1. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak herhangi bir bölümden

advertisement
Sosyoloji Anabilim Dalı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yüksek lisans programına giriş için;
1. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak herhangi bir bölümden mezun olan öğrenciler
2. Akademik başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2.4 veya eşdeğeri olması
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde
en az 60 standart puan ya da uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından
H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olması
ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 60 puan almış olması ya da
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan ve
eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan alması gereklidir.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28
sayılı ‘Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına
Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar’ Senato uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
Download