Hurafeler yeryüzünü ateşe verir, felsefe ise alevle

advertisement
Adı Soyadı: Baran USLU
Sınıf/ No: 11-E / 396
Ders: Felsefe
Konu: “Hurafeler yeryüzünü ateşe verir, felsefe ise alevleri söndürür.” ( Voltaire) sözünü yorumlayınız.
Aydınlanmanın Gücü
Voltaire 18. Yüzyılın sonlarında yaşamış bir Fransız düşünürdür. Aydınlanma çağının en önemli
düşünürlerinden birisidir. Ve tıpkı J.J Rousseau gibi fikirleriyle toplumu etkilemiş, Fransız devriminin
gerçekleşmesinde öncü rolü oynamıştır.
Ortaçağ Avrupa’sı ya da birçok Avrupalının deyimiyle “Karanlık dönem” de özgür düşünce tamamen
terk edilmişti. “ Skolastik düşünce” dediğimiz bu dar görüş Avrupayı etkisi altına almıştı. Bu dönemde
kiliseye karşı çıkan düşünce adamları korkunç yaptırımlarla karşı karşı karşıya kalmışlardır. Kısacası
hurafeler Avrupa’yı resmen ateşe vermişti. Ancak bu böyle devam etmedi. İlk kıvılcım İtalya’dan geldi.
Rönesans başlamıştı. Kilisenin yarattığı korku hükümranlığına ve cehalete karşı ilk başkaldırı ortaya
çıktı. İnsanlar tıpkı Antikçağda olduğu gibi hurafelerden uzak akla ve mantığa dayalı düşünmeye
başladı. Ardından Almanya’da Martin Luther önderliğinde reform hareketi başladı. Sonrasında
Aydınlanma çağı ile felsefî düşünce dinin hegemonyasını kırdı. J.Locke, T. Hobbes, gibi önemli
düşünürler ortaya çıktı ve özgür düşünce ortamı oluştu. Fransız devrimi ve Sanayi devrimi ile beraber
kilise tarihe karışacaktı.
Voltaire’nin bu sözü yukarıdaki anlatılanların bir özetidir. Ortaçağda Avrupa’yı yakan hurafenin
alevlerini Aydınlanma Çağı ile beraber felsefe söndürmüştür. Hurafelerin yarattığı karanlık akıl ve
mantık yoluyla aydınlanmıştır.
Download