3. ÜNİTE

advertisement
TEST
58 3. ÜNİTE
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
Genel Değerlendirme
1. Bir sınıfta eşit sayıda kız ve erkek öğrenci vardır.
4.
A
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız
17
olduğuna göre, bu
öğrenci olma olasılığı
34
sınıfta kaç tane erkek öğrenci vardır?
A) 17
B) 16
C) 15
K
6
B
D) 14
4
C
H
L
M
N
Yukarıda verilen ABC ve KLM üçgenlerinde
&
&
ABC ` KLM , [AH] ^ [BC], [KN] ^ [LM]
|AH| = 6 cm ve |KN| = 4 cm
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
&
| AB |
Çevre (ABC)
2
2
A)
=
= B)
&
3
3
| KL |
Çevre (KLM)
C)
2. 0, 1, 2, 3, 4
rakamlarıyla oluşturulan üç basamaklı, rakamları
farklı tüm doğal sayılar yazılarak bir torbaya atılıyor.
&
Alan (ABC)
9
= &
4
Alan (KLM)
D)
| AC |
| KM |
=
4
9
Bu torbadan rastgele çekilen bir kâğıtta yazan
sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B)
3
8
D)
1
2
D)
5
8
5.
3. Selin ile Erdem farklı kategorilerde yarışmaya
1
katılıyor. Selin’in yarışı kazanma olasılığı
,
3
2
Erdem’in yarışı kazanma olasılığı ’tir.
5
Buna göre, Selin’in yarışı kazanma olasılığı ile
Erdem’in yarışı kazanmama olasılığı çarpımı
kaçtır?
1
A) 5
3
B) 5
BİLTEST YAYINCILIK
4
C) 5
7
D)
15
9
A
C
ABC ve CDE birer üçgen,
B
A, C ve E doğrusaldır.
6
B, C ve D doğrusaldır.
[AB] // [DE],
x
D
E
12
|AB| = 9 cm,
|DE| = 12 cm ve
|BC| = 6 cm
olduğuna göre, |DC| = x kaç cm dir?
A) 6
B) 8 C) 9
D) 10
139
TEST 58 Genel Değerlendirme
x
6. A
E
Şekilde
D
4
[EF] // [AD],
| AE |
3
ve
=
5
| AC |
B) 4
C) 5
A
7.
E
B
A)
C)
140
| DC |
| AB |
| DE |
=
=
| EC |
| AC |
| EC |
| DC |
A) 16
D) 6
D)
| DE |
| EC |
| AC |
=
=
| DE |
| AB |
| DE |
C) 12
18
20
D
24
C
D) 10
ABCD bir dörtgen,
A
9.
C
B)
3 |DB| = 6 br ve
B) 14 x
| AD |
|AD| = 4 br,
C |DE| = 7 br
B
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
| BC |
E
olduğuna göre, |BC| = x kaç br dir?
ABC bir üçgen
ve
%
%
s (BAC) = s (DEC)
D
|AE| = 5 br,
x
B
olduğuna göre, |AD| = x kaç cm dir?
A) 3
7
6
|EC| = 3 br,
5
D
|EF| = 2 cm
C
ABC bir üçgen,
A
ACD bir üçgen,
F
2
8.
[AB] ^ [BC],
[AD] ^ [DC],
|AD| = 18 cm,
|DC| = 24 cm ve
|AB| = 20 cm
olduğuna göre, |BC| = x kaç cm dir?
A) 5 10 B) 18
C) 22
D) 10 5
| AB |
BİLTEST YAYINCILIK
TEST 58 Genel Değerlendirme
10. (–3)–2 + (–2)–3
13. işleminin sonucu kaçtır?
1
A) 72
C) -
1
B) 9
1
8
D) -
K
4
1
2
L
5
M
6
N
R
7
8
9
37 ve 50 sayıları sırasıyla yukarıdaki sayı
doğrusu üzerindeki noktalardan hangileri olabilir?
A) K – L
B) M – N
C) N – R
D) M – R
11. Ortalama bir insanın kılcal damarlarının toplam
uzunluğu yaklaşık olarak dünyanın çevresinin iki
katı kadardır.
Dünyanın çevresi yaklaşık olarak 40000 km
olduğuna göre, bir insanın kılcal damarlarının
toplam uzunluğunu m cinsinden ifade eden
bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
7
A) 8.10 B) 8.106
C) 80.107 D) 80.106
d
14.
Yandaki şeklin d doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıda verilen,
I. 3̸2 + 5̸3 = 8̸5
II. ̸3.Ω27 = 9
III. 5̸2 – ̸8 = Ω18
IV. (x + 2) . ̸7 = 0 ise x = –2 dir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
BİLTEST YAYINCILIK
C) 3
D) 4
141
TEST 58 Genel Değerlendirme
15.
L şekli
K şekli
Yandaki K şekline
hangi
öteleme
hareketi yapılırsa,
L şekli ile birleşerek bir dikdörtgen
oluşturur?
17. Köşelerinin koordinatları K(–4, –1), L(–1, 1) ve
N(–6, 2) olan KLN üçgeninin orijin etrafında ve
saat yönünde 90° döndürülmesiyle oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatları toplamı kaçtır?
A) –5
B) 7
C) 10
D) 13
A)3 birim aşağıya, 4 birim sağa
B) 4 birim yukarıya, 4 birim sola
C)2 birim aşağıya, 4 birim sağa
D)3 birim aşağıya, 5 birim sağa
18.
16.
y
B
O
x
A
Yandaki
koordinat
sisteminde
verilen A şekli
y eksenine
göre ve B şekli
x eksenine
göre yansıtılıyor.
Buna göre, yeni oluşan şeklin alanı kaç birim
karedir?
A) 18
142
B) 17
C) 16
D) 15
y
O
x
Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen üçgen
önce 2 birim sola, 3 birim aşağı öteleniyor ve
daha sonra orijin etrafında ve saat yönünde 270°
döndürülüyor.
Buna göre, son durumda oluşan şeklin köşe
koordinatlarından biri aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) (5, –4)
B) (1, 1)
C) (4, –5)
D) (–1, –3)
BİLTEST YAYINCILIK
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards