2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PINARALTI

advertisement
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PINARALTI ORTAOKULU
5. SINIF MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Adı
:
Soyadı :
Numarası :
A)Aşağıdaki soruları cevaplayınız(17x3=51p)
1. l. Bir doğru sonsuz tane noktadan oluşur. ll. Doğru parçasının uzunluğu ölçülemez.
lll. İki doğru birbirine paralel olabilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) l, ll, lll
B) l, ll
C) l, lll
D) ll, lll
A
C
2)Yukarıda verilen ışının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [AC]
B) [AC
C) AC D) AC]
3. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakiden hangisi beşgendir?
C)
A)
D)
B)
5. Aşağıdakilerden hangisi üçgen çeşitlerinden
değildir?
A) İkizkenar Üçgen
B) Çeşitkenar Üçgen
C) Eşkenar Üçgen
D) Paralelkenar
6. Bir çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer bir köşeye çizilen doğru parçasına ne denir?
A) Doğru
B) Köşegen
C) Işın
D) Doğru Parçası
7. Aşağıda verilen modellerin sembolle gösterimlerinden hangisi doğrudur
8)
A
Şekilde A noktası B noktasına göre nerdedir ?
A) 4 br sağ 2 br aşağı
C)2 br aşağı 5br sağ
B) 2 br yukarı 4 br sol
D)5br yukarı 2br sola
B
9)
Yukarıda k,l,n ve m doğruları çizilmiştir.Bu doğrulardan
A) k ile l
B)l ile n
C) k ile m
hangileri birbirine paraleldir?
D) n ile m
10) Yanda verilen açılardan kaç tanesigeniş açıdır?
A)3
B) 4
C )5
D)6
11)Noktalı kağıtta verilen 7 farklı çizimden kaç tanesi dik kesişen doğrulara örnektir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A,C ve D doğrusal olmak üzere “?” ile belirtilen açının
13)
ölçüsü kaç derecedir?
A)1300
B)
1320
C) 1340
D) 1360
14)
15)
16-)Verilen üçgen çeşitleri hangisinde doğru
yazılmıştır?
A)
B)
C)
D)
I
Dar açılı
Dar açılı
Dik açılı
Dik açılı
II
Geniş açılı
Dik açılı
Geniş açılı
Dar açılı
III
Dik açılı
Geniş açılı
Dar açılı
Geniş açılı
17) Soru işareti ile gösterilen açı kaç derecedir?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
B) Aşağıdakinoktalı yerleri doldurunuz.(10x2=20p)
(999,doğru parçası,geniş açı,//,dik açılı üçgen,Işın,dar açı,179,26562045,üçgen)
1)İki ucu kapalı noktalar kümesine …………………………..denir.
2)Paralelliğin sembolü ……… şeklindedir.
3)
şekli bir ………………..’dır.
4)0 ile 90 derecelik açılar arasında kalan açılara……………………………………… denir.
5)En büyük geniş açı ………………. derecedir.
6) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırk beş’ olan sayı..............................
7) Doğrusal olmayan üç nokta bir…………………… oluşturur.
8)Bir açısı dik açı olan üçgene............................................ denir.
9)Ölçüsü 90 dereceden büyük,180 den küçük olan açılara .................................... denir.
10)Üç basamaklı en büyük tek doğal sayı ................................... dır.
C)Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz(10P)
1)(…...)Diklik “T” sembolü ile gösterilir.
2) (…...)İki ucu sınırsız olan açıya “Işın” denir.
3)(…...)Parelel doğrular sadece bir noktada kesişir.
4)(.......) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırkbeş’ olan sayı 2656245 dir.
5)(........)Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
6)(........)Üç kenarı eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir.
7)(........)Üçgenin üç köşegeni vardır.
8)(........) // işaretinin adı paraleldir.
9)(........) Dikdörtgenin üç köşegeni vardır.
10)(.......)
şekli bir doğru parcasıdır.
D) Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(12p)
1) 45892+56879=?
2)78205-29859=?
3) 898x36=?
2)Aşağıdaki geometrik şekilleri çiziniz?(7P)
a) ABC Dik üçgeni
b) AB doğrusu
Kaynak:Eğitimhane Ders Dökümanları,İbrahim AK
c) ABC acısı
4) 989:3=?
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PINARALTI ORTAOKULU
5. SINIF MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI
Adı
:
Soyadı :
Numarası :
A)Aşağıdaki soruları cevaplayınız(17x3=51p)
1. l. Bir doğru sonsuz tane noktadan oluşur. ll. Doğru parçasının uzunluğu ölçülemez.
lll. İki doğru birbirine paralel olabilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) l, ll, lll
B) l, ll
C) l, lll
D) ll, lll Cevap:C
A
C
2)Yukarıda verilen ışının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [AC]
B) [AC
C) AC D) AC]
3. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdakiden hangisi beşgendir?
C)
A)
D)
B)
5. Aşağıdakilerden hangisi üçgen çeşitlerinden
değildir?
A) İkizkenar Üçgen
B) Çeşitkenar Üçgen
C) Eşkenar Üçgen
D) Paralelkenar
6. Bir çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer bir köşeye çizilen doğru parçasına ne denir?
A) Doğru
B) Köşegen
C) Işın
D) Doğru Parçası
7. Aşağıda verilen modellerin sembolle gösterimlerinden hangisi doğrudur
Cevap:B
8)
A
Şekilde A noktası B noktasına göre nerdedir ?
C) 4 br sağ 2 br aşağı
C)2 br aşağı 5br sağ
D) 2 br yukarı 4 br sol
D)5br yukarı 2br sola
B
9)
Yukarıda k,l,n ve m doğruları çizilmiştir.Bu doğrulardan
B) k ile l
B)l ile n
C) k ile m
hangileri birbirine paraleldir?
D) n ile m
10) Yanda verilen açılardan kaç tanesi geniş açıdır?
A)3
B) 4
C )5
D)6
11)Noktalı kağıtta verilen 7 farklı çizimden kaç tanesi dik kesişen doğrulara örnektir?
C) 2
B) 3
C) 4
D) 5
cevap:d
A,C ve D doğrusal olmak üzere “?” ile belirtilen açının
13)
ölçüsü kaç derecedir?
A)1300
B)
1320
C) 1340
D) 1360
14)
Cevap:C
15)cevap:c
16-)Verilen üçgen çeşitleri hangisinde doğru
yazılmıştır?
A)
B)
C)
D)
I
Dar açılı
Dar açılı
Dik açılı
Dik açılı
II
Geniş açılı
Dik açılı
Geniş açılı
Dar açılı
III
Dik açılı
Geniş açılı
Dar açılı
Geniş açılı
17) Soru işareti ile gösterilen açı kaç derecedir?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 50
D) Aşağıdakinoktalı yerleri doldurunuz.(10x2=20p)
(999,doğru parçası,geniş açı,//,dik açılı üçgen,Işın,dar açı,179,26562045,üçgen)
1)İki ucu kapalı noktalar kümesine DOĞRU..denir.
2)Paralelliğin sembolü // şeklindedir.
3)
şekli bir IŞIN’dır.
4)0 ile 90 derecelik açılar arasında kalan açılara…DAR ACI denir.
5)En büyük geniş açı 179 derecedir.
6) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırk beş’ olan sayı 26562045.
7) Doğrusal olmayan üç nokta bir ÜÇGEN oluşturur.
8)Bir açısı dik açı olan üçgene. DİK AÇILI ÜÇGEN denir.
9)Ölçüsü 90 dereceden büyük,180 den küçük olan açılara GENİŞ AÇI denir.
10)Üç basamaklı en büyük tek doğal sayı 999 dır.
C)Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz(10P)
1)(D.)Diklik “T” sembolü ile gösterilir.
2) (Y)İki ucu sınırsız olan açıya “Işın” denir.
3)(Y.)Parelel doğrular sadece bir noktada kesişir.
4)(Y.) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırkbeş’ olan sayı 2656245 dir.
5)(D.)Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
6)(D...)Üç kenarı eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir.
7)(.Y...)Üçgenin üç köşegeni vardır.
8)(.D) // işaretinin adı paraleldir.
9)(Y.) Dikdörtgenin üç köşegeni vardır.
10)(Y.)
şekli bir doğru parcasıdır.
D) Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(12p)
1) 45892+56879=102771
2)78205-29859=48346
3) 898x36=32328
2)Aşağıdaki geometrik şekilleri çiziniz?(7P)
a) ABC Dik üçgeni
b) AB doğrusu
Kaynak:Eğitimhane ,Sorubak Ders Dökümanları,İbrahim AK
c) ABC açısı
4) 989:3=329,66
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards