporu formatı

advertisement
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
YILLIK RAPOR
FAALİYET RAPORU
31.12.2016
I - Fon Bilgileri
İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 03.11.2016
İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 16 12.2016
Halka Arz Tarihi
: 29.12.2016
Fon’un Türü
: Diğer Fonlar – Değişken Fon
Faaliyeti
: Portföy İşletmeciliği
Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı
: 1.000.000.000 -TL
Risk Grubu
: Orta Risk Grubu
Portföy Yöneticisi
: Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
: Fon Kurulu Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Fon Müdürü
: Berna Sema Yiğit Sevindi
Fon Denetçisi
: Erman ELTUT
Telefon No / Faks No
: (216) 665 28 00
E-mail Adresi
:[email protected]
Web Adresi
:www.fibaemeklilik.com.tr
Ömer MERT
Oktay Okan ALPAY
Erol ÖZTÜRKOĞLU
Kubilay ÖZALP
Hasan TÜRKER
/
(216) 665 28 01
Tanım
Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde
alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır.
Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik
planları kapsamında katılımcılara sunulur.
1
Fonun Amacı
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte
olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi
izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon
portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine
oranı azami %20’dir.
Fonun eşik değeri; BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi olarak belirlenmiştir.
Yatırım Stratejisi
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara
uyulur.
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Yurtiçi Ortaklık Payları
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yabancı Ortaklık Payları
Yabancı Borçlanma Araçları
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör)
Yabancı Kira Sertifikaları
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
Varlığa Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Gayrimenkul Sertifikaları
Varantlar/Sertifikalar
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu
Katılma Payları
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli
Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
Asgari
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Azami
%
100
100
10
10
20
20
100
10
25
100
100
100
100
10
20
0
100
0
10
Fon Kuruluş Bilgileri
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28.10.2016 tarih, 12233903-310.01.03- E-11376 sayılı
izinle kuruluşuna izin verilen Fon’un içtüzüğü 03.11.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğu tarafından tescil edilmiş olup 09.11.2016 tarih, 9194 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
09.12.2016 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından 12233903-310.01.03- E-13157 sayılı
belge ile kayda alınan Fon, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nin mükellefidir.
2
Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi 16.12.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 22.12.2016 tarih, 9225 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilmiştir. 28.12.2016 tarihinden itibaren Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır. Fona ilk katılımcı girişi
29.12.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.
Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler
Dönem içinde, herhangi bir değişiklik işlemi yapılmamıştır.
Döneme Ait Genel Değerlendirme
Türkiye ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde %4,5 büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte
beklentilerin altında, -%1,8’lik bir küçülme yaşadı. Temmuz ayında %8,79’a yükseldikten
sonra %7’ye kadar gerileyen Tüketici Fiyat Endeksi ise döviz kurundaki artış ve yıl sonu
fiyatlamaları dolayısıyla Aralık ayında tekrar yükselişe geçerek yılı %8,53 seviyesinde
kapattı. Yılın son 3 aylık bölümü genel olarak ekonomik aktivitenin yavaş, TL’deki değer
kaybının hızlı olduğu bir dönem oldu. ABD Doları, TL’ye karşı yıl içinde %21 civarında değer
artışı yaşayarak yılı 3,52’de kapattı.
Hisse Senedi Piyasası: 2016’nın tepe noktasına Nisan ayına 86,000’in üzerini deneyerek
ulaşan BİST-100 endeksi, bundan sonraki dönemde aşağı yönlü bir trend izleyerek yılı
78.138 seviyesinde kapattı. Endeksin yılın son 3 ayında yaptığı en dikkat çekici hareket, 1
Aralık’ta yılın en düşük noktası olan 72,519’u gördükten sonra toparlanarak yılı 78.138’de
kapatması oldu. Endeksin yılın son çeyreğindeki yükselişi ise %2,1 oldu.
Tahvil Bono Piyasası: Türkiye’nin 10 yıllık tahvilleri Temmuz ayında %9’un altını gördükten
sonra yükseliş trendine girerek yıl sonunda %11’in üzerinde bir banda oturdu. TCMB, global
piyasalardaki trendi gözönünde bulundurarak Kasım ayındaki toplantısında bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 8’e yükseltti. Banka, Aralık ayında ise faizlerde
herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Uluslararası Piyasalar: Uluslararası piyasalarda yılın en son çeyreğinde yaşanan en önemli
gelişme, ABD seçimlerini sürpriz olarak nitelendirilebilecek şekilde Donald Trump’ın
kazanması oldu. Trump’ın ABD büyümesini hızlandırmak için vergi kesintileri, yatırım
harcamaları ve dış ticarette daha korumacı bir tutum izleme sözü vermiş olması, global
varlıklarda dolar lehine, gelişen piyasa para birimleri aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Bu
gelişmelere tepkisiz kalmayan ABD Merkez Bankası FED, Aralık ayı toplantısından 1 yıldan
sonra faizleri ikinci kez artırarak 0,50-0,75 bandına getirdi ve 2017 için 3 tane daha artırım
sinyali verdi.
Yılın son çeyreğinde dikkat çeken bir başka gelişme ise petrol üreticileri karteli OPEC’in 2016
boyunca speküle edilen üretim dondurma anlaşmasını hayata geçirme konusunda anlaşma
sağlaması oldu. OPEC dışında OPEC dışındaki Rusya gibi ülkelerin de desteğini alan bu
3
anlaşma, Brent petrol fiyatlarında öncesinde görülen 45 dolardan 56 dolara kadar bir
yükselme ile yıla girilmesi oldu.
Döneme Ait Fon İşlemleri
Fon portföyünün varlık dağılımı 31.12.2016 tarihi itibari ie aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
AYLIK
31.12.2016
Özel
Sektör
Ters
Repo
Takasbank Para
Piyasası
Vadeli
Mevduat
VOB Nakit
65,72
0,41
4,66
23,53
6,08
Fon’un tahvil/bono ve repo işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile
yapılmıştır. Fon’a ait kıymetler Takasbank’daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve
nakit hareketleri Finasbank A.Ş. Kurumsal Merkez Şubesi’ndeki fon hesabında izlenmektedir.
Fon’un nakit ve varlık takas işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon
Birimi, ve Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi Birim koordinasyonunda Takasbank
uzaktan erişim sistemi, ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler www.fibaemeklilik.com.tr sitesinde
hergün yayınlanmaktadır.
Fonun Performansına İlişkin Bilgiler
Fon 28.12.2016 tarihinde halka arz edilmiş olup, fona ilk katılımcı girişi 29.12.2016 tarihinde
gerçekleşmiştir.
29.12.2016 - 31.12.2016 döneminde fonun birim pay değeri % 0.20 artış göstermiş olup aynı
dönemde Fon’un eşik değer getirisi % 0.09 olmuştur.
4
Hasan TÜRKER
Fon Kurulu Üyesi
Erol ÖZTÜRKOĞLU
Fon Kurulu Başkanı
5
Download