PİLONİDAL SİNÜS(KIL DÖNMESİ) AMELİYATI ONAM FORMU ( Bu

advertisement
PİLONİDAL SİNÜS(KIL DÖNMESİ) AMELİYATI
ONAM FORMU
KOD
HD.RB.48
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REV. NO:01
ÇEVİRMEN İHTİYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
 Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?
REV. TRH:KASIM 2015
Evet
Sayfa 1 / 3
Hayır
PİLONİDAL SİNÜS (KIL DÖNMESİ) AMELİYATI konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Hasta Adı Soyadı
( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
1.
Pilonidal Sinüs(Kıl Dönmesi) Ameliyatı Nedir ? Kuyruk sokumuna yakın kıllı derinin içe dönmesi sonucu oluşan kıllı
ve iltihaplı kesenin bir kesi ile alınmasıdır.
2.
Pilonidal Sinüs Ameliyatı Nasıl Yapılır? Sakral bölgeden kıl dolu cilt altı boşluğunun, üzerindeki cilt ile beraber
çıkarılmasıdır. İltihap varsa bu bölge açık bırakılacak ve zaman içinde kendi kendine kapanması beklenecektir. Bu
durum birkaç ay sürebilir. Eğer iltihabi bir durum yoksa çıkarılan boşluk üzerindeki cilt, direkt olarak ya da birkaç
farklı ameliyat tekniğinin kullanılması ile etraf dokudan destek sağlamak suretiyle kapatılacaktır. Ameliyatın hangi
teknik ile yapılacağına Doktorunuz ameliyat esnasında karar verecektir. Duruma göre cilt altı bölgeye biriken sıvıyı
dışarı almak için dren yerleştirebilir. Operasyonun tahmini süresi bir saattir.
3.
Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:
3.1. Lokal Anestezi Riskleri: Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum hayati tehlike
oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür.
3.2. Genel Anestezi Riskleri: Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler
göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.
Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.
3.3. Ameliyatların Genel Riskleri:
Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu kısa süreli ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür:
 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik
tedavisi ve fizyoterapi (fizik tedavi)gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte, damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı
bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları,
pıhtılaşma meydana gelebilir.
 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop
karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
Not:Alınan onamlarda hastanın “okudum,anladım”ifadesi ve imzası olmalı ,form iki nüsha olarak imza altına alınıp bir nüshası hasta dosyasına,diğer nüsha
hastaya veya kanun temsilcisine verilir.
PİLONİDAL SİNÜS(KIL DÖNMESİ) AMELİYATI
ONAM FORMU
KOD

3.4.










4.



5.
6.






7.
HD.RB.48
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REV. NO:01
REV. TRH:KASIM 2015
Sayfa 2 / 3
Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz
(damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
Pilonidal Sinüs Ameliyatının Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
Ameliyat esnasında veya sonrası kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri verilmesi gerekebilir.
Bunların da kendilerine özgü komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.
Ameliyat yerindeki yüzeysel veya derin yapılarda enfeksiyon (iltihap) meydana gelebilir. Bu enfeksiyonlar akciğerler
ve solunum yollarında, idrar yollarında veya yarada gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük
cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale ve antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun yayılıp ölüme yol
açması riski mevcuttur..
Ameliyat sırasında kullanılacak koter gibi teknolojik malzemelerin sorunları çıkabilir. Bunlar koter yanığı gibi
komplikasyonlara yol açabilir.
Ameliyattan sonra ameliyat yöntemine bağlı olarak oturma ve diğer faaliyetlerinizde kısıntı yaşanabilir.
Pilonidal Sinüs Cerrahisinin gereklerini tam yapabilmek için ameliyattaki anındaki bulgulara dayanarak daha geniş
cerrahi girişim yapılmak zorunda kalabilinir. Daha fazla iz kalabilir.
Ameliyat sırasında ameliyat yerine dren konabilir, ameliyattan sonra ameliyat yerinde iltihap veya sarı sıvı birikmesi
olabilir, bu şırıngayla veya açılarak boşaltılabilir, yara açılabilir iyileşme her zaman beklenen sürede gelişmeyebilir,
tekrar ameliyat gerekebilir.
Bazı hastalarda kesi yeri iyileşme dokusu kalın ve kırmızımsı-morumsu olabilir.
Ameliyatın yapıldığı bölgede ciltte hasarlar, cilt ölümleri gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave ameliyatlar ve
deri nakli gerektirebilir.
Doktorunuz eğer operasyonun zor olacağına karar verirse veya ameliyata devam etmenin sağlığınıza daha fazla zarar
vereceğini düşünürse operasyonu yarıda kesip başka hastaneye sevk edebilir.
Ameliyat sırasında doktorunuz gerek duyarsa başka branştan veya kendi branşından başka doktorları da çağırarak
gereken müdahalenin yapılmasını sağlayabilir. Ameliyat sırasında yandaş hastalıklar mevcut olduğunu görürse
bunlara müdahale edebilir. Kararı operasyon esnasında kendisi verecektir.
Pilonidal Sinüs Ameliyatının Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:
Bölgenin kazınması, dondurulması işlemi uygulanabilir.
Lazer ışınları veya elektrikli bıçaklar ile yakılması işlemi uygulanabilir.
Polifenol gibi değişik kimyasal maddelerin uygulanması yapılabilir.
Bu yöntemlerin tekrarlama ihtimali, cerrahi müdahaleye oranla daha yüksektir.
Pilonidal Sinüs Ameliyatı Uygulanmazsa Neler Gelişir? Ameliyat olmadığınız takdirde boşluk büyüyebilir ve bu
büyüme sonucunda apseleşme ve apsenin değişik noktalardan cilde açılma durumu olabilir. Bu durumda acil cerrahi
girişim gerekebilir. Ayrıca bu şekilde bir gecikme ileride yapılacak ameliyatta daha geniş bir doku çıkarılmasına ve
ameliyat komplikasyonlarının oluşma sıklığının artmasına yol açabilir.
Pilonidal Sinüs Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
Ameliyat sonrası en az 48 saat yüz üstü yatmanız gerekmektedir.
Tuvalet ihtiyacınızı mümkün olduğunca oturmadan karşılayın. Eğer büyük tuvaletinizi yaparken yara pansumanınız
kirlenirse pansumanın değiştiriniz.
Düzenli pansuman gerekebilir. Tam iyileşme bir-iki ayı bulabilir.
Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz belirtilecektir.
Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık şişlik akıntı geliştiği zaman ya da
beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede alınız.
Hastaya Özel Durumlar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Not:Alınan onamlarda hastanın “okudum,anladım”ifadesi ve imzası olmalı ,form iki nüsha olarak imza altına alınıp bir nüshası hasta dosyasına,diğer nüsha
hastaya veya kanun temsilcisine verilir.
PİLONİDAL SİNÜS(KIL DÖNMESİ) AMELİYATI
ONAM FORMU
KOD
HD.RB.48
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REV. NO:01
REV. TRH:KASIM 2015
Sayfa 3 / 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
8.
(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim tüm sorularıma
yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vazgeçme hakkına sahip olduğumu biliyorum, bana yapılacak
müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı …………………….
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….
İmza
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
Tarih …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Not:Alınan onamlarda hastanın “okudum,anladım”ifadesi ve imzası olmalı ,form iki nüsha olarak imza altına alınıp bir nüshası hasta dosyasına,diğer nüsha
hastaya veya kanun temsilcisine verilir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards