haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2004/10
08/03/2004 – 12/03/2004
A. 1.1.2004 – 12.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2004 – 12.03.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 34 adet,
198.098,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 21 adet 280.692 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 7 adet
6.200.000 Milyar TL. olmak üzere toplam 62 adet 6.678.790,7 Milyar TL.’dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar
verilenler ise hisse senedi için 105 adet 319.803,5 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 16 adet 256.159 Milyar TL., (kayıt
tarihindeki piyasa değeri 1.799.372 Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 7 adet 6.200.000 Milyar TL. olmak üzere
toplam 128 adet, 6.775.962,5 Milyar TL.’dır. (Tablo 1) 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5,
yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır.
Tablo: 1
İHRAÇ TÜRÜ
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
TOPLAM
Bu hafta
Adet
5
3
Talep Edilen
Toplam
Bu hafta
Adet
Tutarı
34
34.304,6
21
16.000
-
7
-
8
62
50.304,6
(Milyar TL)
Toplam
Bu hafta
Tutarı
Adet
198.098,7
3
280.692
-
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Bu hafta
Toplam
Adet
Tutarı
Tutarı
105
8.974
319.803,5
(1)
(2)
16
256.159
-
6.200.000
4
7
4.000.000
6.200.000
6.678.790,7
7
128
4.008.974
6.775.962,5
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL’dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 12.03.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 1.799.372 Millyar TL’dır.
01.01.2004-12.03.2004 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan başvuru sayısı 10’a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen kayıtlı sermaye sistemine
geçmek ya da mevcut tavanını yükseltme başvuru 7, halka açılma sayısı ise 3 olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce kayıtlı
sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2’dir.
1
B. 08.03.2004 – 12.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 5’i hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 5 adet ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve
Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam
nominal tutarı 48 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 6.981 Milyar TL. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz
dağıtılacak hisse senedi tutarı 28.484 Milyar TL., halka açılma tutarı da 1.737 Milyar TL’dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan Temettüden
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
1. Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Hisse Senedi
-
2. Banaz Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
48
-
-
-
-
3. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
-
16
28.484
-
-
4. Elbak Elektronik Bakır San. ve Tic. A.Ş.(*)
Hisse Senedi
-
-
-
1.737
-
5. Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
-
4.800
-
-
-
Ortaklığın Unvanı
2.165
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
(*) Şirketin nakit olarak artırılan 1.737 milyar TL. sermayesini temsil edecek hisse senetlerinin, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, halka
arzedilmesi planlanmaktadır.
2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 3 adet fon için toplam 2 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere
Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı
16.000 Milyar TL.’dir. (Tablo:3)
Tablo: 3
Fon Unvanı
1. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu
2. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
3. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal
30 Endeksi Fonu
İhraç Edilecek
Sermaye Piyasası
Aracı
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
Yatırım Fonu Katılma
Belgesi
2
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Milyon adet)
400
(Milyar TL)
Toplam Tutar
4.000
200
2.000
1.000
10.000
C. 08.03.2004 – 12.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 3 ortaklığın 8.974 Milyar TL. bedelli hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul
edilmiştir. (Tablo:4)
Tablo : 4
(Milyar TL)
Ortaklığın Unvanı
1. Doğusan Boru sanayi ve Ticaret A.Ş.(*)
2. Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
İhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelli
Bedelsiz
(Nakit
İç
Temettüden
Artırım)
Kaynaklardan
Eski
Yeni
10.000
8.604
9.865
1.260
-
714
1.428
714
-
3. Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
40.000
33.000
40.000
7.000
(*) İller Bankası’na Seri:I, No:26 Tebliği’nin 10’uncu maddesi çerçevesinde tahsisli olarak satılacaktır.
-
-
-
-
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 3 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(Tablo:5)
Tablo: 5
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
1. BSH Profilo Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş.
40.018
120.000
40.018
2. Migros Türk T.A.Ş.
137.700
190.000
137.700
3. Finans Bank A.Ş.
500.000
1.000.000
425.220
Ortaklığın Unvanı
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 4 adet emeklilik yatırım fonu payının Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 4.000.000 Milyar TL.’dır. (Tablo : 6)
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
Fon Tutarı
(Milyar TL)
Pay Sayısı
(Milyon)
Portföy Yapısı
(%)
1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir
Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu(Kamu Borçlanma Araçları Fonu)
1.000.000
100.000
Borçlanma Senedi %100
2. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir
Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu(Karma Borçlanma Araçları Fonu)
1.000.000
100.000
3. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme
Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu(Hisse
Senedi Fonu)
1.000.000
100.000
Hisse Senedi %82
BPP İşlemleri %18
4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir
Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu(Esnek Fon)
1.000.000
100.000
Borçlanma Senedi %98
Ters Repo %2
3
İç Borçlanma Senedi (TL) %43
İç Borçlanma Senedi (Dolar) %50
Eurobond % 2
Ters Repo %5
D. ÖZEL DURUMLAR
1. BSH Profilo Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 7’inci maddesinin tadiline
ön onay verilmesine karar verilmiştir.
2. Migros Türk T.A.Ş.’nin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin tadiline ön onay verilmesine karar
verilmiştir.
3. Finans Bank A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesi ile “Safi Karın Tahsisi ve Tevzii” başlıklı
33’üncü, “Yedek Akçeler ve Kullanılma Şekli” başlıklı 34’üncü maddesinin tadiline ön onay verilmesi karar verilmiştir.
4. Denizli Yem Sanayi Ticaret A.Ş.’nin esas sözleşmesinin 3, 4, 7, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 ve 30.
maddeleri ile Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadiline ön onay verilmesine karar verilmiştir.
5. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 1’inci, 5’inci, 8’inci, 10’uncu, 11’inci, 22’inci,
23’üncü, 26’ıncı, 31’inci, 32’inci ve 35’inci maddelerine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine ön onay verilmesine karar
verilmiştir.
6. Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş.’nin esas sözleşme madde tadil metinlerine Kurulumuz tarafından
ön onay verilmesi talebiyle ilgili olarak; Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 8, 10, 16, 19, 20, 23 ve 25’inci maddelerine, söz konusu
maddelerde gerekli değişikliklerin yapılarak Şirket yönetim kurulunun alacağı yeni bir karar ekinde Kurulumuza sunulmasından
sonra ön onay verilmesine karar verilmiştir.
7. Arçelik A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesine ön onay verilmesine karar verilmiştir.
8. Tat Konserve Sanayii A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesine ön onay verilmesine
karar verilmiştir.
9. Camiş Menkul Değerler A.Ş.’nin “Camiş Online” ibaresini işletme adı olarak kullanmasına Aracı Kurumun ticaret
unvanı ile birlikte kullanılması kaydıyla izin verilmiştir.
10. Taksim Menkul Değerler A.Ş.’nin pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısı
aşağıda yer almaktadır.
MEVCUT
TALEP EDİLEN
ORTAKLIK YAPISI
ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Bin TL)
(%)
(Bin TL)
(%)
Compagnie Financiere de Camondo
789.948.000
78,995
893.948.000
89,395
Erol TOKSÖZ
104.500.000
10,450
104.500.000
10,450
Varol SEZEN
104.500.000
10,450
Şefik ÇAKMAK
657.500
0,066
657.500
0,066
Mesut ŞİŞMAN
394.500
0,039
394.500
0,039
Gürol TOKSÖZ
500.000
0,050
TOPLAM
1.000.000.000
100,000
1.000.000.000
100,000
11. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu bulunduğu Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun, Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu’na; Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun, Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir.
12. Delta Bağımsız Denetleme ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nin kendi talebiyle Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.
13. Rehber Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. hakkında SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca 9 milyar 766 milyon TL. idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
14. Güçbir Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca 9 milyar 766
milyon TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
15. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket veya Arsan Tekstil) hisse senedinde meydana gelen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak, SPKn. ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;
A) Öneri yazısının 2-29 nolu bentlerinde yer alan tespitlerle ilgili olarak;
a) 26.04.2002-12.03.2003 döneminde Arsan Tekstil hisse senedi piyasasında gerçekleştirdikleri ve SPKn’nun 47/A-2
maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Suat OLGUN (Ahmet-Çakır oğlu,
Tirebolu/Giresun–1965 doğumlu, TC Kimlik No: 33760548994), Cemal ENGİNYURT (Mustafa-Ayşe oğlu, Ordu-1965 doğumlu,
TC Kimlik No: 41752886528), Hatice ENGİNYURT (Ali-Nimet kızı, Ordu–1971 doğumlu, TC Kimlik No: 41614891172), Üzeyir
KESKİN (Tevfik-Huriye oğlu, Ordu–1969 doğumlu, TC Kimlik No: 29351299796), Ahmet YILMAZ (Osman-Gülender oğlu,
Tirebolu/Giresun-1962 doğumlu, TC Kimlik No: 34327529982), Hasan Şevket MÜFTÜOĞLU (Mehmet-Zernişan oğlu,
Tirebolu/Giresun–1959 doğumlu, TC Kimlik No: 19496024162), Murathan ABBASOĞLU (Neşet-Nazime oğlu,
Siverek/Şanlıurfa–1968 doğumlu, TC Kimlik No: 29972426090), Ömer Faruk KARADUMAN (Mehmet-Cemalşah oğlu,
Karayazı/Erzurum–1961 doğumlu, TC Kimlik No: 32092500540), Murat ALINCA (Zülküf-Necla oğlu, Diyarbakır-1969 doğumlu,
TC Kimlik No: 22762720446), Mürşit ÇOLAK (Hüseyin-Zehra oğlu, Akçadağ/Malatya-1950 doğumlu, TC Kimlik No:
12034121194), Selim ORDULU (Fevzi-Bethül oğlu, Çarşamba/Samsun–1961 doğumlu, TC Kimlik No: 68974014638), Bekir
4
Sani KARAYAL (Gönülden-Tuncer oğlu, Erzurum–1967 doğumlu, TC Kimlik No: 19933909250), Gönülden KARAYAL (Osman
Nuri-Muzaffer kızı, Balıkesir–1943 doğumlu, TC Kimlik No: 19936909196), Mehmet ÖZALP (Osman-Züheyra oğlu, İstanbul–
1967 doğumlu, TC Kimlik No: 29425257646), Ogün Burak POLAT (Necmi-Mine oğlu, Bakırköy/İSTANBUL-1967 doğumlu, TC
Kimlik No: 17027347988), Murat Korhan SAĞLAM (Mehmet Erdinç-Fatma Feriha oğlu, Ankara-1971 doğumlu, TC Kimlik No:
17317554058), Mateo ALMOZLİNO (Jozef-Mevlude oğlu, İzmir-1956 doğumlu) , Çetin YAVUZ (Ali-Kudret oğlu,
Ardahan/Posof-1952 doğumlu, TC Kimlik No: 59200540106), Tevfik SELİMOĞLU (Süleyman Yener-Günseli oğlu, İstanbul1959 doğumlu, TC Kimlik No:15095374172), Mechur ÇOLAK (İbrahim-Hacce oğlu, Razgrat-1967 doğumlu, TC Kimlik
No:14186433538), Mahmut KİRAS (Faracettin-Fahriye oğlu, Siirt-1969 doğumlu, TC Kimlik No: 41215449550), İlyas YANIK
(Ertuğrul-Hilmiye oğlu, Bakırköy-1972 doğumlu, TC Kimlik No: 34252761662), Sezar ÇABUKEL (Adnan-Emine oğlu, Ankara1972 doğumlu, TC Kimlik No: 25397103066), Harun HEPŞEN (Ziya-Mediha oğlu, Osmaniye-1950 doğumlu, TC Kimlik No:
10877378416), Taylan CENGİZ (Sadri-Gülser oğlu, Çivril/Denizli-1970 doğumlu, TC Kimlik No: 25561582802), Kayhan
ARASLI (Ayhan-Ayhan oğlu, Ankara-1963 doğumlu, TC Kimlik No: 39619666826), Vedat ŞANCI (İsmet-Mehri oğlu, Ankara1977 doğumlu, TC Kimlik No:44401997828), Şaban TATLİ (Halil-Gülnaz oğlu, Hınıs/Erzurum-1978 doğumlu, TC Kimlik No:
21757833994), Müjgan YILDIZ (Hüseyin-Necla kızı Malkara-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 63067015592), Bayram İNCİR
(Nayip-Sabahat oğlu, Siirt-1977 doğumlu, TC Kimlik No: 12659755088), Nurettin ALKAN (Haci Bayram-Dilber oğlu, İstanbul1952 doğumlu, TC Kimlik No: 14906632708), Yalçın KAYA (Mehmet-Hanimi oğlu, İstanbul-1979 doğumlu), Kaya ÖZDOĞRU
(Emin-Şerife oğlu, İstanbul-1960 doğumlu, TC Kimlik No: 15038777480), İbrahim Uğur DUYMAYAN (Sami-Suna oğlu, Sinop1973 doğumlu, TC Kimlik No: 22658589522), Orhan MULĞAN (Ahmet-Sadiye oğlu, Mardin-1959 doğumlu, TC Kimlik No:
66391008520), Zeyden ALP (Bedrettin-Hamdiye oğlu, Midyat-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 32624130528), Ali Sefa ÖZGEN
(Ziya-Emine oğlu, İstanbul-1957 doğumlu, TC Kimlik No: 67546042352), Şebnem TÜRKER (Ahmet-Sevim kızı, Samsun-1978
doğumlu, TC Kimlik No: 20963624068), Figen KARDAŞ (Fahrettin-Fatma kızı İzmir-1970 doğumlu, TC Kimlik No:
30481913964), Serdar BİLGİLİ (Abdulhakim-Suzan oğlu, İstanbul-1963 doğumlu, TC Kimlik No: 30352737842), Burak
ARIKAN (Mehmet-Emine Nur oğlu, Kahramanmaraş-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 21299039410), Şerife ERCANTÜRK
(Abdulhakim-Suzan kızı, Kahramanmaraş-1957 doğumlu, TC Kimlik No:27730614482), Serpil SARIKATİPOĞLU (Ömer FarukRabia kızı, Kahramanmaraş-1963 doğumlu, TC Kimlik No: 44533678268), Sema TABAK (Ömer Faruk-Rabia kızı,
Kahramanmaraş-1959 doğumlu, TC Kimlik No: 11156653996), Mehtap İLKMEN (Ömer Faruk-Rabia kızı, Kahramanmaraş1959 doğumlu, TC Kimlik No: 15419089232), Hüseyin DÜZ (İsmail-Fatma oğlu, İstanbul-1967 doğumlu, TC Kimlik
No:19310009542), Ahmet DEDEHAYIR (Rıza-Ayfer oğlu, İstanbul-1963 doğumlu, TC Kimlik No:21860134612), Hüseyin
CELLAT (Bekir-Sevim oğlu, Kızılcakışla/SİVAS-1970 doğumlu, TC Kimlik No: 15059296052) ve Osman ARSLAN (Abdi-Fatma
oğlu, Günyamaç/SİVAS-1964 doğumlu, TC Kimlik No: 61252137524) hakkında aynı Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
b) SPKn’nun 46’ncı maddesinin (i) bendi uyarınca, Hatice ENGİNYURT (Ali-Nimet kızı, Ordu–1971 doğumlu, TC Kimlik
No: 41614891172), Murathan ABBASOĞLU (Neşet-Nazime oğlu, Siverek/Şanlıurfa–1968 doğumlu, TC Kimlik No:
29972426090), Ömer Faruk KARADUMAN (Mehmet-Cemalşah oğlu, Karayazı/Erzurum–1961 doğumlu, TC Kimlik No:
32092500540), Murat ALINCA (Zülküf-Necla oğlu, Diyarbakır-1969 doğumlu, TC Kimlik No: 22762720446), Mürşit ÇOLAK
(Hüseyin-Zehra oğlu, Akçadağ/Malatya-1950 doğumlu, TC Kimlik No: 12034121194), Selim ORDULU (Fevzi-Bethül oğlu,
Çarşamba/Samsun–1961 doğumlu, TC Kimlik No: 68974014638), Ogün Burak POLAT (Necmi-Mine oğlu,
Bakırköy/İSTANBUL-1967 doğumlu, TC Kimlik No: 17027347988), Murat Korhan SAĞLAM (Mehmet Erdinç-Fatma Feriha
oğlu, Ankara-1971 doğumlu, TC Kimlik No: 17317554058), Çetin YAVUZ (Ali-Kudret oğlu, Ardahan/Posof-1952 doğumlu, TC
Kimlik No: 59200540106), Tevfik SELİMOĞLU (Süleyman Yener-Günseli oğlu, İstanbul-1959 doğumlu, TC Kimlik
No:15095374172), Sezar ÇABUKEL (Adnan-Emine oğlu, Ankara-1972 doğumlu, TC Kimlik No: 25397103066), Harun
HEPŞEN (Ziya-Mediha oğlu, Osmaniye-1950 doğumlu, TC Kimlik No: 10877378416), Taylan CENGİZ (Sadri-Gülser oğlu,
Çivril/Denizli-1970 doğumlu, TC Kimlik No: 25561582802), Kayhan ARASLI (Ayhan-Ayhan oğlu, Ankara-1963 doğumlu, TC
Kimlik No: 39619666826), Nurettin ALKAN (Haci Bayram-Dilber oğlu, İstanbul-1952 doğumlu, TC Kimlik No: 14906632708),
İbrahim Uğur DUYMAYAN (Sami-Suna oğlu, Sinop-1973 doğumlu, TC Kimlik No: 22658589522), Serdar BİLGİLİ
(Abdulhakim-Suzan oğlu, İstanbul-1963 doğumlu, TC Kimlik No: 30352737842), Burak ARIKAN (Mehmet-Emine Nur oğlu,
Kahramanmaraş-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 21299039410), Şerife ERCANTÜRK (Abdulhakim-Suzan kızı, Kahramanmaraş1957 doğumlu, TC Kimlik No:27730614482), Serpil SARIKATİPOĞLU (Ömer Faruk-Rabia kızı, Kahramanmaraş-1963
doğumlu, TC Kimlik No: 44533678268), Sema TABAK (Ömer Faruk-Rabia kızı, Kahramanmaraş-1959 doğumlu, TC Kimlik No:
11156653996), Mehtap İLKMEN (Ömer Faruk-Rabia kızı, Kahramanmaraş-1959 doğumlu, TC Kimlik No: 15419089232),
Hüseyin DÜZ (İsmail-Fatma oğlu, İstanbul-1967 doğumlu, TC Kimlik No:19310009542), Ahmet DEDEHAYIR (Rıza-Ayfer oğlu,
İstanbul-1963 doğumlu, TC Kimlik No:21860134612,) Hüseyin CELLAT (Bekir-Sevim oğlu, Kızılcakışla/SİVAS-1970 doğumlu,
TC Kimlik No: 15059296052), Osman ARSLAN (Abdi-Fatma oğlu, Günyamaç/SİVAS-1964 doğumlu, TC Kimlik No:
61252137524), P Net İnternet İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şti. ve Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.Ş.
hakkında, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağı getirilmesine ve adı geçen gerçek ve
tüzel kişilerin sahip oldukları tüm hisse senetlerinin haklarında işlem yapma yasağının getirildiği 11.03.2004 tarih ve mesai saati
bitimi itibariyle Kurulumuz kaydından çıkarılmasına,
c) Daha önce haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yapma yasağı getirilmiş olan
Suat OLGUN (Ahmet-Çakır oğlu, Tirebolu/Giresun–1965 doğumlu, TC Kimlik No: 33760548994), Cemal ENGİNYURT
(Mustafa-Ayşe oğlu, Ordu-1965 doğumlu, TC Kimlik No: 41752886528), Üzeyir KESKİN (Tevfik-Huriye oğlu, Ordu–1969
doğumlu, TC Kimlik No: 29351299796), Ahmet YILMAZ (Osman-Gülender oğlu, Tirebolu/Giresun-1962 doğumlu, TC Kimlik No:
34327529982), Hasan Şevket MÜFTÜOĞLU (Mehmet-Zernişan oğlu, Tirebolu/Giresun–1959 doğumlu, TC Kimlik No:
19496024162), Bekir Sani KARAYAL (Gönülden-Tuncer oğlu, Erzurum–1967 doğumlu, TC Kimlik No: 19933909250),
Gönülden KARAYAL (Osman Nuri-Muzaffer kızı, Balıkesir–1943 doğumlu, TC Kimlik No: 19936909196), Mehmet ÖZALP
(Osman-Züheyra oğlu, İstanbul–1967 doğumlu, TC Kimlik No: 29425257646), Mateo ALMOZLİNO (Jozef-Mevlude oğlu, İzmir1956 doğumlu), Mechur ÇOLAK (İbrahim-Hacce oğlu, Razgrat-1967 doğumlu, TC Kimlik No:14186433538), Mahmut KİRAS
(Faracettin-Fahriye oğlu, Siirt-1969 doğumlu, TC Kimlik No: 41215449550), İlyas YANIK (Ertuğrul-Hilmiye oğlu, Bakırköy-1972
5
doğumlu, TC Kimlik No: 34252761662), Vedat ŞANCI (İsmet-Mehri oğlu, Ankara-1977 doğumlu, TC Kimlik No:44401997828),
Şaban TATLİ (Halil-Gülnaz oğlu, Hınıs/Erzurum-1978 doğumlu, TC Kimlik No: 21757833994), Müjgan YILDIZ (Hüseyin-Necla
kızı Malkara-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 63067015592), Bayram İNCİR (Nayip-Sabahat oğlu, Siirt-1977 doğumlu, TC Kimlik
No: 12659755088), Yalçın KAYA (Mehmet-Hanimi oğlu, İstanbul-1979 doğumlu), Kaya ÖZDOĞRU (Emin-Şerife oğlu, İstanbul1960 doğumlu, TC Kimlik No:15038777480), Orhan MULĞAN (Ahmet-Sadiye oğlu, Mardin-1959 doğumlu, TC Kimlik No:
66391008520), Zeyden ALP (Bedrettin-Hamdiye oğlu, Midyat-1976 doğumlu, TC Kimlik No: 32624130528), Ali Sefa ÖZGEN
(Ziya-Emine oğlu, İstanbul-1957 doğumlu, TC Kimlik No: 67546042352), Şebnem TÜRKER (Ahmet-Sevim kızı, Samsun-1978
doğumlu, TC Kimlik No: 20963624068), Figen KARDAŞ (Fahrettin-Fatma kızı İzmir-1970 doğumlu, TC Kimlik No:
30481913964) hakkında Kurulumuz Karar Organının daha önceki toplantılarında alınmış bulunan borsalar ve teşkilatlanmış
diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına,
d) Şükran OLGUN, Pınar ALMOZLİNO, Onur KIZILOT, İsmet DAYIOĞLU, Ekrem SARISU, Uğur İLHAN, Veli Talip
ODUNCU, Zeynep Nur POLAT, Ayten ALTAYLI, Burhan BULUT, Sevda MULĞAN ve Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.’nin
adlarına açılmış hesapların Kanuna aykırı işlemlerde kullanılmasına imkan verecek şekilde kullandırmamaları konusunda
uyarılmalarına,
B) Kurulumuzca işlem yasağı getirilen şahıslardan Mechur ÇOLAK’ın Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.’de(Soymen),
Mahmut KİRAS’ın Soymen ve Alfa Menkul Değerler A.Ş.’de(Alfa), Bekir Sani KARAYAL’ın Soymen ve Alan Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’de(Alan) ve Suat OLGUN’un Soymen ve Alan’da işlem yaptıkları tespit edildiğinden; Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, işlem yasaklarının dolanılmasını sağlayan hesapların tasfiyesini ve
Kurulumuzun Seri: V, No: 68 “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin ilgili
hükümleri uyarınca iç kontrol sisteminde işlem yasaklı kişilerin 3. kişiler adına açılacak hesaplardan işlem yapmalarını
önleyecek tedbirleri ve usulleri uygulamaya koymalarını ve bu hususun eksiksiz olarak kontrol edilmesini sağlayacak
düzenlemeleri yapmalarını teminen,
- Alfa ve Alan’ın faaliyetlerinin on beşer iş günü süre ile geçici olarak durdurulmasına,
- Soymen’in faaliyetlerinin on beş iş günü süre ile geçici olarak durdurulmasına; ayrıca, Arsan Tekstil hisse senetlerinde
olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin görüldüğü inceleme döneminde en fazla işlem gerçekleştiren kurum olan Soymen’in,
çoğunluğu Arsan Tekstil hisse senedi piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştiren müşterilerin yüksek borç bakiyesi ile
çalışmalarını kolaylaştırıcı, sahip oldukları hisse senetlerinin satılmasını engellemeye yönelik virmanlar, kasadan nakit yatırmaçekme gibi fiktif kayıtlar yapmasının, Kurulumuzun Seri: V No:46 Tebliği’nin 1 nolu Ek Madde hükmüne aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, manipülatif işlemlerin yapılmasını kolaylaştırıcı
ve tespitini engelleyici uygulamaların giderilmesini teminen, Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.’nin faaliyetlerinin yukarıda
öngörülen süreye ek olarak 30 iş günü olmak üzere, toplam 45 iş günü süre ile faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
C) Alfa’nın kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarına ilişkin olarak; Alfa’nın faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmasının fon işlemlerinden dolayı olmaması nedeniyle;
a) Fonların yeni katılma belgesi satışının durdurulması, ancak katılma belgesi iadelerinin içtüzük hükümlerine göre Fon
portföyünden yapılacak satışlarla karşılanması,
b) Kurucunun aynı zamanda yönetici sıfatını taşıması, dolayısıyla portföy yöneticiliği faaliyetinin de durdurulması
nedeniyle, fon portföyünün bu geçici süre ile yönetiminin, Fon kuruluna bırakılması, ancak yeni bir yönetici ile gerekli
sözleşmenin en kısa süre içinde yapılması,
c) Fon portföyünden satışlar için bir başka aracı kuruluşla sözleşme yapılması ve işlemlerin fon kodları girilerek
gerçekleştirilmesi,
hususlarının Aracı Kurum’a bildirilmesine,
D) Alfa Menkul Değerler A.Ş. genel müdür yardımcısı Hakan AKSOY (Namıkkemal-Tomris oğlu, Ankara-1966 doğumlu,
TC Kimlik No: 13249748626) ve Yurtiçi Pazarlama Grup Başkanı Kamil Fethi BERKAN (Hüseyin Nusret-Türkan oğlu, Üsküdar1961 doğumlu, TC Kimlik No: 29371889434)’ın eksik ve gerçeğe aykırı bilgi vermelerinin SPKn’nun 47/B-1 maddesine aykırılık
teşkil etmesi nedeniyle söz konusu şahıslar hakkında ve SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunulmasına,
E) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, Soymen genel müdürü Mürşit ÇOLAK’ın imza
yetkisinin, hakkında SPKn madde 47/A-2 çerçevesinde kovuşturma başlatıldığı tarihten itibaren yargılama sonuçlanıncaya
kadar kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
16. Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (Pınar Süt) hisse senedinde 14.08.2000-15.09.2000 tarihleri arasında meydana
gelen fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yapılan
incelemeler sonucunda,
A) Pınar Süt hisse senedinde 14.08.2000–23.08.2000 döneminde SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat
ve piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; SPKn’nun 47/A-2 maddesi
kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen Mehmet AKDERE ve Önder GENÇ’in hakkında aynı
Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Kurulumuz Karar Organı’nın daha önceki kararlarıyla haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
yapma yasağı getirilmiş bulunan Mehmet AKDERE ve Önder GENÇ hakkındaki işlem yasakların tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.
6
17. Ege Gübre Sanayii A.Ş. (Ege Gübre) hisse senedinde 06.11.2000 - 10.11.2000 döneminde gözlemlenen olağandışı
fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler
sonucunda,
A) Ege Gübre hisse senedinde 06.11.2000 - 10.11.2000 döneminde SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay
fiyat ve piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; SPKn’nun 47/A-2 maddesi
kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen Mehmet AKDERE, Önder GENÇ ve Yakup KAYA
hakkında aynı Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Kurulumuz Karar Organı’nın daha önceki kararlarıyla haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
yapma yasağı getirilmiş bulunan Mehmet AKDERE, Önder GENÇ ve Yakup KAYA hakkındaki yasakların tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.
18. Global Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) Diyarbakır Şubesi’ndeki işlemlerle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu
(SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;
Kurulumuzun Seri: V, No: 6 Tebliğ”inin 9. maddesine aykırı olarak aynı seansa ait aynı emirlerin aynı tarihli ve aynı
seansa ait iki ayrı seans takip formuna farklı sıralarda aktarılmış olması ve bazı emirlere ilişkin seans takip formlarında kayıt
olmaması sebepleriyle Aracı Kurum hakkında SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca 15.200.400.000 TL idari para cezası
uygulanmasına,
karar verilmiştir.
E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
1- Hisse Senetleri İMKB’de işlem görmeyen Elazığ Altınova Çimento San. A.Ş.’nden alınan özel durum açıklaması
aşağıdadır:
“Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında 01.0/1.2004-31.12.2005 tarihleri
arasını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, T. Çimse-İş Sendikası tarafından 03.03.2004
tarihinde grev kararı alınmıştır. Bu karar 05.03.2004 tarihinde saat 17.00’de şirketimizde bulunan ilan tahtasına işçi sendikası
tarafından asılmış olup, resmi olarak şirketimize tebliğ edilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un VIII, No:20 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.”
2- Hisse Senetleri İMKB’de işlem görmeyen Elazığ Altınova Çimento San. A.Ş.’nden alınan özel durum açıklaması
aşağıdadır:
“Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında şirketimizin de dahil olduğu 25 üye
iş yerleri için yürütülmekte olan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle muhatap işçi
sendikasınca 03.03.2004 tarih ve 186 sayılı grev kararı alınmıştır.
Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası 08.03.2004 tarihli Yönetim Kurulunda, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev
ve lokavt kanunun 27. maddesi hükmüne uygun olarak ve tamamen savunma amacıyla şirketimizin de içinde bulunduğu tüm
üye şirketlerini kapsayan “lokavt kararı” almıştır. Lokavt kararının uygulamaya konacağı tarih ayrıca belirlenecek olup, işveren
sendikamız tarafından şirketimize bildirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un VIII, No:20 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.”
3- Gürsel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden alınan özel durum açıklaması aşağıdadır:
“Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 4,5 Trilyon TL’ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilecek 1.5 Trilyon TL. nominal
değerli hisse senetlerimizin Kurul’unuzca kayda alınmasını takiben halka arz olma başvurumuzdan vazgeçildiğini, önümüzdeki
dönemlerde başvurumuzun yineleneceğini,
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Alper GÜRKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Necla DEMİREL
Genel Müdür”
7
F. YENİ FAALİYET İZNİ
1.Camiş Menkul Değerler A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir.
2.Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin tabloda yeralan 1 adet emeklilik yatırım fonunun kuruluşu için izin verilmiştir.
Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı
1- Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Tutarı (Trilyon TL)
100
G. DUYURULAR
1. Kurulumuzun Seri:III, No:14 sayılı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans
Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği’nin Geçici Birinci Maddesi ile getirilen bankaların tüketici
kredileri karşılığında varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarının Kurul kaydına alınmamasına ilişkin sınırlamanın kaldırıldığının
kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
2. Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında
Tebliği (Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ)”, Seri:XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ)”, Seri:XI, No:21 sayılı “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali
Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğ)” ile
Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği (Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ)”nin
uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.
A) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesi uyarınca kabul edilen Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde düzenlenecek mali tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımında;
Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin duyuru ve diğer düzenlemelerinde belirtilen hükümler saklı kalmak üzere,
1) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ/UFRS hükümleri çerçevesinde konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek
yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar
dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarları dikkate alınmaz, bu tutarlar hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılır ve
bağımsız denetim raporunda ayrı bir açıklama paragrafında bilgi verilir.
2) Türk Ticaret Kanunu ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1. tertip yasal yedek akçe ayrılırken de yukarıdaki (1)
numaralı bent hükmündeki ilke uygulanır ve 1. tertip yasal yedek akçe tavanının Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi
çerçevesinde belirlenmesinde konsolide olmayan düzeltilmiş ödenmiş/çıkarılmış sermaye rakamı esas alınır.
3) Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerde ise, yukarıda belirtilen açıklamalara paralel
olarak, Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ/UFRS hükümleri çerçevesinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarda yer alan kar
esas alınır. 1. tertip yasal yedek akçe, konsolide olmayan mali tablolarda oluşan net dönem karı üzerinden ayrılır ve 1. tertip
yasal yedek akçe tavanının Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde belirlenmesinde konsolide olmayan mali
tablolarda yer alan düzeltilmiş sermaye rakamı esas alınır.
B) Seri:XI, No:1 ve Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğler çerçevesinde düzenlenecek mali tablolar üzerinden yapılacak
kar dağıtımında;
Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin duyuru ve diğer düzenlemelerinde belirtilen hükümler saklı kalmak üzere,
1) Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolar ile Seri:XI, No:20 sayılı
Tebliğ çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı üzerinden net dağıtılabilir karlar tespit
edilerek, tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir kar ile enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre
hesaplanan net dağıtılabilir kar rakamından düşük olanı esas alınır.
2) Net dağıtılabilir karın tespitinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolar ile enflasyona göre düzeltilmiş
mali tablolarda yer alan net dönem karından Türk Ticaret Kanunu ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde tarihi mali tablolara göre
hesaplanan 1. tertip yasal yedek akçe ayrılır. 1.tertip yasal yedek akçe tavanının Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi
çerçevesinde belirlenmesinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolarda yer alan ödenmiş/çıkarılmış sermaye
dikkate alınır.
C) Seri:XI, No:1, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde düzenlenecek mali tablolar
üzerinden yapılacak kar dağıtımında;
Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin duyuru ve diğer düzenlemelerinde belirtilen hükümler saklı kalmak üzere,
1) Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolar ile Seri:XI, No:20 ve
Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net
dönem karı üzerinden net dağıtılabilir karlar tespit edilerek, tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir kar ile
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir kar rakamından düşük olanı esas alınır.
2) Net dağıtılabilir karın tespitinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolar ile enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolarda yer alan net dönem karından Türk Ticaret Kanunu ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde tarihi mali
tablolara göre hesaplanan 1. tertip yasal yedek akçe ayrılır. 1. tertip yasal yedek akçe tavanının Türk Ticaret Kanunu’nun
466’ncı maddesi çerçevesinde belirlenmesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolarda yer alan
ödenmiş/çıkarılmış sermaye dikkate alınır.
8
D) Seri:XI, No:20, Seri:XI, No:21, Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğler ile UFRS kapsamında olmak üzere;
1) Enflasyon düzeltmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü
Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler” hesap kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri dipnotlarda açıklanarak, bu hesap kalemlerine ilişkin düzeltme farklarına toplu halde öz
sermaye hesap grubu içinde “öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer verilir. Diğer özsermaye kalemlerinin
düzeltilmiş değerleri bilançoda gösterilmez.
2) “Geçmiş yıllar karı/zararı” hesap kalemine, düzeltilmiş bilanço denkliğini sağlamak üzere özsermaye hesap grubu
içerisinde yer verilir.
3) Tüm öz sermaye kalemlerine ilişkin “öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya
zarar mahsubunda; olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar
mahsubunda kullanılabilecektir.
E) Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların
Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin uygulamasına yönelik olarak;
1) Mali tablolarını Seri:XI, No:20, Seri:XI, No:21, Seri:XI, No:25 Tebliğler ile UFRS uyarınca düzenleyecek olan
işletmelerin 2003 yılı mali tablolarında yer alan dönem karı üzerinden birinci temettü dağıtım sürelerinin bu yıla mahsus olmak
üzere, temettüün nakden dağıtılması durumunda hesap dönemini izleyen 6’ncı ayın sonuna kadar, temettüün sermayeye ilave
edilerek hisse senedi ihraç edilmesi durumunda ise hesap dönemini izleyen 7’nci ayın sonuna kadar uzatılması amacıyla
Seri:IV, No:27 Tebliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması,
2) Seri:IV, No:27 Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca hesap dönemini izleyen 5’inci ayın sonuna kadar dağıtılması zorunlu
asgari temettüün dağıtım süresinin uzatılacağı da dikkate alınarak, işletmelerin belli koşulları sağlamaları halinde taksitle
temettü dağıtabilmelerine imkan veren Kurulumuzun 13.03.2003 tarih ve 13/291 sayılı Kararının, 2003 yılı kar dağıtımı ile sınırlı
olmak üzere uygulanmaması,
3) Kurulumuzun, 3 iş günü süreyle İMKB Günlük Bülten’lerinde yayınlanarak kamuya duyurulan 30.12.2003 tarih ve
66/1635 sayılı Kurul Kararı’nın (b) bendinde yer alan “Seri:IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir
önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden nakit karşılığı sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse
senetleri borsada eski ve yeni şeklinde iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri
dönem karından dağıtılacak temettüler için aynı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde,
hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az %20’si tutarında birinci temettüün nakden dağıtılması zorunluluğunun getirilmesine”
şeklindeki hükmünün Seri IV No:27 Tebliği’nin 5/5 maddesi ve Kurulumuzun geçmişteki uygulamaları dikkate alınarak “Seri:IV,
No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden
sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse senetleri borsada eski ve yeni şeklinde iki ayrı sırada işlem gören
şirketlerden 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından dağıtılacak temettüler için aynı Tebliğ’in 5’inci
maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde, hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az %20’si tutarında birinci temettüün
nakden dağıtılması zorunluluğunun getirilmesine” şeklinde uygulanması,
gerekmekte olup, aynı duyuru ile kamuya açıklanan 30.12.2003 tarih ve 66/1635 sayılı Kurul Kararı’nın (a) bendine
ilişkin olarak; hisse senetleri Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklardan mali tablolarını Seri:XI No.20 Tebliği hükümleri
çerçevesinde hazırlayanların, kar dağıtımında esas alacakları mali tabloların belirlenmesinde, söz konusu Tebliğ’in 36.
maddesinde yer alan, “..enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dönem karının diğer tablolardaki net dönem
karından daha az olması durumunda kar dağıtımı için daha az olan tutar esas alınır...” hükmü saklıdır.
Kamuoyuna duyurulur.
3. Özel hesap dönemine sahip şirketler de dahil olmak üzere, 2003 yılına ait mali tablolar esas alınarak hisse senetleri
İMKB’de işlem görmek üzere Kurulumuza yapılan/yapılacak başvurularda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla,
1) İhraçcılardan istenen son 3 yıla ait (2001, 2002 ve 2003 yılları) mali tabloların (2001 yılı gelir tablosu hariç olmak
üzere), yatırımcılara karşılaştırma imkanı sağlanması amacıyla;
i) Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş olarak,
ii) Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğ uyarınca konsolide mali tablo hazırlaması gerektiği durumlarda enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide olarak,
iii) Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ/UFRS’na göre mali tablo hazırlanmasının tercih edilmesi durumunda bu Tebliğde yer alan
esaslara uygun olarak,
izahname ve sirkülerlerde yer almasına ve söz konusu mali tablolardan son iki yıla (2002 ve 2003 yılları) ait olanların
bağımsız denetime tabi tutulmasına,
2) Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ/UFRS’na göre mali tablo hazırlanmasının tercih edilmesi durumunda, özsermaye değişim
tablosu ve nakit akım tablosuna da izahname ve sirkülerlerde verilmesine,
karar verilmiştir.
4.
SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN
BÜYÜK GRUP HOLDİNG A.Ş.
HAKKINDA DUYURU
Kurulumuzca yapılan incelemeler sonucunda Büyük Grup Holding A.Ş. (Şirket ya da Holding) Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan KARAPINAR’ın, yurtdışındaki Holding ortaklarını toplantıya davet ederek, “Kıymetli Evrak Değişim Tutanağı”
başlıklı bir yazıyı imzalatmak suretiyle Holding’e para veren şahısların ellerindeki ortaklık belgelerini, para verdiklerine ilişkin
belgeleri ve hisse senetlerini geri aldığı, bunun yanı sıra noter tasdikli siyah bir defterin ortakların adlarının yazılı olduğu boş
sayfalarını ortaklara imzalattığı tespit edilmiştir.
9
Büyük Grup Holding A.Ş. nezdinde 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yapılan denetleme sonucunda tespit edilen hususları 04.09.2003 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar
Organı;
A) SPKn’nun 4. maddesine aykırı olarak Kurulumuza kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arz faaliyetinde
bulunulması nedeniyle; Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARAPINAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk
KİŞNİŞÇİ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet KİŞNİŞÇİ, Hasbek KARAPINAR ve İhsan KÜRKLÜ ile eski Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat DAŞKARA hakkında SPKn’nun 47/A-4 ve 49’uncu maddeleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili yer Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Holding’in tanıtım broşürlerinde planlanan yatırımlar ve hedeflere dair bilgilerin yanıltıcı ifade ve fotoğraflarla
sunulması, Holding’e değil de kurucu ortaklara ait olan şirketlerin Holding’e aitmiş gibi gösterilmesi, ayrıca bazı tanıtım
broşürlerinde fotomontaj yapılması suretiyle mevcut olmayan bazı yatırımların varmış gibi sunulması, Holding’in asgari
1.408.700.000.000 TL nominal değerde fazla hisse senedi bastırmış olması, Holding hisse senetlerinin satılması sonucunda
toplanan paranın miktarının, tam olarak tespit edilememekle birlikte 22.05.2002 tarihine kadar minimum 17.199.860 DM olması
ve bunun yanısıra ”kurulan iştiraklerinin ve yatırımlarının tamamının yatırımcılardan hisse senedi satışları karşılığında alınan
paralar ile yapıldığının” beyan edilmesine karşın Holding’in en önemli iştiraklerinden olan Gurup Petrol Dağıtım A.Ş.’nin
doğrudan Ayhan KARAPINAR, Haluk KİŞNİŞÇİ ve Ahmet KİŞNİŞÇİ’ye, Gurup Akdeniz Marine ve Turizm A.Ş. ile G.Entegre Yat
ve Hel. Ürt. A.Ş.’nin ise dolaylı olarak KİŞNİŞÇİ ailesine satılması sebepleriyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 49’uncu maddesi
uyarınca Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan KARAPINAR, Ahmet KİŞNİŞÇİ ve Haluk KİŞNİŞÇİ hakkında TCK’nın 503 ve
504’üncü maddeleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
karar vermiş olup, söz konusu Kurulumuz kararı Kurulumuzun 2003/44 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARAPINAR tarafından Holding ortaklarına imzalatılan Tutanak’ta kuruluşundan
bu yana Holding tarafından büyük atılımlar gerçekleştirildiğinin belirtilmesine karşın Holding ve iştiraklerinin mali tabloları
incelendiğinde, Kurulumuzca 2003 yılında yapılan denetim itibarıyla iştiraklerin hiç bir malvarlığının bulunmadığı, kasa hesabı ile
sermaye hesabı dışında kayıtlarında bir şirketin işletilebilmesi için gerekli olan asgari unsurların yer almadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, Tutanak’ta TTK’nın 329’uncu maddesinin, Holding’e para veren yatırımcıların, Holding yetkililerine karşı
kullanabilecekleri yasal takip yollarından biri olan alacak davası açamayacaklarına ilişkin olarak yanıltma amacıyla kullanıldığı
görülmektedir.
TTK’nın 329’uncu maddesi, şirketlerin kendi hisse senetlerini geri alamayacaklarını hükme bağlamış olup, söz konusu
madde “Tutanak”ta belirtildiğinin aksine yatırımcıların alacak davası açmalarına engel teşkil etmemektedir. Gerekli yasal şartlar
oluştuğu takdirde yatırımcıların Holding merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde genel hukuk hükümleri çerçevesinde ilgili
Holding yetkilileri hakkında yargı yoluna başvuru hakkı saklıdır.
Diğer taraftan, Holding’e para verdiklerine ilişkin ellerindeki tüm belgeleri devretmeleri karşılığında verdikleri imzalı
Tutanak’ta ortaklarca yatırılan para miktarına, ortaklardan geri alınan belgelerin niteliğine ilişkin hiçbir kayıt bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, yatırımcıların elinde bulunan ve ortak veya alacaklı olduklarını, verdikleri para tutarını kanıtlayan belgeler Holding
yetkilileri tarafından toplanmış olmaktadır.
SPKn’nun 4’üncü maddesine aykırı olarak Kurulumuza kayıt yükümlülüğüne uymaksızın halka arz faaliyetinde bulunduğu
tespit edilen Holding’in, SPKn’nun 2’nci ve 4’üncü maddeleri gereğince, değiştirmek üzere bastıracağı hisse senetlerinin kayda
alınması için Kurulumuza başvuruda bulunması ve hisse senetlerinin Kurulumuzun Seri: I No: 5 Tebliği’nde belirlenen şekil
şartlarını taşıması, hisse senedi değişimini Kurulumuza bildirimde bulunarak ve Kurulumuz gözetiminde gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Konuyu 11.03.2004 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı, Büyük Grup Holding A.Ş. ve yöneticilerinin,
1) Herhangi bir ortak veya ortaklar grubu lehine veya aleyhine sonuç verecek faaliyetlerde bulunulmaması, bu şekilde
sonuç verebilecek faaliyetlerin varsa durdurulması yönünde uyarılmasına,
2) Şimdiye kadar toplanmış olan belgelerin muhafaza edilerek, hangi ortağa ait olduğu, ortaklık payları ve teslim alınan
para tutarı anlaşılacak şekilde belgelerdeki bilgilerin bir tutanağa bağlanması ve tutanağın doğruluğuna ilişkin yönetim kurulu
tarafından verilecek beyanname ile birlikte Kurulumuza gönderilmesi konusunda uyarılmasına,
3) Üzerinde Holding sermaye tutarının doğru gösterilmediği tespit edilen hisse senetleri ile değiştirilmesini teminen
bastırılacak yeni hisse senetlerinin, Kurulumuzun Seri:I No:5 sayılı “Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ”inde
belirtilen şartları taşıması ve bastırılacak yeni hisse senetlerinin SPKn’nun 4’üncü maddesi uyarınca Kurulumuz kaydına
alınması gerektiğinden bu amaçla Kurulumuza başvuruda bulunulması hususunda uyarılmalarına
karar vermiştir.
Vatandaşlarımızın hisse senetlerini Kurulumuz kaydına aldırmadan halka arz eden şirketler hakkında bilgi alabilmeleri
ve/veya varsa bu konudaki şikâyetlerini iletebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulunun aşağıda yer alan adres ve telefonlarına
başvurmaları mümkündür. Kamuoyuna önemle duyurulur.
Adres:
Sermaye Piyasası Kurulu
Eskişehir Yolu 8. km ANKARA
Telefon No: +(90) 312 292 90 90
Faks No: +(90) 312 292 90 00
E-posta: [email protected]
10
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın işbirliği ile 17 Mart 2004 Çarşamba günü saat 13:3016:00 arasında İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda “Sermaye Piyasaları Tanıtım ve Bilgilendirme" semineri
yapılacaktır.
Seminerde Sermaye Piyasası Araçları, Hisse Senedi (halka açılma yöntemleri, mevcut hisselerin halka arzı, sermaye
artırımı), Borçlanma Senetleri, Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri, KOBİ Borsası, Bireysel Emeklilik
Sistemi ve Emeklilik Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları gibi konular ele alınacaktır.
Program
13.30 – 14.00 Kayıt
14.00 – 14.30 Açılış
C. Tanıl KÜÇÜK, İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Doğan CANSIZLAR, SPK Başkanı
14.30 – 15.30 Seminer
Vahdettin ERTAŞ, Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanı
"Sermaye Piyasalarından Finansman Sağlama İmkanları"
İbrahim DÖNMEZ, Kurumsal Yatırımcılar Daire Başkanı
"Sermaye Piyasalarında Girişim Sermayesi, KOBİ Borsaları ve Bireysel Emeklilik Sistemleri"
15.30 – 16.00 Soru –Cevap
Toplantı Yeri
İSO Meclis Salonu
Odakule İşmerkezi
İstiklal Cad. No. 286
İstanbul
İrtibat
Burçin Değirmencioğlu
(212) 252 2900/311
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
11
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards