B Kitapçığı

advertisement
T.C.
8. SINIF II. DÖNEM
B
ORTAK SINAVI
M
MATEMATİK
1. 7a13
1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 işleminin
4. 10
10 10 10 10 10 10
Yukarıda verilenler bir aritmetik dizinin ilk
üç terimi olduğuna göre, a yerine hangi
sayı gelmelidir?
A) 12
B) 11
C) 10
B
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
1
10 -7
C) 7 $ 10 -1 D) 1 $ 10 -1
7
A) 10 -7 D) 9
B)
2. Alanı 108 cm 2 olan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 12 3 B) 18 3 C) 24 3 D) 28 2
E
5.
A
D
B
& & &
Şekildeki ABC , ACD , EAD ikizkenar dik
üçgenlerdir. AB = 2 cm olduğuna göre,
DE kaç santimetredir?
3.
II
I
A) 4
III
IV
D
A
Verilen şekle göre, hangi nokta C köşesi
olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına
ait kenarortayı D noktasından geçer?
A) I
B) II
C) III
D) IV
3
B) 4 2 C) 3 6 D) 8
MATEMATİK
6.
B
8.
S
y
R
D
C
T
P
B
A
K
M
N
L
L
Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında
180º döndürülerek Al Bl Cl Dl yamuğu elde
ediliyor.
M
Buna göre K, L, M, N noktalarından hangisi
Al Bl Cl Dl yamuğunun dış bölgesinde kalır?
Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım,
üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar
ile eşleşir?
A) K ve S B) L ve T
C) N ve R
A) K
B) L
C) M
A
6
7. Efe, bir oyun için 5 arkadaşından 3’ünü kaç
farklı biçimde seçebilir?
B) 12
C) 15
D) N
D) M ve P
9.
A) 10
x
A
N
K
B
O
B
D) 20
40º
x
y
C
Şekildeki ABC dik üçgeninde,
AB = 6 cm, BC = x cm ve AC = y cm
olduğuna göre, aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
A) sin 40c = yx B) cos 40c = 6
x
y
C) tan 40c = x D) cot 40c = x
6
4
MATEMATİK
10. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden
13.
birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 cm
olan kaç farklı üçgen vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
B
a
a
D) 6
b
b
Bir kenarının uzunluğu a birim olan kare
şeklindeki kâğıttan, bir kenarının uzunluğu
b birim olan kare şeklinde dört eş parça
yukarıdaki gibi kesilip çıkarılıyor. Kalan
kâğıdın bir yüzünün alanının kaç birimkare
olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
A) (a - 4b) 2 B) (a - 2b) 2
C) (a - 4b) (a + 4b) D) (a - 2b) (a + 2b)
2
x + 10 cebirsel ifadesi aşağıdaki11. 3x 6-x11
- 10
lerden hangisine eşittir?
A) x - 8 B) x - 2 C) 3x 2 - 1D) - 8x
6
2
14.
D
B) 12
C) 18
E
B
Şekilde 7DEA ' 7ABA dir.
CD = 3 cm, DE = 4 cm ve AB = 12 cm
olduğuna göre, AD kaç santimetredir?
kaçtır?
A) 6
4
12
A
12. x2 - 1 = x3 + 2 denklemini sağlayan x değeri
C
3
D) 21
A) 6
5
B) 9
C) 10
D) 12
MATEMATİK
B
17. Aşağıda verilen geometrik cisimlerden
%
) = 100c dir.
15. Bir ABC üçgeninde m (BAC
Buna göre, üçgenin kenarları arasında aşağıdaki hangi ilişki olamaz?
hangisi, bir düzlemle kesildiğinde arakesit
bir daire olamaz?
A)
B)
C)
D)
A) Dik dairesel koni
B) Dik piramit
C) Dik dairesel silindir D) Küre
AB
AC
AB
AB
1
1
=
=
AC
AB
AC
BC
1 BC
1 BC
ve AC 1 BC
ve AC 1 AB
18.
16.
Tablo: Yiyecekler
Tablo: İçecekler
Yiyecekler Sayıları
İçecekler
Sucuklu
tost
35
Vişne
suyu
20
Peynirli
tost
18
Şeftali
suyu
25
Salamlı
tost
15
Portakal
suyu
23
Sayıları
15 cm
SÜT SÜT SÜT
10 cm
SÜT
?
Bir okul gezisinde öğrencilere dağıtılmak
üzere bir yiyecek ve bir içecekten oluşan
paketler hazırlanacaktır. Tablolarda sayıları
verilen yiyecek ve içeceklerden rastgele
birer tane alınarak hazırlanan ilk pakette,
peynirli tost ve vişne suyu olma olasılığı
aşağıdaki işlemlerden hangisi ile hesaplanabilir?
A) 18 $ 20 B)
68 68
C) 38 $ 37 D)
136 135
60 cm
Birbirine özdeş olan peynir paketleri ve
birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm
uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir. Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm
boşluk kaldığına göre, üçüncü raftaki boşluk
kaç santimetredir?
18 + 20
68 68
38 + 37
136 135
A) 29
6
B) 32
C) 35
D) 39
MATEMATİK
19. Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1’dir?
A)
y
B)
y
1
x
O
C)
y
O
D)
1
O
1
x
y
1
1
x
x
O
20. Koordinat sisteminde denklemleri,
y = 4 ve y = x olan doğrular ile y ekseninin
sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
7
B
28 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
MATEMATİK DERSİ ORTAK SINAV
“B” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
MATEMATİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
C
D
A
B
B
A
D
C
A
B
C
D
A
D
A
B
D
A
B
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards