Değerli Öğretim Üyeleri, Üniversitemiz Kadın Araştırmaları

advertisement
Değerli Öğretim Üyeleri,
Üniversitemiz Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önümüzdeki Güz
döneminde düzenleyeceği lisansüstü konferansına (6-8 Kasım 2017) ait çağrı metni ektedir.
Katılmanız ve ilgilenebilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine iletmeniz ricasıyla,
sizlerle paylaşıyoruz. Disiplinlerarası bir tartışma ortamının ve farklı Fakülte ve Bölümlerden
katılımın sağlanabilmesini özellikle önemsediğimiz için, bu yöndeki katkılarınız bizim için çok
kıymetli olacaktır.
Saygılarımızla,
MSGSÜ KAM adına,
Doç. Dr. Sibel Yardımcı
MSGSÜ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
LİSANSÜSTÜ KONFERANSI
KATILIM ÇAĞRISI
(6-8 Kasım 2017)
MSGSÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSGSÜ KAM)
olarak, Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora programları dâhilinde kadın
araştırmaları, erkeklik çalışmaları, beden, toplumsal cinsiyet ve cinsellik eksenli
çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik bir konferans düzenlemekteyiz.
Konferansımızın temel amacı, söz edilen alanlarda çalışan araştırmacılar
arasındaki iletişimi ve elbirliğini geliştirebilmek, Merkezimiz çalışmalarıyla
ilişkilenen interdisipliner bir tartışma ve çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu
nedenle konferansımız, Üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıtlı veya bu
programlardan mezun, ilgili alanlarda herhangi bir çalışma (tez, araştırma
projesi, makale) yürütmekte olan ya da benzeri bir çalışmayı tamamlamış
herkese açıktır.
Çalışmalarını sunmak isteyen araştırmacıların 1-30 Eylül 2017 tarihleri arasında,
250 kelimelik bildiri özetlerini, kayıtlı veya mezun oldukları program bilgisini de
paylaşarak [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.
Konferansımız dâhilinde, Türkiye’deki feminist hareketin öncü isimlerinden ve
yakın zamanda kaybettiğimiz Şirin Tekeli adına da bir oturum düzenlenecektir.
Konferansımız tüm dinleyicilere açıktır.
Download