Çocuklarda Göz Hastalıkları

advertisement
Çocuklarda Göz Hastalıkları
Erişkinlerde görülen göz hastalıklarının bir çoğu daha az sıklıkla olmak üzere
bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir.
ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ RAHATSIZLIKLARI:
Görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğuştan
katarakt, doğuştan göz tansiyonu (glokom), doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı,
doğuştan anomaliler, bazı göz tümörleri olarak sıralanabilir.
BEBEK NE ZAMAN GÖZ DOKTORUNA GÖTÜRÜLMELİDİR?
Anne-baba, bebekte veya çocukta herhangi bir göz rahatsızlığından
şüpheleniyorsa hemen bir göz doktoruna başvurmalıdır. Göz muayenesi için
bebeğin belirli bir aya veya yaşa gelmesi beklenmemelidir. Bebeklerde ve küçük
çocuklarda göz muayenesi genellikle çok güç olmaktadır, fakat imkansız değildir.
Eğer bebek çok ağlar ve muayene olmaya kesinlikle karşı koyarsa narkozla
muayene edilmelidir. Böylece herhangi bir rahatsızlık varsa erkenden teşhis edilip
tedaviye başlanır. BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GÖRME BOZUKLUKLARI BELİRTİLERİ:
Bebekte içe kayma varsa çoğunlukla, hipermetropi ve görme tembelliği ile
birliktedir. Bu durumda tedavi için bebeğin büyümesinin beklenmesi yapılabilecek
büyük bir hatadır. Çünkü şaşılıklarda, hiç beklenilmeden bir an önce gözdeki
bozukluğun ve derecesinin, varsa görme tembelliğinin tespit edilip hemen uygun
gözlüğün verilerek uygun tedaviye başlanılması son derece önemlidir. Ayrıca,
bebeklerde ve çocuklarda şaşılık olmaksızın görmelerinde bir zayıflık hissedilirse,
örneğin çocuk televizyonu çok yakından izliyorsa, kitaba-deftere çok yaklaşarak
okuyup-yazıyorsa, gözlerini sürekli kırpıştırıyorsa, başına belirli bir pozisyon
vererek görmeye çalışıyorsa, gözlerini kısarak bakıyorsa, bir gözünü kapatarak
veya kısarak diğer gözüyle görmeye çalışıyorsa hemen muayene edilmeli ve bir
görme bozukluğu teşhis edilirse gözlük takılmalı veya gerekli tedaviye geçilmelidir.
BEBEKTE GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞI:
Yeni doğan bebeğin bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma
görülürse, göz yaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceği düşünülerek bir göz
1/2
Çocuklarda Göz Hastalıkları
doktoruna başvurulmalıdır. Teşhis doğrulanırsa doktor önce göz yaşı kesesine
masaj yapılmasını ve bazı göz damlalarının kullanılmasını tavsiye edecek,
sulanma ve çapaklanma düzelmediğinde ise narkoz altında göz yaşı kanalının
açılmasını önerecektir. Doğuştan göz yaşı kanalı tıkanıklığı, bebek 18 aylık
olmadan önce tedavi edilmelidir. Çünkü 18 aylıktan önce basit bir girişimle
düzeltilebilen bu problem için ileri yaşlarda ameliyat gerekli olmaktadır. DOĞUŞTAN KATARAKT:
Yeni doğan bebeğin gözbebeğinde beyazlık görüldüğünde, hemen doktora
başvurulmalıdır. Bu durum, çoğunlukla doğuştan kataraktın belirtisidir; tek gözde
veya her iki gözde olabilir ve ameliyatı gerektiren bir durumdur. Yine
gözbebeğinde beyazlık veya parlama ile ortaya çıkan ve bebeklerde görülen bir
göziçi tümörü de mevcuttur. Bu durum da acil olarak doktora başvurmayı
gerektiren önemli bir hastalıktır. DOĞUŞTAN GLOKOM (GÖZ TANSİYONU):
Yeni doğanlarda görülen önemli bir hastalık da, doğuştan glokomdur (göz
tansiyonu yüksekliği). Bu hastalık başlangıçta bir belirti vermediği halde ilerledikçe
bebeğin gözünün irileştiği, büyüdüğü dikkat çeker, ayrıca ışığa bakamama
sulanma gibi belirtiler de tabloya eklenir. Tedavi edilmediği takdirde hastalığın
ilerleyen dönemlerinde, gözün saydam tabakasının zamanla bulanıklaştığı ve
giderek beyazlaştığı görülür. Bu durumda bebek, giderek görmesini
kaybedecektir. Hastalık başlangıç döneminde teşhis edildiğinde, yapılacak
ameliyatla göz tansiyonu düşecek ve görme kaybı önlenecektir. Fakat doğuştan
glokomlu bebeklerde, ameliyattan bir süre sonra göz tansiyonu tekrar yükselebilir
ve tekrar ameliyat gerekebilir. Bebeklerde görülen glokom, erişkinlerde görülen
glokoma göre daha inatçı bir glokom türü olup bazen birkaç ameliyat bile
gerekebilir. 2/2
Download