Descartes Frederick Copleston Felsefe Tarihi — Spinoza

advertisement
COPLESTON / FELSEFE TARİHİ
Frederick Copleston
Felsefe Tarihi — Descartes
Frederick Copleston
Felsefe Tarihi — Spinoza
MODERN FELSEFE CİLT 4 BÖLÜM A
MODERN FELSEFE CİLT 4 BÖLÜM B
“
René Descartes 1596’da Touraine’de doğdu.
1604’de babası tarafından La Flèche kolejine
gönderildi. Henry IV tarafından kurulan Kolej
İsa Toplumunun Babaları [Jesuitler] tarafından
yönetiliyordu. ... Descartes geleneksel eğitimine
karşı daha sonra oldukça sert bir eleştiri yöneltti
ve daha bir öğrenciyken ona öğretilenlerden
(matematik dışında) büyük hoşnutsuzluk duydu.
... Paris’teki yaşamın ilgisini dağıttığını gördü, ve
1628’de Hollanda’ya çekilerek 1649’a dek orada
kaldı. ... Traité du monde başlıklı çalışmasının
yayımlanışı Galileo’nun kınanması nedeniyle
askıya alındı. ...
”
İÇİNDEKİLER (BÖLÜMSEL): BİR. MODERN
FELSEFEYE GİRİŞ: 2. Kıta Ussalcılığı; 3. İngiliz
Görgücülüğü; 7. Tarih Felsefesin Doğuşu; İKİ:
3. Descartes’ın Yöntem Düşüncesi; 4. Doğuştan
Düşünceler Kuramı; 5. Yöntemsel Kuşku; ÜÇ: 1.
Cogito, ergo sum; 3. Gerçeklik Ölçütü; 4. Tanrının
Varoluşu; 7. Matematiğin Pekinliği; DÖRT: 2.
Tözler ve Birincil Yüklemleri; 3. Anlık ve Beden
Arasındaki İlişki; BEŞ: 7. Devim Yasaları; ALTI:
1. İnsanın Özgürlük Bilinci
Frederick Copleston
Descartes
Çeviren: Aziz Yardımlı
3. baskı; 11,5 × 19 cm; 200 sayfa
ISBN 975 397 030 3 • 16 TL
52
“
Spinoza’nın felsefesinin en göze çarpan
düşüncesi yalnızca tek bir tözün var olduğudur:
Doğa ile özdeşleştirilmiş sonsuz tanrısal töz;
Deus sive Natura, Tanrı ya da Doğa. Ve
Törebilim’ de sunulduğu biçimiyle bu felsefenin
çarpıcı bir özelliği sunuluşunun geometrik
biçimidir. Bu çalışma beş bölüme ayrılır ve
bunlarda sırayla şu konular ele alınır: Tanrı,
anlığın doğası ya da kökeni, duyguların köken ve
doğaları, anlığın gücü ya da insan özgürlüğü.
”
İÇİNDEKİLER (BÖLÜMSEL): BİR. 3.
Geometrik Yöntem; İKİ; 1. Töz ve Yüklemleri;
2. Sonsuz Kipler; 3. Sonlu Kiplerin Üretimi;
4. Anlık ve Beden; 5. Sonsal Nedenselliğin
Ortadan Kaldırılması; ÜÇ: Bilgi Düzeyleri ya da
Dereceleri; 2. Karışık Deneyim; Evrensel İdealar;
Yanlışlık; 3. Bilimsel Bilgi; DÖRT: 2. Conatus;
Haz ve Acı; 5. Kölelik ve Özgürlük; 6. Anlıksal
Tanrı Sevgisi; 7. İnsan Anlığının ‘Bengiliği’; BEŞ:
1. Doğal Hak; 2. Politik Toplumun Temeli; 3.
Egemenlik ve Hükümet; 4. Devletler Arasındaki
İlişkiler; 5. Özgürlük ve Hoşgörü.
Frederick Copleston
Spinoza
Çeviren: Aziz Yardımlı
3. baskı; 11,5 × 19 cm; 104 sayfa
ISBN 975 397 102 7 (DÖRDÜNCÜ BASIM YAKINDA)
www.ideayayinevi.com
Download