BASIN BÜLTENİ GENÇLİK VE DEĞERLERİMİZ 08.05.2014

advertisement
BASIN BÜLTENİ
GENÇLİK VE DEĞERLERİMİZ
08.05.2014 tarihinde Yüksekokulumuzda düzenlenen “Gençlik ve Değerlerimiz” isimli panele
panelist olarak Akören İlçe Müftüsü İdris Sami SÜMER katıldı.
Günümüz gençliğinin değerlerimize verdiği önem üzerinde duran, değerlerimize sahip çıkılması
gerektiğini vurgulayan SÜMER, insan kavramından yola çıkarak şöyle bir tanım yapmıştır: “ İnsan,
birbirini seven varlık demektir.”
Allah’ın insanı en üstün, en değerli varlık olarak yarattığını söyleyen SÜMER Kur’an-ı Kerim’de
insanın yaratılışıyla ilgili “ Allah insanoğlunu yaratacağı zaman melekler, onun topraktan yaratılışına
ve dünyaya gönderilişine karşı çıkıp dünyayı karıştıracak, orda fitne çıkaracak bir canlı olduğunu
söylemişler. Allah da onlara bedenini topraktan yarattığını fakat kendi ruhundan üflediğini
söylemiştir. İnsana güvendiğini belirtmiştir.”
Allah (C.C.) “Ademoğlunu şerefli kıldım, onlara ihsanlarda bulundum.” Ayetini hatırlatan SÜMER
“İnsanın iki yönü vardır. İyi ile kötü arasında nötr noktada duran insan eğitimle yücelebilen
eğitimsizlikle alçalabilen bir varlıktır. Peygamberlerin ve İslam Dini’nin amacı da budur.” diyerek
eğitimin önemini vurgulamıştır.
Peygamberimizin ahlakından örnekler veren ve İslam ahlakına göre hayatımızı şekillendirmeyi
öğütleyen sayın SÜMER, katılımcıların sorularını cevaplayarak,
bilgiyi doğru kaynaklardan
edinmelerini tavsiye ederek iyi dileklerle konuşmasını tamamladı.
Download