iş sağlığı ve güvenliği politikası

advertisement
Departman: Genel Müdürlük
Konu: İSG Politikası
Form No: ÇİSGEK-01-01
Rev. No: 02
Rev. Tarihi: 06.01.2017
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak prosedür takibi yapan AROMA İLAÇ
SAN.LTD.ŞTİ, iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde durmaktadır.
Üretimini gerçekleştirdiği parenteral solüsyonların iş ve insan sağlığı açısından
hassasiyetinin tam bilincinde olan AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ, kendi know-how ve
deneyiminden yola çıkarak kalite standartlarını beklenenin üzerinde ve geliştirilmiş
olarak uygulamaktadır.
AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ “önce insan” temel prensibi ile hareket ederek “İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi” nin devamlılığını sağlamayı, hedefler ve gözden
geçirmelerle performansını sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede, iş kazası ve meslek
hastalıklarını önlemeyi hedeflemiştir.
Bu amaçla;
 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulur.
 İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve işe uygun
koruyucu önlemler alınır.
 Çalışanlarımıza ve müşterilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenir.
 Acil durumlarda kayıpları önlemek için gerekli tedbirler alınır ve uygulanır.
 Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek, sağlıklı ve
güvenli iş ortamı oluşturulması, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı
hedeflenir.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” mizin sürekli iyileştirilmesi üst yönetimin de
liderliğinde tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Tüm
çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek
için işbirliği içinde hareket ederler.
Genel Müdür
Ufuk KUMRULU
06.01.2017
Download