kurum, birey, grup, iş bölümü, liderlik, kimlik, rol, davranış, sorumluluk

advertisement
İPSALA HACIKÖY ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ KAVRAM HARİTASI
KURUM, BİREY, GRUP, İŞ BÖLÜMÜ, LİDERLİK, KİMLİK, ROL, DAVRANIŞ,
SORUMLULUK
{...........................................}
{....................................}
Genellikle birtakım özellikler
paylaşan, birbiriyle
etkileşen,grup üyelerinin
beklentilerini ve
zorunluluklarını karşılayan ve
ortak bir kimliği paylaşan
insanlardan oluşan bir
topluluktur.
{.................................}
Toplumsal bir varlık olarak
insana özgü olan belirtiler ya
da nitelik ve özelliklerle,
birinin belirli bir kimse
olmasını sağlayan şartların
bütünü
{...................................}
Bir kişinin diğerlerini
yönlendirme ve onların
davranışlarını olumlu yönde
etkileme yeteneğidir.
Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim
halinde bir arada bulunan
insanların, toplum içinde nasıl
davranmaları gerektiğini ve bu
davranışların kurallarını belirleyen,
kişilere belli şekillerde
davranışlarda bulunması için
zorlayıcı etkide bulunan, aralarında
birlik ve bütünlük olan, uyumlu ve
örgütlü bütünlerdir
{.............................}
Toplumları oluşturan ve
düşünsel, duygusal,
iradeyle ilgili nitelikleri
toplum içinde belirlenen
insanların her biri, fert.
{.....................................}
{....................................}
Bir iş, faaliyet, hizmet veya üretimin her
bir kısmının ayrı ayrı birimler veya
kişiler tarafından yapılması
Kişinin kendine ve başkalarına
karşı yerine getirilmesi gereken
yükümlülüklerini zamanında
yerine getirmesi zorunluluğudur.
{..................................}
belli bir toplumsal konum ya
da statüye sahip bireyden
beklenen davranış.
Gökhan YENİCELİ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
{........................................}
Bir varlığın ya da sistemin
çevreye ve içinde bulunan
koşullara göre verilen tepkidir.
Download