ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER

advertisement
ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 6. SINIFLAR
SOSYAL BİLGİLER HAFTA SONU EV ÇALIŞMASI
28 – 29 Eylül 2013
1.
Aşağıdaki yıldızların etrafına kalabalık ve grubun özelliklerini yazınız.
KALABALIK
GRUP
2. Ülkemizde bildiğin kurumları seklin etrafına yazınız.
KURUMLAR
DEĞERLENDİRME
Aşağıda grup ve kumun özellikleri karışık
olarak verilmiştir. Bunları doğru bir şekilde
tabloya yerleştirebilir misin?











KALABALIK
Ortak amaçları vardır
Süreklilik yoktur
Rastlantı sonucu bir araya gelirler
Birbirlerini yakından tanırlar
Ortak amaçları yoktur
Uzun süre bir aradadırlar
Birbirlerini yakından tanımazlar
Aralarında ilişki ve alışveriş yoktur
Aralarında alışveriş ve ilişki vardır
İsteyerek, planlayarak bir araya gelirler











GRUP
OLGU VE GÖRÜŞÜ KAVRAYALIM MI?
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan
hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu hakkında bana bilgi verir
misiniz?
Cümleler
Atatürk Türk tarihinin öğrenilmesine çok büyük önem vermiştir.
Her olayın birden çok nedeni ve sonucu vardır
Yaşadığınız herhangi bir olay sadece bizi ilgilendirir
Yapacağımız bilimsel bir araştırmada öncelikle konumuzu tespit etmeliyiz
Bilimsel bir araştırmada kaynak göstermek zorunlu değildir.
Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için Yüksek Öğrenim Kurumunu açmıştır
Olgu ve görüş birbirinden farklı kavramlardır
Fizik Sosyal Bilimlerin en önemli dersidir
Özgürlük denince kişinin her istediğini serbestçe yapması aklımıza gelmelidir
Atatürk Türk dilini geliştirmek ve korumak için TDK'yı kurmuştur.
Doğru
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesi ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
hangisinin olgu hangisinin görüş ve hangisinin kavram olduğu
hakkında bana bilgi verir misiniz?
Cümleler
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
Yeryüzü şekilleri o yerin fiziki özellikleri ile ilgilidir.
Türkiye'nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülke Almanya'dır.
Nemrut Dağı, Güneş'in doğuşunun izlendiği en güzel yerdir.
Yeryüzü şekillerinin dağlık olduğu alanlarda ekonomik faaliyetler sınırlıdır.
Turizm gelirlerini artırmaya çalışan Antalya'nın son reklâm filmi çok ilgi çekiciydi.
Marmara Bölgesi Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu bölgedir.
Karadeniz Bölgesi yağmurlu havasına rağmen doğal güzellikleri bakımından
muhteşemdir.
Sosyal bilimler insan hayatını kolaylaştıran en etkili bilimdir
Sosyal bilimler sayesinde insanlar bilgi birikimine sahip olurlar.
Nüfus yoğunluğu o yerin yüzölçümü ile doğrudan ilişkilidir.
Cevap
Yanlış
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“…………….” denir.

Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “…………..”
denir.

İlgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kişiyi etkileyen her türlü gelişmeye
ise “………….” denir.

“ İlçemizin en güzel yeri gölleridir“.diyen biri……………….belirtmiştir.

“ Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.“dersek ……………….cümlesi
olur.
1. “Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir. “
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?
A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.
B) Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.
C) Ailede bütün kararları baba verir.
D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.
2. Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”Bu durum
hangisini doğrular?
A) Görüşler kişiden kişiye değişir.
B) Ali Ahmet’ten daha zekidir.
C) Olguların ispatlanabileceğini.
D) Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.
3. Aşağıdaki cümlelerin olgu mu görüş mü olduğunu belirtin?
( ) Tarihte kutulan ilk Türk Devleti Hun’lardır.
( ) En sevdiğim ders Sosyal Bilgilerdir.
( ) 10 Kasım 1938’de Atatürk öldü.
( ) Dünya tarihindeki en büyük devlet Osmanlı Devleti’dir.
( ) Hokkabaz Filmi hiç de güzel değilmiş.
( ) Sınav filminde öğrenciler soruları çaldılar.
( ) Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’tür.
( ) Türkiye'nin en güzel ili Antalya'dır.
( ) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
( ) ÖSYM başkanı Erdoğan Teziç 2006 yılında ek yerleştirme ile 74 bin 275 kişi üniversiteye yerleştiğini
bildirdi
Download