Kırık, Çıkık ve Burkulmalar - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu
veya kendiliğinden oluşur.
• Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır.
Kapalı Kırık:
• Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır.
Açık Kırık:
• Deri bütünlüğü de bozulmuştur.
• Kırık uçları dışarı çıkabilir.
• Kanama ve enfeksiyon tehlikesi vardır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Belirtileri:
Hareket ile artan ağrı,
Şekil bozukluğu,
Hareket kaybı,
Ödem ve kanama nedeniyle morarma,
Ağrılı bölgelerin tespiti elle muayene sonucunda yapılır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
İlkyardım:
Yaşamı tehdit eden yaralanmalara önem verilmelidir.
Hasta hareket ettirilmemelidir.
Kol etkilenmişse; yüzük, saat vb eşyalar çıkarılır.
Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak,
sert malzemelerle ve yakındaki eklemleri de içine
alacak şekilde tespit edilmelidir.
Açık kırıklarda tespitten önce yara üzeri kapatılır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Kırık bölgede sık aralıklarla derinin rengi ve ısısı kontrol edilir.
Kol ve bacaklar yukarıda tutulur.
Hasta sıcak tutulur.
Tıbbi yardım istenir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
• Eklem yüzeylerinin zorlanmalar sonucu anlık olarak ayrılmasına
burkulma denir.
Belirtileri:
Burkulan bölgede ağrı,
Kızarma, şişlik,
İşlev kaybıdır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
İlkyardım:
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.
Bölge, şişliği azaltmak için yukarı kaldırılır.
İlk 30 dk soğuk uygulama yapılırsa şişliğin inmesi sağlanabilir.
Hareket ettirilmez.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
• Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Çıkıklar
kendiliğinden iyileşmezler.
Belirtileri:
Yoğun ağrı,
Şişlik ve kızarıklık,
İşlev kaybıdır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
İlkyardım:
Eklem aynen bulunduğu gibi tespit edilmelidir.
Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.
Hastaya ağızdan bir şey verilmez.
Bölgede deri rengi ve ısısı kontrol edilir.
112 aranır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
 Kırık-Çıkık ve Burkulmalarda Tespit
Tespit için ilkyardımcı eldeki malzemeleri kullanır.
Bunlar; üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp,
kravat vb. olabilir.
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulur.
Yara varsa üzeri temiz bezle kapatılır.
Tespit bölgesi önce yumuşak malzeme ile kaplanır.
Yaralı bölge bulunduğu
Düzeltilmeye çalışılmaz.
şekilde
tespit
edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Tespit, kırık-çıkık ve burkulmanın hem altında hem de
üstünde bulunan eklemi içerecek şekilde yapılmalıdır.
Alt Kol ve Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti:
Kol altına yumuşak malzeme konur.
Kol askısı veya üçgen bandaj yerleştirilir.
El dirsek hizasından bükülüdür.
Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir.
Tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde
olmalıdır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
‘Kol askısı desteği’ göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir. Bu
amaçla geniş bir bandajda kullanılabilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Üst Kol Kemiği Kırığı Tespiti:
Sert tespit malzemesiyle yapılır.
Tespit malzemeleri yerleştirilmeden önce kolun altına (boşluklardan
yararlanarak) iki şerit yerleştirilir.
Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği içine alacak
şekilde sabitlenir.
Uzun olan ise omuz ve dirseği içine alacak şekilde sabitlenir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak
kol tespit edilir.
Dirsek tespiti için kol askısı takılır.
Omuz tespiti için göğüs ve yaralı kol üzerinden
geniş kumaş şerit veya üçgen bandaj uygulanır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Dirsek Kırığı Tespiti:
Kol
gergin
halde
bulunduysa,
hastanın
vücudu boyunca gergin ve
deri ile arası yumuşak
malzeme ile doldurulmuş
malzemeler yardımı ile
tespit edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Eğer bükülü halde
bulunmuş ise kol askısı
desteği ile tespit edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Kol Askısıyla Dirsek, Bilek ve El Tespiti:
Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önlemek için üçgen kol askısı
yerleştirilir.
Hastanın boynunun arkasında düğümlenir.
Aşırı hareketleri engellemek için geniş bir bandaj ile gövdeye bağlanır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Sert Malzemeler ile Dirsek Kemiği ve Alt Kol Kemiği Kırığı Tespiti:
Alt kol altına iki şerit yerleştirilir.
Sert tespit malzemelerinden biri parmak diplerinden dirseğe kadar
içe, diğeri ise elin dış yüzünden dirseğe kadar dışa yerleştirilir.
Daha önce yerleştirilen şeritler bağlanır.
Dirsek eklemini tespit etmek için kol askısı takılır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Bilek Kemiklerinde veya El Tarak Kemiklerinde Tespit:
Kol askısı ile tespit etmek yeterlidir.
Parmak Kemiği Kırık ve Çıkıklarında Tespit:
Yaralı parmak yanındaki sağlam parmakla sarılarak tespit edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Pelvis Kemiği Kırığı Tespiti:
İki bacak arasına dolgu malzemesi konur.
• İlk olarak bilekler bir bandajla sekiz şeklinde tespit edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
 Doğal boşluklardan (dizler ve bilekler) yararlanılarak ikisi diz ve
bilekler, diğer ikisi de diz ile kalça arasına sokulan bandajlar
düğümlenir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Femur Kemiği Kırığı Tespiti:
Bir adet sert tespit malzemesi ve yanında da sağlam olan diğer bacak
kullanılır.
Öncelikle bir el ayağın üst kısmına, diğeri de alttan bileğe konur ve
sağlam bacakla aynı hizaya getirmek için yavaşça döndürülerek çekilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Bacaklar arasına dolgu malzemesi konur.
Ayak bilekleri bir bandaj ile sekiz şeklinde sabitlenir.
Hastanın altından vücut boşlukları kullanılarak 6 adet kumaş şerit
geçirilir.
• Koltuk altından ayağa kadar tespit malzemesi yerleştirilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Tüm bandajlar bağlanır.
Eğer sert tespit malzemesi yoksa, sağlam olan bacak tespit için
kullanılır.
Patella Kırığı Tespiti:
İki bacak geniş bandajlar ile birleştirilir ve diz kapağı tespit edilir.
Sert tespit malzemesi, varsa kalçadan ayağa kadar yaralı bacağın
altına yerleştirilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Geniş bandajlar, ikisi kalça ve diz diğer ikisi de diz ile bilekler arasına
gelecek şekilde bağlanır.
Bunun üzerine tespit malzemesini ekleme sabitlemek için sekiz
şeklinde bir bandaj bağlanır.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Tibia Kemiği Tespiti:
Bacaklar tutulur ve yavaşça çekilerek aynı hizaya
getirilir.
Doğal boşluklardan kumaş şeritler geçirilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Tespit malzemelerinin bir içte, kasıktan ayağa kadar diğeri ise dışta
kalçadan ayağa kadar yerleştirilir.
Sonra da diğer şeritler düğümlenir.
Ayak Bileğinin ve Ayağın Tespiti:
Ayakkabılar çıkarılmaz, sadece bağları çözülür.
Bilek seviyesinde sarılmış bir bandajla her iki ayak tespit edilir.
Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
Yumuşak
malzemelerle
kaplanmış sert bir yüzeye
dayanmak
suretiyle,
bacakları yukarıda tutmak
gerekir.
Download