sağlık bülteni - Kadıköy Belediyesi

advertisement
2013– Sayı/2
SORUMLULAR
Dr. Zeynep Süzme
Prof. Dr. Korkmaz
Altuğ
Zeynep Özen
HAZIRLAYAN
Sevnur YILDIRIM
SAĞLIK BÜLTENİ
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
2013
Sayı-2
Sayfa 2
Dumlupınar Sağlık Polikliniği
Hoş Geldin Bebek Ziyaretleri Devam Ediyor.
Gebelikleri süresince Dumlupınar Sağlık Polikliniği’nde takip
edilip doğum yapmış olan annelere ziyaretler devam ediyor. Dumlupınar Sağlık Polikliniği doktor ve hemşireleri evlerinde ziyaret ettikleri 7 anne ve bebeğin sağlık kontrollerini gerçekleştirdiler. Polikliniğin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından annenin sağlık
kontrolü yapılırken, anne sağlığı ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Diğer aile bireylerinin sağlık sorunları da değerlendirilip muayene ve tetkik için polikliniğe yönlendirildi. Ayrıca
ailelere Dumlupınar Sağlık Polikliniği’nin ve Kadıköy Belediyesi’nin
sağlıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde; sanayide eğitim verilen bir çanta atölyesi ve bebek giyimi imal eden bir atölyenin katkılarıyla bebekler için poliklinikte hazırlanan
ufak hediye paketleri de geri dönüşümü destekleyen Kadıköy Belediyesi torbalarıyla kendilerine iletildi.
İş Yeri Ziyaretleri
Kadıköy Belediyesi Dumlupınar Sağlık Polikliniği’nin sürdürmekte olduğu 'İş Kazalarında İlk Yardım' projesi kapsamında; Göztepe
Sanayi Sitesi içinde yer alan 237 iş yerine Dumlupınar Sağlık Polikliniği
çalışanları tarafından aralıklı olarak yapılan ziyaretlerde ‘İş Kazaları’ ve
‘İşyerlerinde Hijyen’ konularına dikkat çekildi. İşin niteliğine göre karşılaşabilecekleri kazalar ve kazalardan korunabilmeleri için alabilecekleri
önlemler üzerinde duruldu. Sağlıklarını koruyabilmeleri için hijyen konusunda işyerlerinde dikkat edecekleri hususlar ve hijyenin önemi vurgulandı.
Ziyaretlerde iş yerlerine; Dumlupınar Sağlık Polikliniği tarafından hazırlanan,
iş kazalarını nasıl önleyebilecekleri ve olası bir kaza anında neler yapabileceklerini
anlatan, ilk yardım kitapçıkları ile birlikte ilk yardım kitleri dağıtıldı.
Ergenlerle Etkileşim Grup Çalışması
Psikolog Serpil TANKİ tarafından ergenlerle yapılan etkileşim
grubunda; kendilerini ve başkalarını grup dinamiği içinde gözlemleyebilmeleri amaçlanmıştır. Akranlarla
ilişki kurma becerilerini geliştirme,
kendilerinin ve başkalarının duygu
ve davranışlarını anlayabilme ve
sorunlara farklı bir anlayış geliştirmeleri (kabul görme ve kabul etme)
hedeflenmiştir.
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi
Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?
“Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır” konulu eğitim seminerimiz birimimizde Dr. Serap AKIN tarafından grup taramaları ile gelen kişilere verilmiştir. Eğitim sırasında muayenenin, hangi dönemde ve hangi pozisyonda Yapılması Gerektiği
bölümlerin altı özellikle vurgulanmıştır. Eğitimlerimizin sonunda da soru –cevap bölümüyle katılımcıların soruları değerlendirilmiştir.
Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Okul Projesi
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Mutlu Okul Projesinde Kadıköy İlçesinde Milli Eğitime bağlı devlet okullarında Anasınıfı ve 1. sınıfta okuyan çocuk ve ebeveynlerine uygulanan tarama
testleri ve çalışmaları sonucunda risk grubunda olduğu belirlenen çocuklara sunduğumuz
koruyucu ruh sağlığı hizmetinin detaylarını içeren bir sunum daha gerçekleştirilmiştir.
Sayfa 3
Sayfa 4
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği
Gebe Okulu İle “Sağlıklı Hamilelik”, “Sağlıklı Bebek”
Gebe Okulu’nda; hamilelik dönemi, doğum eylemi, doğum
sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel doğruları içeren
eğitim içeriği ile hamile kadınların doğum ile ilgili önyargılarını ve
korkularını azaltmak, anne adaylarını bebek bakımı konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler yetiştirmelerine yardımcı olmak
amaçlanıyor. Gebe Okulunda yer alan konular; deneyimli kadro tarafından 18 saatlik bir program dahilinde anne adaylarına aktarılıyor.
Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz ve Ağustos döneminde 3 gebe
okulu düzenlenmiş 24 anne adayı programa katılım göstermiştir.
Eğitim Konusu
1.Gün
Hamilelikte Sağlık ve Doğum - Doğum Sonrası Kadın Sağlığı
2.Gün
Hamilelik Sürecinde Psikolojik Değişiklikler Doğum Sonrası Depresyon - Annelik Rolü ve İletişim
3.Gün
Hamilelik ve Lohusalık Dönemi Beslenme – Anne Sütü
4.Gün
Bebek Sağlığı, Bakımı ve Beslenmesi
5.Gün
Bebek Yıkama ve Bebek Masajı Uygulaması
6.Gün
Bebek ve Çocuklarda İlkyardım
Akıllı Beslenme Çantam ile Sağlıklı Beslenme
Ço cukluk obezitesini durduralım !
Çocuklukta obezite yaşamın ilk yılı, 5-6 yaş arası ve ergenlik döneminde
artış göstermektedir. Obez çocukların 1/3’ü, obez ergenlerin ise %80’i erişkin yaşa
geldiklerinde obez kalmaktadırlar. Diğer yandan erişkin yaşlarda görülen obezite
vakalarının %30 kadarı başlangıcın çocukluk çağına dayandığı bilinmektedir.
Bu sebep ile, çocukluk çağında obeziteye yol açan risk etmenlerine karşı alınacak
tedbirler ile obezitenin önlenmesi hem komplikasyonlarından koruyacak hem de
ileride sağlıklı birer erişkin olmalarını sağlayacaktır.
Erken dönem davranış tedavisi ile çocuklarda yeme alışkanlıklarını, aktivitelerini,
düşünme biçimlerini değiştirmek amaçlandığı proje kapsamında üç okulda merkezinde çocuk olmak üzere etken roller olan öğretmen ve anne-babalara da Sağlıklı
Beslenmeye Yönelik Seminerler uygulanmıştır.
Akıllı Beslenme Çantam İle Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Beslenme ve
Diyet Uzmanı tarafından 1094 öğrencinin, 61 öğretmenin ve 65 ebeveynin katı ldığı 24 Sağlı klı Beslenme Seminer i, aşırı kilolu 22 çocuğa kazanılmış yanlış alışkanlıklardan kurtulmaları, sağlıklı kilolarına ulaşmaları ve sağlıklı
yaşam sürmelerini sağlamak amaçlanmasıyla Bireysel Beslenme Danı şmanlı ğı verilmiştir.
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sayfa 5
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği
Bu Sese Kulak Ver !
Proje ile; Kadıköy ilçesi sınırlarında bulunan resmi
ilköğretim okullarında öğrencilerin kolaylıkla öğrenilebilecekleri temel bilgilerle gürültünün kulağa zararları, işitme
kaybı ve işitme kaybından kulağı korunma yolları konularında gerekli duyarlılığın oluşturması ve sağlıklı ve iyi bir
yaşam kültürü edinmelerini sağlamayı amaçlanıyor.
Sağlık eğitimleri yoluyla öğrencilerde gerekli duyarlılığın oluşturması ve sağlıklı ve iyi bir yaşam kültürü edinmesi hedefleniyor. Kadıköy Belediyesi’ne ait etüt merkezlerindeki çocuklara Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Ünal tarafından gürültünün işitme kaybına sebep olduğu ve gürültüden korunma yollarını anlatılıyor.
Proje kapsamında 8 seminer düzenlendi ve eğitimler yoluyla 150 çocuğa ulaşıldı.
Zabıta Personeline İlk Yardım Eğitimi
Göreve yeni başlayacak olan Kadıköy Belediyesi zabıta personeline ilkyardım
eğitim verildi...
Belediyemize yeni atanan 53 zabıta personelinin katıldığı eğitimin; ilk
gününde; ilkyardım, ilkyardım öncelikleri, temel uygulamalar, kaza değerlendirme, ilkyardımı yapanın özellikleri, insan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler, hasta - kazazedelerin değerlendirilmesi, yaralanma, kanama ve şok ile kırık-çıkık, burkulmalar, bilinç kaybı, bayılma, koma ve tıkanmalarda ilkyardım
ile temel yaşam desteği, kalp krizi, yanık, donma ve boğulma durumlarında
ilkyardımın nasıl yapılacağı anlatıldı.
Eğitimin ikinci gününde temel yaşam desteğini tüm katılımcılara maket üzerinde uygulanması yaptırılarak bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.
Çevre Kolejine Sağlıklı Beslenme Semineri
Beslenme yaşamın en temel gereksinimidir. Beslenme konusunda önemli
olan bireyin sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmesidir.
Okul dönemde çocuğa kazandırılacak temel alışkanlıkların başında
beslenme alışkanlığı gelmektedir. Bu nedenle Çevre Koleji’nin talebi üzerine 2.sınıf öğrencilerine Dr. Demet Özkan tarafından sağlıklı beslenme semineri verildi. Eğitime toplam 115 öğrenci katıldı. Seminerde gün içerisinde yememiz gereken yiyecekler hakkında
bilgi verilmiş ve yemememiz gereken yiyeceklerin zararları anlatılmıştır.
“B u S e se
Ku l ak V e r”
Pr oj e si il e
ç ocu kla rı
gü rü l tü v e
işit m e
kayb ın a ka r şı
bilin çl en di r iy o
ru z !
Sayfa 6
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz
24 Uluslararası Seoul Çocuk Diş Hekimliği Kongresinde
24. Uluslararası Çocuk Dişhekimliği Kongresi
(Congress of the International Association of Pediatric Dentistry IAPD ) 12-15 Haziran 2013 tarhinde Güney Kore'nin
başkenti Seoul' de yetmiş ülkeden ikibini aşkın uzman diş
hekiminin katılımıyla gerçekleşti.
Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz'den Dr. Semra Ergeneli Erakbaş bu kongreye Oral
Health Related Knowledge of Primary School Teachers in
Kadıköy Region of Istanbul, Turkey adlı çalışmamız ile
katıldı.
Bu çalışmada Kadıköy bölgesinde bulunan devlet ilkokullarında hizmet veren ilkokul öğretmenlerinin ağız diş sağlığı ve çürükten korunma yöntemleri konusundaki bilgileri değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye toplam 52 okuldan 977 öğretmen katılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanlmıştır.
Öğretmenlerin %69,7'si dişlerini günde iki kez fırçaladığını, %95 'i ise rutin dişhekimi kontrolunün senede iki kez yapılması gerektiğini söylemiştir. Öğretmenlerin
% 75,8'i florürün diş çürüğünü engellediğini, %64, 3’ü ise dişleri beyazlattığını
söylemiştir. %16,3 öğretmen fissür örtücülerin diş beyazlatma etkilerinin olduğunu
belirtirken sadece %32,3 öğretmen fissür örtücülerin azı dişlerinin çukur
yüzeylerindeki çürükleri önlemede kullanıldığını söylemiştir. Öğretmenlerin ağız
diş sağlığı hakkında genel bilgileri yeterli bulunurken, koruyucu yöntemler hakkındaki bilgileri yetersiz bulunmuştur. Öğretmenlerin bu konuda daha fazla bilgilendirilme gereksinimleri olduğu saptanmıştır ve değerlendirilecektir.
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
İstanbul Valisi Sn. Hüseyin Avni Mutlu
Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi Ziyaret Etti.
İstanbul Valisi Sn. Hüseyin Avni Mutlu Kadıköy
Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize ziyarette
bulundu. Belediye Başkanımız Av. Selami Öztürk tarafından merkezimizin çalışma şekli ve bugüne kadar verdiği
hizmetler hakkında bilgi alan Mutlu özellikle engelli vatandaşlara ücretsiz olarak verilen genel anestezi altındaki diş
tedavi hizmetinden çok etkilendiğini belirtti ve projeyi örnek proje olarak nitelendirdi. Sayın Vali ‘ye Kadıköy Belediye Başkanımız tarafından tedavi bitimlerinde çocuklarımıza verdiğimiz Cesaret Diploması verildi.
CHP Kadıköy İlçe Yönetimi ve Çekmeköy Gönüllülerinin
Yönlendirdiği Minikler
Çocuk Sağlığı ve Ağız Diş Sağlığı Merkezimizdeydiler.
CHP Kadıköy İlçe Yönetimi ve Çekmeköy
Gönüllülerinin yönlerdiği 50 çocuğumuz, merkezimize
gelerek hem ağız – diş sağlığı muayenelerini yaptırdılar
hem de eğitimci diş hekimimiz tarafından Genel Hijyen
Kuralları ve Ağız Diş bakımı hakkında bilgilendirildiler.
SAğlık muayenelerini yapılan çocuklarımızın tedavi
planları çıkarılarak ihtiyaçları doğrultusunda randevuları verilerek tedavi işlemlerine başlandı.
Sayfa 7
Sayfa 8
Sosyal Yaşam Evi
Sağlıklı Yaşlanma Eğitimi
24.05.2013 tarihinde Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe
Sağlık Polikliniği Başhekimi Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ tarafından
Sosyal Yaşam Evi’nde 25 kişinin katıldığı “Sağlıklı Yaşlanma” konulu
eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde, yaşlılık döneminde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulmuş olup, özellikle uzun yaşamın
sırları, yaşlılıkta beslenme ve yapılması gereken egzersiz hareketleri konularında bilgi verilmiştir. İnteraktif olarak gerçekleştirilen
eğitime katılan kişilerin konu ile ilgili soruları cevaplanmış, katılımcılar sohbet havasında geçen söyleşiden duydukları memnuniyeti
dile getirmişlerdir.
Temel Bilgisayar Eğitimleri
25.06.2013-27.06.2013 ve 02.07.2013-04.07.2013 tarihleri arasında gönüllü öğretmenimiz
Güzin GÜRSOY tarafından Sosyal
Yaşam Evi üyelerine Temel Bilgisayar Eğitimi verilmiştir.
Kişisel Bakım ve Kuaför Hizmetleri
Sosyal Yaşam Evi'nde, Kadıköy Belediyesi'nde görevli uzman kuaför ekibi tarafından
her hafta Çarşamba günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara ve engelli vatandaşlara yönelik
kişisel bakım ve kuaför hizmeti verilmektedir. Kişisel bakımını
yerine getirmekte zorlanan veya bu hizmetten yararlanmak isteyen
vatandaşlara yönelik hijyenik koşullarda el ve ayak tırnak kesimi,
saç kesimi, fön, sakal traşı gibi temel kuaför
hizmetleri sunulmaktadır. Uygulama
başladığı günden itibaren büyük beğeni toplarken, 81 kişi randevu alarak hizmetten
ücretsiz olarak yararlanmıştır.
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yaşam Evi
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Esas amacımızın yaşamını evde yalnız veya ailesi ile birlikte
sürdüren yaşlıların çevreyle kaybolan iletişimini sağlamak olan bü
merkez de, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla yaptığımız
aktivasyonlardan biri psikolojik danışmanlıktır. Hafta da bir ğün Dr.
Rana Beşe Sağlık Polikliniğinin psikoloğ desteğiyle bü hizmetimizi
sünmaktayız.
İftar Yemeği Etkinliği
11.07.2013 tarihinde belediyemiz Sosyal Tesisleri
bünyesinde bulunan Fenerbahçe Khalkedon Kafe-Restoran'da
bir iftar yemeği düzenlenmiştir. Sosyal Yaşam Evi üyeleri ile
Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nde kalan misafirlerimize
yönelik düzenlenen iftar yemeğine Kadıköy Belediye Başkan
Yardımcımız Mustafa DEMİRCAN ve Belediyemiz Sağlık İşleri
Müdürü Zeynep SÜZME de eşlik etmiştir. Fenerbahçe Khalkedon'da gerçekleştirilen iftar yemeğine Sosyal Yaşam Evi ve
Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nden yaklaşık 50 misafir katılmış olup, misafirlerimiz bu anlamlı iftar etkinliği sonrasında duydukları memnuniyeti dile
getirmişlerdir.
Sayfa 9
Sayfa 10
LOHUSALIK
Dr. Gül Nimet Yavuzer
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı
Kadıköy Belediyesi
Dumlupınar Sağlık
Polikliniği
Lohusalık ;tıp dilinde
‘puerperium’,bebeğin doğumdan
sonraki ilk 6 haftasını kapsayan süreçtir. Bu süreçte annenin vücudunda gebelik nedeni ile oluşan değişiklikler, gebelik öncesi duruma dönerler..
En dikkati çeken değişim, gebelikte
büyüyen rahmin normal boyutuna
gerileyip, leğen kemiği boşluğu içindeki yerine yerleşmesidir. Doğumdan hemen sonra rahim anne karnında göbek hizasında hissedilirken,2 hafta içinde küçülerek karında
hissedilemez boyuta gelir. Takip
eden haftalarda ,rahimdeki küçülme
tamamlansa bile ,gebelik öncesi halinden daha büyük kalır.
Doğumdan sonra ortalama 2
hafta devam eden akıntıya loşi denir. Doğumu takip eden 1-2 gün
içinde akıntı kanlıdır. Rahmin kasılması ile 3-4 gün sonra rengi açılır,10
gün sonra sarı-beyaz sulu akıntı şekline dönerek ortalama 2 haftada biter. Bazen doğumdan iki hafta sonra
kanamada artış olabilir. Bunun sebebi plasenta (eş’in)rahim duvarına
yapıştığı yerdeki dokuların atılmasıdır. Sezeryan ile yapılan doğumlarda
rahmin küçülmesi yavaş olur dolayısı ile kanama daha uzun sürebilir.
Rahmin ,küçülmesi ile beraber rahim yatağı, vajina (doğum yolu) ,göğüsler ve karın duvarında da
dikkati çeken değişmeler olur. Normal doğumdan sonra ortalama 1012 kg ,sezeryandan sonra 6-8 kg kaybedilir. Doğumdan sonra karın duva-
rı gevşek ve sarkık kalabilir. Bunu
düzeltmek için doğum sonu egzersizler
yapılabilir. Eğer anne normal doğum
yaptıysa en erken egzersize 40 gün sonra başlayabilir. Sezeryan ile doğumdan
sonra, ağır karın egzersizlerine en az 6
-7 ay sonra başlanmalıdır. Karında ki
ağrı ve kesi yerindeki hassasiyet geçince yüksek tempoda olmamak koşulu ile yürüyüş, ve yüzme yapılabilir.
Gebelik sırasında meme dokusu süt üretmek üzere değişime uğrar.
Hatta bazen 16. Gebelik haftasından
itibaren süt gelmeye başlar. Doğumu
takiben plasentanın atılışı ile süt üretimi tetiklenir. İlk 2-4 gün ağız denilen
ilk süt salgılanır. Bu yüksek oranda
bebeğin bağışıklığını güçlendirici antikor ve protein içerir. Bebeğin emmesi
ile süt üretimi hızlanır. en geç 7 gün
içinde, süt, tüm besleyici ögeleri barındıracak şekilde yeterli miktar ve içeriğe ulaşır. Emzirme sırasında bebeğin
emme sıklığına bağlı olarak süt miktarı
değişir.
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Süt salgısı başladıktan 24 saat sonra
meme şişer ve gerginleşir. Doğum sonu 3-5.
gün de aşırı süt dolduğu için memede ağrı,
gerginlik ve 39-39 dereceye varan ateş görülebilir. Destekleyici sütyen giymek, meme ye buz
uygulaması, ağrı kesici-ateş düşürücü kullanmak, memeyi sağmak (elle veya makine ile)
yeterlidir.
Annenin yeniden adet olması doğumdan sonra ortalama 6-9 haftayı bulur. Bu
annenin emzirip emzirmemesine göre değişir.
Emzirmeyen annede yumurtalık en erken
doğumdan 30 gün sonra çalışabilir. Bu yüzden
emzirmeyen anne 1 ay sonra doğum kontrol
yöntemi kullanmaya başlamalıdır. Günde en
az 6 kez emziren annelerde yumurtanın çalışması baskılanacağı için adet görme gecikebilir.
Gene de emziren anneler 3. Aydan itibaren
doğum kontrol yöntemi kullanmaya başlamalıdır. Sadece progesteron içeren minipill, 3
aylık iğne ve kola takılan progesteronlu implantlar ve progesteron, içeren hormonlu spiral
süt veren annelerde güvenli kullanılabilir. Doğum kontrol hapları östrojen içerdiği için süt
miktarında azalma yapabilirler. Kullanılacak
ise en düşük doz hormon içeren hap kullanılmalıdır. Rahim içi araç (RİA) hormon içermediği için güvenlidir. Normal doğum yapmış
anneye 40 gün sonra adetliyken takılabilir.
Anne sezeryan olmuş ise en erken doğumdan
sonra 3. Ayda takılır.
Loğusa anneye doğumdan hemen
sonra hastanede, ve taburcu olduktan sonra
evde özel bakım uygulanmalıdır.
Hastanede lohusanın kan basıncı,
kanama ve idrar çıkımı ,rahmin kasılıp küçülmesi takip edilmelidir. Lohusa erken mobilize
edilip, damarlarda kanın pıhtılaşması engellenmelidir.Doğum yolunda dikiş varsa pansuman yapılıp temiz tutulmalı,erken dönemde
buz uygulayarak,hematom gelişmesi ve perinede ödem olmasının önüne geçilmelidir.
Sayfa 11
Eğer anne doğumdan sonra mobilize olmasına rağmen 4 saat içinde idrara çıkmazsa sonda takılabilir.
Normal doğum yapan anne 2 saat sonra yemek yiyebilir. Diyette bir kısıtlama olmamasına rağmen, aşırı tuzlu, veya tatlı yemek
annenin tansiyonunu yükseltebilir. Baharatlı,
soğan ve sarımsak içeren yemekler ise sütün
tadını bozup bebekte gaz yapabilir. Onun için
anne ilk haftalar da hazmı kolay, kabız veya
ishal yapmayacak, haşlama, ızgara, hoşaf,
komposto ,muhallebi vs. ile beslenmelidir.
Emziren annelerde diyette kalori ve protein
artışı olmalıdır.
Doğum yapan annelerde, doğumu takip eden
10-12 gün içinde hafif depresyon görülebilir.
Bunun sebebi; gebelik ve doğumdan kaynaklanan korku ve heyecana bağlı duygusal çöküntü, emzirmeye bağlı rahatsızlık hissi, bebeğe bakmaya yeterli olamayacağı korkusu
veya kendini çirkin hissetme olabilir. Herhangi bir tedaviye gerek kalmadan maksimum 10 günde geçer. Eğer 15 günü geçmesine rağmen devam ederse psikiatrist ile görüşmek gerekir.
Normal doğum yapan anne maksimum 48
saat içinde taburcu olabilir. Sezeryan ile doğumda bu süre 1 haftayı bulabilir. Normal
doğum yapan anne evde banyo almak, ağır
olmayan ev işlerini yapmak gibi gündelik
faaliyetleri yapabilir. Sezeryanla doğum yapıldıysa ,günlük işleri yapmak için doktorun
tavsiyesine uymak doğru olur.
Cinsel ilişki genelde ortalama 5-6 hafta sonra
başlayabilir. Emzirmeye bağlı östrojen baskılandığı için vajinal kuruluk ve buna bağlı ilişkide ağrı olabilir. Engellemek için kayganlaştırıcı kullanmak yeterlidir.
Sayfa 12
Yerinde Sağlık
Yerinde Sağlık Araçları İle Evde Girişimsel Hemşirelik
Hizmetimiz Başlamıştır.
Yerinde sağlık aracı ile verebildiğimiz hizmetler; girişimsel hemşirelik hizmetleridir.
Randevu için:
hafta içi
08.00-17.00
arası
444 0 197
Kadıköy ilçe sınırları içinde ikamet eden immobil (yatağa bağımlı) hastalar ile
65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için Ambulans birimimizin bünyesine
2 adet Yerinde Sağlık Aracı katılmıştır. Ayrıca nakillerini sağladığımız hastaların takiplerini sağlayıp taşınma işlemi gerekmeksizin giderebilecek küçük girişimsel hemşirelik
hizmetleri sunmaktayız.
Hastalar 1 gün önceden ambulans çağrı merkezinden randevu almak suretiyle
bu hizmetten faydalanabilmektedir. Yerinde sağlık hizmetimizde ilaç uygulaması yapabilmesi için hastaların reçetesinin olması esastır. Yerinde sağlık hizmetimizde sağlık
araçlarımızda bu hizmeti vermek üzere paramedik ve acil tıp teknisyenleri bulunmakta ve aracımızın ekipmanları acil durumlarda hastaya müdahale etmeye ve transfer
edecek destek ekip gelene kadar hastayı stabil hale getirmeye yetecek niteliğe sahip
özelliktedir.
Yerinde sağlık araçlarında bulundurduğumuz kombinasyon sedye (sandalye
tipi) ile ambulans gerektirmeden, transportu sağlanabilecek hastalara da bu araçlarımızla hizmet vermekteyiz.





Pansuman
Serum Takma
Enjeksiyon
Kan Alma
Nazogastrik ve idrar sondaları uygulaması
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hasta Nakil Ambulanslarımız
Birimin Kuruluş Amacı
Kadıköy Belediyesi Hasta Nakil Ambulanslarımız, Dr. Rana Beşe Polikliniği’nde
bulunan Ambulans Çağrı merkezinden yönlendirilmektedir.
Hasta ya da yakınları çağrı merkezini arayarak taleplerini iletmekte ve bu talepler sağlık kökenli görevlimiz tarafından değerlendirip randevular oluşturmaktadır.
Yoğun bakım donanımına sahip 5 adet Hasta Nakil Ambulansı ve profesyonel
sağlık ekibi ile hizmet vermekte olan Kadıköy Belediyesi Ambulans Biriminde öncellikli
olarak Kadıköy’de ikamet eden yurttaşlar faydalanabilmektedir.

Hastaneye ulaşmakta zorluk çeken immobil (yatağa bağımlı) hastalar

Hastanede randevusu olan immobil hastalar

Kontrol amaçlı transfer edilmesi gereken hastalar

Hastaneden ece taburculuk talep eden hastalara hizmet vermektedir.
Çağrı merkezini arayarak randevu alan hastaların İstanbul sınırları içinde istedikleri
hastaneye nakli ve hastanede işlemlerinin bitmesi sonrası ev adreslerine taburculuk
işlemleri yapabilmektedir.
Sayfa 13
Sayfa 14
Parkta Sağlık Şenlikleri
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Parkta Sağlık Şenlikleri devam ediyor. Bu Şenlikler sayesinde Kadıköylüler
hafta sonu sabah parklarda spor yaparken sağlık birimlerini yakından tanıma şansı
yakalıyor. Taramalar sırasında diş, göz, kolesterol, kan şekeri, tansiyon, vücut yağ analizi gibi ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kadıköy Belediyesi’nin sağlık kurumları olan;

Kadın Sağlığı Mamografi Merkezi

Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı

Sosyal Yaşam Evi
Toplam Ulaşılan Hasta Sayısı 1852

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği
Kadın
Erkek

Dumlupınar Sağlık Polikliniği

Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezi tanıtılıyor.
1234
618
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sayfa 15
Sodem Toplantısı
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Demokrat Belediyeler Hizmet ve Tanıtım Günlerinde...
Yerel yönetimlerde kendi kaynaklarıyla ürettikleri başarılı projelerini tanıtmak için 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde İstanbul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde Sosyal Demokrat Belediyeler, Kentine Güvenen Kentler Buluşması adıyla buluştu.
Kadıköyy Belediyesi 14 projesiyle yer aldığı fuarda Gebe Okulu ve Projesi tanıtıldı.
Ayrıca Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi olarak ''Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu''
konulu seminer sunularak bu bozukluğun belirtileri, gidişatı ve tedavisi hakkında son gelişme ve
bilgiler fuar ziyaretçileri ile paylaşılmıştır.
Sayfa 16
Yuvalar
Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvası
8 Mayıs Çarşamba günü ,Yuva Bahçemizde Bahar Sergisi ve Kokteyli düzenleyerek, çocuklarımızın yapmış oldukları
seramik çalışmalarını sergi ortamında görmelerini, gezmelerini.
Bu mutluluklarını öğretmen ve aileleriyle paylaşmalarını sağladık.
26 Mayıs Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezimizde, yapmış olduğumuz Yılsonu Gösterimize velilerimizin ilgisi oldukça yoğundu. Çocuklarımız yıl boyunca öğrenmiş oldukları şarkıları, dansları, halkoyunlarını büyük bir başarı ve heyecanla sergileyerek, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin yetenek ve becerilerini ne kadar geliştirdiklerini göstermiş
oldular.
Ayrıca gösteri sonunda yuvamızdan mezun olan çocuklarımız
sembolik cübbe ve kep giyerek diplomalarını
aldılar.
Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası
Kadıköy Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası olarak
2012-2013 eğitim öğretim yılımızda haziran ayı başında
yıl sonu müsameresiyle beraber 6 yaş öğrencilerimizi mezun
ettik. Mezun olan öğrencilerimizle Kadıköy Belediyesi Başkanı
Av. Selami Öztürk'ü ziyarete gittik. Yaz tatilinde yuvamız çocuklarımız için boyanarak ,gerekli tamir ve tadilat işleri yapılarak yeni eğitim dönemine hazırlandık
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yuvalar
İsmail Hakkı Çocuk Yuvası
Yuvamızda eğitim öğretim döneminin
özellikle mayıs ayında oldukça yoğun bir
programı vardı. Öncelikle bütün bir yıl boyunca yaptığımız seramik ve artık materyal sergimizi yaptık.
Yıl Sonu Gösterileri
Sayfa 17
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
SAĞLIK BÜLTENİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards