1-15 Nisan 2011 SAYI: 10 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın

advertisement
MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu
1-15 Nisan 2011 SAYI: 10
Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yükselmeye Devam Ediyor
2005 yılını 100 puanla baz yıl olarak alan Sanayi Üretim Endeksi 2011 Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre % 13,9 artışla 113,4 olarak gerçekleşti. Endeks, Ocak ayına göre ise % 4,1 oranında düşüş gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlara göre ise bu düşüş sadece % 1,7 oranında oldu. Şubat ayı endeksi, yıllık bazda olmak üzere, imalat sanayi sektöründe
% 14,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektöründe % 11,3, madencilik ve taşocakçılığında ise % 6,4 oranlarında artışa işaret etti.
Kaynak: TÜİK
TÜFE Rekora Doymuyor
2011 Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre % 0,42,
2010 Mart ayına göre ise sadece % 3,99
oranında artış göstererek yıllık bazda son
41 yılın en düşük enflasyonu olarak rekor kırdı. Tüketici fiyatlarında ana harcama grupları itibari ile bir önceki aya göre
en yüksek artış %1,57 ile, ulaştırma grubunda gerçekleşti. Yıllık olarak en büyük
enflasyon ise % 8,01’lik bir oranla Şubat
ayında olduğu gibi yine lokanta ve oteller
grubunda görüldü.
Kaynak: TÜİK
Mart 2011 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise bir önceki aya göre % 1,22 ve geçen senenin aynı ayına göre
% 10,08 oranında arttı. ÜFE’de bir önceki aya göre en yüksek artış gösteren alt sektörler, sırasıyla, metal cevheri, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı oldu.
1
İthalatın Artış Hızı Dış Ticaret Açığını Tetikliyor
Kaynak: TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;
2011 yılı Şubat ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat % 22,2 artarak 10,1 milyar dolar, ithalat ise %
48,7 artarak 17,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla, Şubat ayında dış ticaret açığı, bir yıl öncesine oranla % 111 artışla 7,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlarla, 2010 Şubat ayında % 70,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 Şubat ayında % 57,7’ye geriledi. Ancak bu rakam, % 56,7 seviyesinde olduğu 2011 Ocak ayına göre ise iyileştirme göstermiş oldu.
Büyüme ve Üretim Arttıkça Cari Açık Tırmanıyor
2011 Şubat ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerine göre, cari işlemler hesabı 6,1 milyar dolar açık verdi.
Böylece, yeni yılın ilk iki ayındaki cari açık 12 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2010’un aynı döneminde bu
rakam 5,8 milyar dolardı. Yıllık bazdaki bu artışa, ihracat ve ithalat arasındaki farkı gösteren mal dengesinde ortaya çıkan ve geçen yılın aynı dönemine göre % 129’luk artış gösteren açık sebep oldu. Öncü göstergelerin devam ettiğini gösterdiği büyümenin getirmiş olduğu ihracat ve üretim silsilesinin bir sonucu olarak, yaklaşık % 73’ü ara mallardan oluşan ithalatımızda, artan petrol fiyatlarının da etkisi göz önüne alındığında, bir artış yaşanmış olması ve böylece cari açığın tırmanmış olması beklenen bir gelişme olmuştur.
Cari Açık Finanse Edilecek Durumda
Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin, cari açığı finanse etmekte değerlendirilen kalemlerinden “net hata ve
noksan”, yani kaynağı belli olmayan döviz girişleri, 2011 Şubat ayında yüksek hacmiyle dikkat çekti. Yılın
ilk 2 ayında, net hata ve noksan hesabının, cari açığın % 46’sını finanse edebilecek durumda olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, “finans hesabı”na bakıldığında da, sıcak para girişi diye tabir edilen ve ilk 2 aydaki hacmi 5 milyar dolar civarında olan portföy yatırımlarındaki artışın da dikkat çekici olduğu gözlemlendi.
Bu kalemde ilk 2 ayda gerçekleşen ve geçen senenin aynı dönemine göre 7 kat fazla olan artışın, yabancıların borç senetlerine (tahvillere) gösterdikleri ilgiden kaynaklandığı görüldü.
2
Download