TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI • İNVİTRO

advertisement
TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI
•
İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF)
•
OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI)
•
İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI)
İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF)
3 basamak sağlık kuruluşlarında üroloji uzman hekimi ve iki kadın hastalıkları ve dogum
uzmanları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.
İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF)
1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir.
2-Yapılan tıbbı tedaviler sonrasında normal tıbbı yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak
yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması
gerekir.
3- 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük
4- Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokolü olması
5- En az 5 beş yıldır GSS veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün GSS prim gün sayısının
olması veya halen GSS olan kadının bu bentteki koşullar taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları
sağlaması,
6- Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemleri sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
Bu şartlar sağlandığı takdirde tüp bebek tedavisine başlanabilir
•
IVF bedelinin ödenmesi için sistemik bir hastalığının olmaması gerekmektedir ve bu durumun
raporda belirtilmesi gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporunda;
•
Hasta yaşı,
•
Tanı,
•
Kimlik bilgileri,
•
Endikasyonu,
•
Uygulanacak tedavi,
•
İlaçların günlük ve maksimum dozları yer almalıdır.
Erkek faktörü
•
Oligoastenozoospermide total progresif motil sperm sayısı 5 milyondan yüksek ise iki
deneme gonadotropin verilerek uygulanmış ‘OI+IUI’ tedavisinin yapılmış olması
gerekmektedir.
•
Eğer sperm sayısı 5 milyondan az olan Oligoastenozoospermide ile azoospermi olgularında
bu koşul aranmaz.
Kadın faktörü
•
İleri evre (evre 3-4) endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl gebe
sağlanamadığının veya cerrahi sonrası iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış
‘OI+IUI’ tedavisinin yapılmış olması gerekmektedir
•
Hafif ve orta şiddetli derece endometriozis olgularında en az iki deneme gonadotropin
verilerek uygulanmış ‘OI+IUI’ tedavisinin yapılmış olması gerekmektedir
•
Açıklanamayan infertilite olgularında en az iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış
‘OI+IUI’ tedavisinin yapılmış olması gerekmektedir.
FAKAT;
•
Primer siller diskinize- Kartegener sendromu,
•
Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan,
•
Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal tubal cerrahi sonrasında bir yıl gebe kalamayan
olgularda,
•
DSÖ grup I-II hastalarda anovulasyanda standart tadaviye yanıtsız olgularda
Bu koşullarda IVF öncesinde ‘OI ve/ veya IUI
tedavisi yapılma şartı aranmaz.
•
Sağlık kurulu raporunda düzenlendiği tarihten 6 ay içerisinde IVF uygulamasının
yapılmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenir.
•
Her bir İVF tedavisi için yeni sağlık kurulu raporu düzenlenir.
İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) ENDİKASYONLARI
•
1- ERKEK FAKTÖRÜ;
•
Üro andronerjik tedaviye rağmen en az 15 gün süre aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın
hepsinde total progresif motil sperm sayısının 5 milyonda az olduğu oligoastenospermi
olguları ile azospermi
2- KADIN FAKTÖRÜ;
a.Tubal faktör :
Primer siller diskinize- Kartegener sendromu veya
Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan veya
Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal tubal cerrahi sonrasında bir yıl gebe kalamayan olgularda,
b. Hormonal- ovulatuar :DSÖ grup I-II hastalarda anovulasyanda standart tadaviye yanıtsız olgularda
c.Endometriozis : Hafif ve orta şiddetli derece endometriozis ,ileri evre endometriozis
3- AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
Hem erkek hem de kadının tektiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki denem
OI+IUI uygulamasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl ve daha uzun süre hamile kalamama hali
4- DİĞER ENDİKASYONLAR:
Kötü ovaryan yanıtlı ve düşük ovaryan rezervli olgular
•
Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 3 uygulama toplam 9000 IU gonadotropin
ödenir.
•
Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük over rezervli hastalar için en fazla 3 uygulama, siklus başı
4500 IU ye kadar toplam 13500 IU gonadotropin ödenir.
OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI)
İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI)
•
Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayan ,
•
GSS kadın ise kendisine
Erkek ise bakmakla yükümlü olduğu eşine IUI/ OI işleminde kurumca geri ödenebilmesi için ;
•
Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile kurumun
uygulama için sözleşmesi olması gerekmektedir
Sağlık kurulu raporunda;
•
Hasta yaşı,
•
Tanı,
•
Kimlik bilgileri,
•
Endikasyonu,
•
Uygulanacak tedavi,
•
Kaçıncı tedavi
•
İlaçların günlük ve maksimum dozları yer almalıdır
•
Sağlık kurulu raporunda düzenlendiği tarihten 6 ay içerisinde OI ve/veya IUI uygulamasının
yapılmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenir
Birinci uygulamadan sonraki OI ve/veya IUI tedavisi için sağlık kurulu raporu düzenlenir.
OI ve/veya IUI İÇİN DOZLAR
RAPOR TANI KODU: 20.15
1- Standart hasta grubunda (açıklanamayan infertilite veya erkek infertilite veya endometriyozis
olgularında)
Uygulama siklus başına toplam 1000IU, toplamda 3 siklus (3000IU) gonadotropin
RAPOR TANI KODU: 20.16
2-Polikistik over sendromu (PCOS) :
•
En az 3 en fazla 6 siklus klomifen sitrat tedavisi yanıt alınamayan hastalarda,
•
Toplam 6 uygulama toplam 10000 IU gonadotropin ödenir.
RAPOR TANI KODU: 20.17
3-Hipogonadotropik hipogonadizm;
•
6 uygulama ve toplam 10000 IU
Download