Not 18 – İlişkili Taraf Açıklamaları a) İlişkili taraflardan olan

advertisement
Not 18 – İlişkili Taraf Açıklamaları
a)
Ticari Alacaklar
31.03.2010
31.12.2009
İhlas Dış Ticaret (eski ünvanı: İhlas İnşaat
Yapı Taahhüt ve İnşaat A.Ş.)
Alternatif Medya Gör. İlet. Hiz. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
İhlas Net Ltd. Şti.
Bur-yal Bursa Yalova Enerji Dağıtım Ltd.
Şti.
Natural GmbH
İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.
Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhlas Kimya Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş
İhlas Genel Antrepo Nak. ve Tic.A.Ş.
İhlas İnşaat Proje Taah. Turizm ve Tic. A.Ş.
Toplam
337.317
185.264
116.969
31.035
5.340
330.297
80.488
21.462
16.011
184.678
1.787
22.223
184.678
1.787
11.284
12.585
11.304
6.856
3.642
2.632
2.800
1.525
717.269
11.505
10.443
10.434
6.680
3.337
2.053
1.796
494.506
37.443
125.000
371.131
75.024
272.773
Verilen Avanslar
31.03.2010
31.12.2009
Detes Maden Enerji ve Çevre Teknoloji
Sistemleri Ltd. Şti.
Natural GmbH
Toplam
Ticari Borçlar
31.03.2010 31.12.2009
246.276
246.276
259.236
259.236
Diğer Alacaklar
31.03.2010
31.12.2009
Alınan Avanslar
31.03.2010 31.12.2009
-
-
Diğer Borçlar
31.03.2010 31.12.2009
Ortaklar
225.277
142.459
719.827
420.870
-Coşkun Aktaş
197.129
142.459
-
-
24.991
-
-
-
3.006
-
-
-
151
-
-
-
-Ali Tubay Gölbaşı
-
-
493.055
-
-Ceyhan Aral
-
-
127.358
127.358
-Hüseyin Ferruh Işık
-
-
99.019
293.235
-Diğer
-
-
395
277
-Enver Ören
-Ahmet Mücahit Ören
-Nuh Albayrak
İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlara adat yürütülerek faiz tahakkuku
yapılmaktadır.
b)
Yapılan Alışlar
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
İhlas Net Ltd. Şti.
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Toplam
01.01-31.03.2010
236.874
56.734
19.675
1.678
314.961
01.01-31.03.2009
136.582
33.086
169.668
Yapılan Satışlar
Alternatif Medya Gör. İlet. Hiz. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Dış Ticaret (eski ünvanı: İhlas İnşaat
Yapı Taahhüt ve İnşaat A.Ş.)
İhlas Genel Ant. Nk. Tic. A.Ş.
Toplam
01.01-31.03.2010
183.560
34.511
01.01-31.03.2009
6.305
30.672
18.435
64
236.570
15.328
52.305
Kesilen Faiz Faturaları
İhlas Dış Ticaret (eski ünvanı: İhlas İnşaat
Yapı Taahhüt ve İnşaat A.Ş.)
İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti.
Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Toplam
Alınan Faiz Faturaları
İhlas Net Ltd. Şti.
Toplam
01.01-31.03.2010
01.01-31.03.2009
7.717
594
408
175
8.894
01.01-31.03.2010
56
56
660
660
01.01-31.03.2009
-
Maddi duran varlık alışları
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti.
Toplam
01.01-31.03.2010
-
01.01-31.03.2009
3.558
3.558
Kesilen Kira Faturaları
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.
İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti.
İhlas Dış Ticaret (eski ünvanı: İhlas İnşaat
Yapı Taahhüt ve İnşaat A.Ş.)
İhlas Kimya Ltd. Şti.
Bur-yal Bursa Yalova Enerji Dağıtım Ltd.Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
İhlas Net Ltd.Şti.
Detes Maden Enerji ve Çevre Teknoloji
Sistemleri Ltd. Şti.
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Tur. ve Tic. A.Ş.
Toplam
01.01-31.03.2010
19.601
1.985
1.678
1.570
01.01-31.03.2009
19.601
1.297
1.678
1.570
1.475
1.106
915
491
491
1.475
1.106
915
-
312
554
30.178
208
27.850
Holding’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira gelirlerigiderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine edildiği için
konsolide finansal tablolarda görülmemektedir.
c) Kilit yönetici personel, Grup’un (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere,
faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş,
sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli
faydalar “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde
sağlanacak faydalar ise, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.
Kilit personele 01.01-31.03.2010 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 668.765 TL (01.0131.03.2009: 660.863 TL), işten çıkarma halinde sağlanan ve/veya sağlanacak toplam fayda ise 501.026
TL (01.01-31.03.2009: 865.532 TL)’dir.
Download