EL YAZINIZDA KÜÇÜLME VAR İSE PARKİNSON HASTASI

advertisement
EL YAZINIZDA KÜÇÜLME VAR İSE PARKİNSON HASTASI OLABİLİRSİNİZ
Eğer titreme, hareketlerde yavaşlama, kollar, bacaklar veya gövdede katılık, denge sorunu,
düşme yaşıyorsanız parkinson hastası olabilirsiniz. Hemen bir nöroloğa başvurmalısınız…
İstirahatte ellerde titreme, el yazısında küçülme, karakter değişikliği, koku alma duyusunda
bozulma, uyku sırasında bağırma, kol, bacak gövdede katılık, hareket güçlüğü, yürüyüş
sırasında kolların sallanmaması, ses tonunda azalma, konuşmada ve yüz ifadesinde
monotonlaşma, donuklaşma, göz kırpmada azalma, vücudun dikliğini yitirip öne doğru
eğilmesi, baş dönmesi ve baygınlık hissi de Parkinson hastalığını düşündürecek diğer bulgular
arasındadır.
Her yıl 11 Nisan günü hastalığa farkındalık yaratmak ve hasta, hasta yakınları ve
toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla ‘Dünya Parkinson Hastalığı Günü’ olarak kabul
edilmiştir.
Birliğimize bağlı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
Anabilim Dalı Poliklinikleri bünyesinde parkinson hastalığının da arasında bulunduğu hareket
bozukluğu hastalıklarına, ilgili özel dal polikliniğimizde akademisyen sorumluluğunda tanı ve
tedavi hizmetleri verilmektedir. İlaç tedavileri dışında seçilmiş, uygun hastalarımıza da
Hastanemiz
Beyin
Cerrahisi
Bölümü
işbirliğiyle
beyin
pili
uygulamaları
da
gerçekleştirilmektedir. Parkinson Hastalığı tedavisindeki amacımız destekleyici tedavi
yaklaşımlarını da katarak hastanın günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak,
yaşam kalitesini yükseltmektir.
Sağlıklı günler dileğiyle…
Doç. Dr. Neşe Tuncer Elmacı
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Download