Diyafragma Paralizisi Erişkinlerde tek taraflı diyafragma paralizisi solu

advertisement
Diyafragma Paralizisi
Erişkinlerde tek taraflı diyafragma paralizisi solunum sıkıntısına yol açmazken bebeklerde ve küçük
çocuklarda mekanik ventilatör gerektirecek kadar
ciddi boyutlarda olabilmektedir.
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Orhan Yücel
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Diyafragma Paralizisinin Etyolojisi
• Bebeklerde en sık etyoloji kardiyak girişimlerdir
• Doğum travması
• Bebeklerde mediastinal kitle rezeksiyonu sonrası
• Erişkinlerde en sık etyoloji , kardiyak girişime
bağlı topikal hipotermidir.
• Neoplazmlar nedeniyle frenik sinirin innvazyona
uğraması
• Mediastinotomi, juguler veya subklavien kateterizasyon, elektrot yerleştirilmesi ve boyun-toraks
bölgesine uygulanan diğer cerrahiler sonrası
• Travma (medulla spinalisin yüksek seviyeli yaralanmaları)
• Enfeksiyonlar
• İdiyopatik
Tanı
• Paralizi tanısını kesin koyabilmek için sniff (koklama) testi ile fluoroskopide paradoksal hareket izlenmelidir.
Tedavi
• Bebek ve çocuklarda başlangıç tedavisinde, mekanik ventilatör desteğinde paralitik kısım alt tarafta kalacak şekilde pozisyon verilerek 2 hafta
1
330
süre ile takip edilmelidir.
• Uzun süreli tedavi amacıyla; yükselmiş diyafragmayı düzleştirmek ve mediastenin karşı tarafa
doğru yer değiştirmesini önleyerek solunum rahatlatmak
Tablo 1. Eventrasyon ile Paralizi ayrımı
Özellik
Eventrasyon
Paralizi
İnsidans
Nadir
Sık
Etyoloji
Diyafragmanın oluşumunda konjenital anomali
Kazanılmış lezyon
Konjenital anomali ile birliktelik
Evet
Hayır
Frenik Sinir
İntakt
Sıklıkla anormal
Diyafragmanın görünümü
Kas tabakasında belirgin
azalma, membranöz görünüm
Atrofik fakat kaslı
Sniff Testi
Azalmış hareketlilik, paradoksal hareket yok
Paradoksal hareketlilik
2
331
Download