Aylın Çelik 2. Doğum Tarihi: 02.07.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Aylın Çelik
2. Doğum Tarihi: 02.07.1983
3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Alan
Üniversite
İktisat
Trakya Üniversitesi
Lisans
Finans Yönetimi
İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans
Muhasebe
ve
İstanbul Ticaret
Doktora
Denetim
Üniversitesi
5. Akademik Ünvanlar:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler:
Yıl
2002-2006
2010-2012
2015-
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
ÇEVİRİLER:
8. Projeler
9. İdari Görevler:
10. Bilimsel Kuruluşlara üyelikler:
11. Ödüller, Kurslar ve Belgeler
Katıldığı Kurs ve Seminerler
 Chıchester School Of Londan (İngilizce Kursu Bitirme Sertifikası)- (1997)
 Vadeli Piyasa İşlemleri ve Risk Yönetimi Semineri Uğur Civelek tarafından verilmiş
Trakya Üniversitesinde katılmıştır. (2006)
 Finansbank eğitim birimi Bireysel Müşteri Hizmetleri Yetkilisi eğitim programını
Başarı ile tamamlamış eğitim sertifikası almıştır.(2006)
 Tahvil ve Bono Piyasası eğitimi Detay Eğitim Teknolojik Danışmanlık tarafından
Finansbank personeli mensubu olarak katılmıştır.(2007)
 Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar eğitimi Detay Eğitim Teknolojik Danışmanlık
tarafından Finansbank personeli mensubu olarak katılmıştır.(2007)
 Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları eğitimi Detay Eğitim Teknolojik Danışmanlık
tarafından Finansbank personeli mensubu olarak katılmıştır.(2007)
 Hisse Senedi Piyasaları eğitimi Dr. Şenol Babuşcu tarafından verilmiş ve TEB personeli
mensubu olarak katılmıştır.(2009)
 SMMM meslek ruhsatı
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
a. Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri
b. Önlisans Dersleri:
1) Finans Yönetimi
2) Finansal Hizmet Pazarlaması
3) Muhasebe İşlemleri
4) Turizm İşletmeciliği Muhasebesi
5) Banka ve Sigorta Muhasebesi
6) Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü
13.İletişim Bilgileri:
Mail:[email protected]
Tel:
Download